Saue linna “Aasta tegu”

Saue linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab linnale kasulikele tegudele teisigi tegijaid. Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja Saue linna ettevõtted.

Konkursil „Aasta tegu 2012“ osalevad ettevõtmised, mis on toimunud 2012. aastal. Ettepanekud tuleks esitada hiljemalt 5. nov Saue linnavalitsuse infolauda või e-postile saue@saue.ee. Kirjalikus ettepanekus põhjendage, mille poolest see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud eriline ja märkige ära sündmusega seotud isikud või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.
.
Seejärel saab iga sauelane hääletada kas 9. novembri Saue Sõnas ilmuvat ankeeti täites või linna kodulehe vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates 2012. aasta teo tiitlit. Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast ja linnapea Henn Põlluaas aastalõpu vastuvõtul 14. detsembril Saue Kontserdisaalis.