Harjumaa noorte kirjandusvõistlus „Mõistuse ja südamega“

Saue Haridusselts Vitalis kuulutab välja Harjumaa noorte kirjandusvõistluse „Mõistuse ja südamega“. Võistluse läbiv teema on inimese ja tema tegevuse väärtustamine igapäevaelus, milles oleks avastamisrõõm, huumor, põnevus ja reaalsustaju.  Oodatud on nii lühijutud, novellid ja lühinäidendeid (ka dramatiseeringuid).

Osavõtu tingimused:

 • Vanus 15-26-aastat
 • Kirjatöö pikkus kuni 10 000 tähemärki
 • Tööd tuleb vormistada normaalkirjas ning tähesuuruseks 12
 • Saatmise tähtaeg on 1.veebruar 2014.a.

Töid hindab kompetentne žürii ning autasustatakse kõiki valdkondi. Võistlust toetavad Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Saue Linnavalitsus, haridusselts Vitalis ja Saue Gümnaasium.

Seda, kuhu töö saata, saab lugeda juba Saue linna kodulehelt

Konkurss „Ettevõtlik pärnakas“

Tegemist on Pärnu Linnavalitsuse ettevõtluskonkursiga, mis arendab ettevõtlikkust ning aitab kaasa uuenduslike ideede loomisele.

Miks konkursil osaleda?
Konkursil osalemine annab hea võimaluse:

 • kohtuda ettevõtlike inimeste ja oma ala asjatundjatega;
 • koguda vajalikke teadmisi ettevõtlusega alustamiseks;
 • saada väärtuslikke nõuandeid ja personaalset nõustamist, kuidas äriideed arendada edasi äriplaaniks;
 • võita oma äriplaani elluviimiseks 3000 eurot.

Kuidas osaleda?
Mõtle oma idee läbi ja pane kirja
Äriidee peab sisaldama:

 • toote/teenuse detailset kirjeldust;
 • projekti pika- ja lühiajalisi eesmärke;
 • toote tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike põhiprotseside kirjeldust;
 • konkurentsisituatsiooni kirjeldust;
 • projekti maksumust ning rahastamisallikaid.

NB! Äriidee peab realiseeruma Pärnumaal.

Ideede esitamise tähtaeg on 1. detsember 2013. Kuidas täpsemalt osaleda, saab lugeda Pärnu linna kodulehelt

Mis on Saue linna “Aasta tegu 2013”?

Saue Linnavalitsus korraldab taaskord konkursi „Aasta tegu“, et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja Saue linna ettevõtted. Ettepanekuid oodatakse hiljemalt 04.11.13 kas aadressile saue@saue.ee või siis Saue Linnavalitsuse infolauda. Kirjalikus ettepanekus tuleb põhjendada, miks just see ettevõtmine või sündmus on eriline ja kes on need inimesed, kes sellega seotud on ning samuti tunnustamist vääriksid.

Täpsemalt saab konkursi ja tingimuste kohta lugeda Saue linna kodulehel

Saue linn kutsub kõiki huvilisi jalutuskäigule planeeritaval keskusealal

27. aprillil kell 13 toimub jalutuskäik Saue planeeritaval keskusealal. Jalutuskäigul tutvutakse planeeritava alaga, jagatakse infot kavatsevate tegevuste kohta ja vaadatakse oma silmaga üle võimalused, mida planeeritav ala pakub.

Kohtumispaik on Saue Linnavalitsuse telgis Cafe Allee esisel platsil kell 11

Oodatud on kõik sauelased, kes soovivad panustada oma linna kujunemisse.

Täpsemat infot saab lugeda ka SIIT

Esita kaunis jõuluehteis hoone või aed konkursile

Saue linna pressiteade:

Hea sauelane!

Kui märkad kaunist jõuluehteis aeda või hoonet, anna sellest hiljemalt 10. jaanuariks 2013 teada Saue linnavalitsuse telefoninumbril 6790185 või e-posti aadressil inger@saue.ee.

See annab võimaluse tunnustada ka jõuluilu loojad 2013. aasta kauni kodu konkursi lõpupeol.

Rahulikku jõuluaega kõigile!

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Saue linna “Aasta tegu”

Saue linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab linnale kasulikele tegudele teisigi tegijaid. Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja Saue linna ettevõtted.

Konkursil „Aasta tegu 2012“ osalevad ettevõtmised, mis on toimunud 2012. aastal. Ettepanekud tuleks esitada hiljemalt 5. nov Saue linnavalitsuse infolauda või e-postile saue@saue.ee. Kirjalikus ettepanekus põhjendage, mille poolest see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud eriline ja märkige ära sündmusega seotud isikud või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.
.
Seejärel saab iga sauelane hääletada kas 9. novembri Saue Sõnas ilmuvat ankeeti täites või linna kodulehe vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates 2012. aasta teo tiitlit. Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast ja linnapea Henn Põlluaas aastalõpu vastuvõtul 14. detsembril Saue Kontserdisaalis.

Fotokonkurss “Linnas on ilu ja linnas on elu”

Saue Linnavalitsus kuulutab välja fotokonkursside sarja „Linnas on ilu ja linnas on elu“, et püüda pildile see saladuslik ja imeline, lõbus ja lustlik või väärikas ja väljapeetud miski, mis on täis elu ja mis annab põhjuse Saue linna kohta rõõmsalt hüüda või hardunult õhata „Kui ilus!“.

Ilu ja elu pildile püüdmine on omaette kunst. Näita, et oled meister, haara fotoaparaat ja jäädvusta Saue linnast just neid erilisi sündmusi, nähtusi, juhtumeid, hetki, esemeid, objekte, inimesi või emotsioone, mis tähendavad sinu jaoks ilu või näivad imeliselt elavad. Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, leidlikku ideed, iseloomulikkust Saue linnale, kunstilist ja tehnilist taset ning headest pildistamise tavadest kinnipidamist.

Parimad fotod selgitab välja žürii ja need leiavad auväärse koha Saue linna 20. juubeli raamatus, mis ilmub suvel 2013. Fotokonkursile järgneb kevadel ja suvel 2013 näitus konkursile esitatud fotodest linna erinevates asutustes.

Konkursi tähtajad:
„Linnas on ilu ja linnas on elu – suvi“, 22. september 2012
„Linnas on ilu ja linnas on elu – sügis“, 21. detsember 2012
„Linnas on ilu ja linnas on elu – talv“, 20. märts 2013
„Linnas on ilu ja linnas on elu – kevad“, 1. mai 2013

Täpsemalt saab konkursi tingimustega tutvuda Saue linna kodulehel