Päästekomando alles jäämist Palamusele peeti Jõgevamaa aasta teo vääriliseks

Foto: palamuserk.blogspot.com
Foto: palamuserk.blogspot.com

Palamuse vabatahtliku päästekomando moodustamine kui Jõgevamaa aasta tegu 2012 kuulutakse pidulikult välja Jõgeva maavanem Viktor Svjatõševi ja Jõgevamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Toivo Tõnsoni Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud vastuvõtul.

MTÜ Palamuse Pritsumehed vabatahtlik päästekomando loodi pärast piirkonna riikliku komando sulgemist.

Priitahtlike päästjate eestvedaja Margus Kaasik ütles, et komando moodustamisest teatati Palamusele ja selle ümbrusesse üles riputatud kuulutustel.

“Algul tagasihoidlikuna tundunud liikmeks tulemise huvi hakkas järjest kasvama,” meenutas Kaasik.” Praegu koosneb komando 30 liikmest, kellest kahel kolmandikul on varasem kutselise päästja kogemus või väljaõpe. Vabatahtlikutena alustanud õpivad oskuslikku ja ohutut tegutsemist koolitustel.”

Kaasiku sõnul jõuavad vabatahtlikud Palamuse vallas õnnetuspaikadesse esimesena. Vajadusel sõidetakse tulekahjusid taltsutama ka Jõgeva ja Tabivere valda ning ka teistesse Jõgevamaa piirkonadesse. Esimene väjakutse oli Pikkjärvele, kus põles kuur, mille kohalikud noored olid omaalgatuslikult kooskäimiskohaks kohandanud.

Palamuse Pritsumeeste “residentsiks” on kunagine majandi elektrikutehoone, milles asus ka riiklik päästekomando. Seal on ööpäev ringi valves üks päästjatest. Häireteate korral informeerib ta meeskonnakaaslasi ning kutsub nad kodudest või mujalt sündmuspaigale kaasa.

Maavanem tunnustab

“Riikliku päästekomando likvideerimine oli põhjalikult kõneaineks meedias ning mitmetel aruteludel ja nõupidamistel,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev. “Pidevalt jäi kõlama mõte, et oma rikkalike kultuuriväärtuste, mitmete haridusasutuste ja erinevate ettevõtete tõttu on Palamuse vald paik, mis ei tohi jääda oma päästekomandota. Kohaliku rahva algatusvõime ja tegutsemistahte tulemusena loodi MTÜ Palamuse Pritsumehed, kes pälvinud lugupidamise nii kodupiirkonnas kui ka Jõgevamaal tervikuna.”

“Vabatahtliku komando olemasolu võimaldab meie elanikke end endiselt truvaliselt tunda,” lisas Palamuse vallavanem Urmas Astel. “Omavalitsus omakorda peab väga oluliseks vabatahtlike toetamist. Kutselise komando rahastamisel oli  vastutus ja kohustus ennekõike riigil  ja vald aitas sellele kaasa. Nüüd lasub aga põhiline finantskoorem omavalitsusel.”

Liikmeks ka Jõgevamaa päästepealik

“Väga hea, et seda suurt vaeva ja tegu tunnustati. See on tähendanud mitmeid magamata öid, hallinevaid juukseid, aga  kõik kohaliku rahva heaks ja nimel,” ütles Lõuna päästekeskuse Jõgeva päästeosakonna juhataja Jüri Alandi, kes on ka ise Palamuse vabatahtliku komando liige. Et nõuandjana ja ergutajana oma panus anda, astus Palamuse Pritsumehed liikmeks ka Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästeosakonna juhataja Jüri Alandi.

“Kogukond tundis enda õigustunnet riivatud olevat, kui tuli otsus riikliku komando sulgemisest meie vallas. Hea, et leidus aga inimesi, kes seljad kokku panid ja otsustasid päästetööd edasi teha. Väga paljud neist seadsid ka kogukonna huvid isiklikest kõrgemale. Kindlasti on oluline roll ka päästjate perede toetusel,” ütles Palamuse vallavolikogu esimees Toomas Tuula.

Riigkogu liige, endine Päästeameti peadirektor Mati Raidma märkis, et ühest küljest on väga hea meel, et selline valdkond nagu päästeala väärika auhinna pälvis: “Mehed on selle igati ära teeninud. Samas on selles heateos ka kurvem pool: nimelt kutselise komando likvideerimine, mis ajendas meestel jõuliselt uusi lahendusi otsima.”

Jaan Lukas