Täiskasvanud õppijad ja õpetajad saavad tunnustust

Sel kolmapäeval, 20 oktoobril tunnustatab Võru maavanem Andres Kõiv Võrumaa Keskraamatukogus XIII Täiskasvanud Õppija Nädala raames tänavusi tublimaid.

Aasta õppija tiitli pälvib Vastseliina valla elanik Anu Jõgeva, kes omandas teise kutse Räpina Aianduskoolis, lisaks on ta läbinud kõik Kaitseliidu baaskoolitused.

Aasta koolitaja on sel aastal Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja ning Haanja-Ruusmäe Põhikooli inglise keele õpetaja Airi Pilt.  Koolituse läbinud on tagasiside-ankeetidel hinnanud Airi Pilti keskmise hindega 6,96, seitsmest maksimaalsest.

Maakonna aasta koolitussõbralikum organisatsioon on Võrumaa Kutsehariduskeskus, mis võimaldab oma töötajatele võimalusi iseseisvaks õppimiseks, samuti osalemist asutusesisestel- ja grupikoolitustel. Samuti on loodud võimalused osaleda avatud koolitusprogrammides, kursustel ja stažeerida välisriikides.

Allikas: Ketu Künnapuu

Lindoral mahub kauplema see, kes jõuab esimesena

Lindora laadale oodatakse ennekõike talukauba ja kästiöö müüjaid
Järgmisel nädalal, 28. oktoobril toimuvale Lindora laadale saavad kauplema need, kes ise selle eest hea seisavad.

Laada korraldusmeeskonna sõnul ei registreeri nad kauplejaid ette ega määra ka eelnevalt kauplemisplatse. Platsid jagatakse välja kauplejate saabumise järjekorras.

Oma müügipunkte on võimalik ülespanna:
27. oktoobril kell 16.00 – 21.00
28. oktoobril kell 4.30 – 8.00

Korraldusmeeskonna sõnul on kauplemiskohtade arv piiratud.

Lindora laada ühe korralda Ivar Traageli sõnul oodatakse laadale ennekõike käsitööga, loomadega, kodulindudega ning talukaubaga ja talus valmistatud toiduga kauplejaid. Nimetatud kaubamüüjad ei pea maksma ka kohatasu. Kõigile teistele kehtib Lindora laadal kohamaks.

Täpsemat infot vaata:  http://www.vastseliina.ee/linnus/

Autor: Mirjam Nutov

Kogemusi jagasid õpetajad Saksamaalt

Viimasel kahel nädalal oli Võrumaa Kutsehariduskeskuse (VKHK) turismi- ja toitlustuskorralduse III kursuse üliõpilastel õppeaines majutusettevõtte juhtimine võimalus töötada nelja noore Saksa kutseõpetaja juhendamisel.

Foto:erakogu

Saksa õppejõudude juhendamisel analüüsiti Kubija hotelli ja loodusspaa arenguid. Töötati välja kolm erinevat lahendust Kubija hotelli tootearenduseks ja turunduseks. Üliõpilaste ettepanekud edastatakse Kubija hotellile. Üliõpilastele meeldis nii praktiline ülesanne kui ka inglisekeelne suhtlus. Sooviti, et ka meie õppejõudude igapäevased loengud oleksid sama vaheldusrikkad, kui välisõppejõudude grupi poolt ettevalmistatu.

Saksa noored õppejõud tunnustasid Võrumaa Kutsehariduskeskuse väga head tehnilist õppekeskkonda, üliõpilaste kõrget motivatsiooni ja julgust eristuda oma ideedega, vaba ja sõbralikku õhkkonda klassis. Kubija hotelli ja loodusspaa turundusjuht Kadri Moppeli sõnul oli suureks auks, et külastatud ettevõtetest valiti analüüsimiseks just Kubija hotelli arendus. Hotell on huvitatud ühise töö tulemustest ja tunnustas kooli praktiliste õpiülesannete eest.

Võrumaa Kutsehariduskeskusel (VKHK) on pikaajalised koostöösidemed Saksa kutseõppeasutustega  ja rakenduskõrgkoolidega. VKHK õppurid ja õpetajad  on käinud Saksamaal nii praktikal kui õppimas. Viiel viimasel aastal on noored õpetajad Saksamaalt omakorda olnud meie koolis praktikal. Igal semestril on meie üliõpilastel olnud võimalus läbida üks õppemoodul Hesseni Liidumaa noorte õppejõudude juhendamisel. Õppejõudude praktika  ettevalmistamist juhib Wiesbadeni Kutseõpetajate Seminar ja rahastab EL  Leonardo programm.

Allikas: Henn Tarro ja Eda Veeroja

Vändra saab uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemi

Täna allkirjastasid AS Merko Ehituse juhatuse liige Andres Agukas ja alevivanem Toomas Sonts Vändra alevi vee-ja kanalistasioonirajatiste ehitustööde lepingu. Leping annab aluse lähikuudel alusutada trasside ehitustöödega. Lepinguline tööde maksumus koos käibemaksuga on 69 ,33 miljonit krooni.

Andres Agukas(vasakul) ja Toomas Sonts(paremal) Allikas:vandra.ee

Järgmisena istuvad läbirääkimiste laua taha objektijuhid, et koos alevi esindajatega kokku leppida ehitustööde järjekorras ja selles, millistest alevi piirkondadest töödega alustada. Alevi elanikke hoitakse  töödega kursis koduleheküljel menüüpunkti “Alevi veeprojekt” all ja samuti ajalehes Vändra Teataja.

Allikas: vandra.ee

Noorsootöö aitab noorte tööpuudust vähendada

Homme algab kell 11  Tallinnas, Clarion hotell Euroopas noortevaldkonna tööhõiveseminar.

Peakorraldaja Ülly Enni sõnul loob noortevaldkonna tööhõiveseminar võimalusi uute, noortele tööotsijatele suunatud algatuste ellukutsumiseks.  “Eesti noorsootöös on potentsiaali noorte tööhõive toetamiseks oluliselt enam kui seda siiani on kasutatud. Seminaril ammutame inspiratsiooni juba toimivatest headest näidetest nii Eestist kui välisriikidest, et läbi noorsootöö noori aidata”, selgitas Enn.

Seminaril tutvustatakse teiste hulgas sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koolitusprogrammi “Tulen turule!”, mille raames koostasid noored tööotsijad endale video-CVd. Koolitaja Piret Jeedase sõnul on video-CV Eesti tööjõuturul veel vähelevinud ning aitab seetõttu tööotsijal teiste seast silma paista.

Belgia organisatsioon JES jagab aga kogemusi, kuidas noori töötuid otse tänaval nõustada ja neil aidata oma karjääri planeerida. Projektijuhi Marjan van de Maele sõnul ei ole noored, kellega nemad töötavad, ise valmis tööhõiveinstitutsioonide poole pöörduma ning kõigepealt tuleb neid toetada piisava enesekindluse saavutamisel.

Lisainfo: Ülly Enn, ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” koolitajate koolituse valdkonna koordinaator, Tel: 5127443

Allikas: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

Kuressaarde tuleb kopteribaas

Kuressaare saab aastaks 2013 kopteribaasi, kus hakkab olema kopter, mida saab ööpäevaringselt kasutada.

Politsei- ja piirivalveameti lennusalga juht politseikapten Allan Oksmann ütles, et pideva kasutusvõimalusega kopterit vajatakse eelkõige merepiiri valvamiseks kui ka otsingu- ja päästeoperatsioonide ning meditsiinilendude tarbeks.

Oksmanni sõnul toimuvad meditsiinilennud Kuressaare ja Tallinna vahel keskmiselt 1-2 korda nädalas. “Kuressaares asuv valmisolekus kopter saab tulevikus loomulikult reageerida ka Kihnu hädaolukordadele,” ütles ta.

Allikas: meiemaa.ee

Vihulas hakatakse politseinikke koolitama

Homme Vihula mõisas toimuval konverentsil “Alaealiste vastu suunatud kahjulikud tegevused internetis” koolitatakse nii politsei kui ka prokuratuuri ametnikke, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku just laste vastu suunatud kuritegevusega kübermaailmas.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkriminaalametnik Anu Baumi sõnul on konverentsi fookuses laste vastu internetis toimepandavate kuritegude ennetamine ning kohtueelse uurimise tõhustamine, et oleks võimalik veelgi paremini lapsi kaitsta.  Baum lisas, et virtuaalmaailm on äärmiselt kiiresti arenev keskkond, mis leiab noorte seas järjest enam kasutamist. Seetõttu on ka õiguskaitseasutuste efektiivne tegevus esilekerkivate probleemide ennetamisel ja lahendamisel kriitiliselt oluline.

Konverentsist võtavad lisaks Eesti spetsialistidele osa ka Saksmaa, Tšehhi, Rootsi ja Soome sama valdkonnaga oma töös kokkupuutuvad ametnikud. Üritusel annavad omapoolse vaate internetis laste vastu suunatud kuritegevuse ohtude osas nii psühholoogia, küberturvalisuse kui ka otseselt menetlusprotsesside problemaatikat tundvad eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

Allikas: valgamaa.ee

“Omadega mäel” jõuab Võrru

Homme kell 18 avab Eesti Tekstiilikunstnike Liit Võru Linnagaleriis oma aastanäituse. Näitusel osaleb 57 autorit, ühe või mitme tööga – tuntud tegijatest uute tulijateni, klassikutest tudengiteni. Esindatud on nii traditsioonilistes tekstiilitehnikates loodud teosed kui uued ja taasavastatud eksperimentaalsed katsetused. Kõik eksponeeritud tööd on autorite uudislooming – valminud viimase kahe aasta jooksul.

Millistele küsimustele me näitusega vastata püüame? Küsimus „kuidas loodud?“ on kunsti puhul kahtlemata tähtis – endastmõistetav vastus on „tehniliselt professionaalselt!“. Kuid veegil enam huvitas meid näitust kokku kutsudes ja korraldades vastus  küsimusele „miks loodud?“. Mis on see miski, mis peab loomingusse kodeeritud saama, milline tunne, elamus, hetk kujundi, värvi ja vormi sisse uuesti sündima? Kui päeva lõpuks leiab kunstnik end loomas, sest teisiti ta ei saa, ongi meil käes suurepärane „Omadega Mäel“ olemine. „Omadega mäel“ näitus.

Näitus jääb Võru Linnagaleriis avatuks 12. novembrini.

Aita leida Aasta Keskkonnategu

Kolmapäevani saab esitada kandidaate Aasta Keskkonnateo konkursile. Aasta Keskkonnateo ja Aasta Keskkonnateokese auhindadele saavad kandidaate esitada kõik soovijad ja lubatud on nii teiste kui ka enda kandidatuuri ülesseadmine.

Kandideerimiseks tuleb vastata konkursi ankeedis esitatud küsimustele ning saata see koos konkursitööd tutvustava materjaliga kas e-posti teel aadressile keskkonnategu@envir.ee või posti teel Keskkonnaministeeriumi
aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Ankeedi saab alla laadida Keskkonnaministeeriumi kodulehelt www.envir.ee/keskkonnategu.

Aasta parimatele keskkonnategude tegijatele on Keskkonnaministeerium lisaks rahalistele preemiatele välja pannud mitterahalised preemiad. Ka saavad võitjad õiguse kasutada konkursi märki oma keskkonnasõbralike
toodete ja teenuste tähistamiseks ning oma keskkonnasõbraliku tegevuse
reklaamimiseks.

Aasta Keskkonnategija 2010 kategooria laureaatide seast valib Keskkonnaministeerium kandidaadid, kellel on võimalus osaleda 2012. aastal toimuval üle-euroopalisel keskkonnasõbralike ettevõtete konkursil. Konkursi võitjad tehakse teatavaks detsembri alguses.

Mullu pälvis Keskkonnateo auhinna MTÜ JCI GO Koda algatusel teostunud teavituskampaania “Killerkott tapab. Säästa elusid, kasuta riidest kotti”. Samuti tunnustati MTÜd Ökomeedia säästva eluviisi portaali Bioneer asutamise eest ning Emajõe Lodjaseltsi Emajõe märgalasid tutvustavate loodushariduslike lodjaretkede korraldamise eest.

Türi vallas algab mitmekülgne sünnipäevanädal

Türi vald tähistab oma viie aasta vanuseks saamist 18. kuni 24. oktoobrini kestva sünnipäevanädalaga. 2005. aastal tekkis Türi vald kui uus omavalitsusüksus Türi linna, Türi valla, Oisu valla ja Kabala valla ühinedes.

Esmaspäevast pühapäevani täidavad tavalisest erinevad sündmused valla raamatukogud, rahvamajad, koolid, kultuurimaja, ujula ja noortemaja. Avatakse mitmeid näitusi, on erinevaid kontserte, reedel ja laupäeval saab külastada raamatulaata Türi raamatukogus. Saab võtta osa viktoriinidest, seiklusmatkast ja pühapäevasest perespordipäevast.

Sünnipäevanädal tipneb laupäeval, 23. oktoobril valla 5. sünnipäeva kontsert-aktuse ja peoõhtuga Türi kultuurimajas.

Täpsemat sünnipäevanädala kava vaata: http://www.tyri.ee/public/files/1Koduvalla%20nadala%20ettevotmiste%20kava.pdf

Presidendi kärajate järelmõtteid tuleviku tarbeks

Ülo Vooglaid,
emeriitprofessor

Pärnu kärajatel oli märgata edusamme ja ka seda, mis ehmatas.

Erinevalt eelmistest kärajatest, seekord ühiskonda enam majanduseks ei nimetatud, ja ka inimesi ei käsitletud vahendina, ressursina või varana. Aga samas öeldi täiesti tõsisel kombel, et Eesti kestma jäämise jutud oleks vaja lõpetada, sest peale on kasvamas uus põlvkond, kellele sellised isamaalised aated eriti peale ei lähe…

Kärajatel räägiti palju, aga teemal „Eesti -100“ polnud rääkijatel öelda midagi. Öelda ei olnud esinejatel, korraldajatel ega neil, kes söandasid sõna paluda. Enamik sõnavõtjatest pidas vajalikuks rõhutada, et ta on kärajatel eraisikuna… Eesti elujõud ja selle tegurid jäid kärajatel käsitlemata.

Võib-olla arvas mõni kärajate korraldajatest, et ettevalmistust polegi vaja ja et Mart Laari juttu saab pidada ettekandeks, mille peale hakkab keegi sel teemal improviseerima? Võib olla päris kindel, et kui riigi mudelit ei ole varem valmis mõeldud, kui tegeliku ja vajaliku olukorra (olude ja situatsiooni) kohta on eksperthinnangud kogumata ja korrastamata, siis ei saa avalikud arutlused nii keerukatel teemadel tõhusaks kujuneda. Loe edasi: Presidendi kärajate järelmõtteid tuleviku tarbeks