Kogemusi jagasid õpetajad Saksamaalt

Viimasel kahel nädalal oli Võrumaa Kutsehariduskeskuse (VKHK) turismi- ja toitlustuskorralduse III kursuse üliõpilastel õppeaines majutusettevõtte juhtimine võimalus töötada nelja noore Saksa kutseõpetaja juhendamisel.

Foto:erakogu

Saksa õppejõudude juhendamisel analüüsiti Kubija hotelli ja loodusspaa arenguid. Töötati välja kolm erinevat lahendust Kubija hotelli tootearenduseks ja turunduseks. Üliõpilaste ettepanekud edastatakse Kubija hotellile. Üliõpilastele meeldis nii praktiline ülesanne kui ka inglisekeelne suhtlus. Sooviti, et ka meie õppejõudude igapäevased loengud oleksid sama vaheldusrikkad, kui välisõppejõudude grupi poolt ettevalmistatu.

Saksa noored õppejõud tunnustasid Võrumaa Kutsehariduskeskuse väga head tehnilist õppekeskkonda, üliõpilaste kõrget motivatsiooni ja julgust eristuda oma ideedega, vaba ja sõbralikku õhkkonda klassis. Kubija hotelli ja loodusspaa turundusjuht Kadri Moppeli sõnul oli suureks auks, et külastatud ettevõtetest valiti analüüsimiseks just Kubija hotelli arendus. Hotell on huvitatud ühise töö tulemustest ja tunnustas kooli praktiliste õpiülesannete eest.

Võrumaa Kutsehariduskeskusel (VKHK) on pikaajalised koostöösidemed Saksa kutseõppeasutustega  ja rakenduskõrgkoolidega. VKHK õppurid ja õpetajad  on käinud Saksamaal nii praktikal kui õppimas. Viiel viimasel aastal on noored õpetajad Saksamaalt omakorda olnud meie koolis praktikal. Igal semestril on meie üliõpilastel olnud võimalus läbida üks õppemoodul Hesseni Liidumaa noorte õppejõudude juhendamisel. Õppejõudude praktika  ettevalmistamist juhib Wiesbadeni Kutseõpetajate Seminar ja rahastab EL  Leonardo programm.

Allikas: Henn Tarro ja Eda Veeroja