PÕLLU- JA METSANDUSSEKTORISSE NAISJUHTIDE TOETAMISEKS ASUTATI EESTI MAANAISTE INNOVATSIOONI KLUBI

Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi loomisel osalenud seltskond.
Foto: Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi

Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi ühendab maapiirkonna arengusse panustavaid naisi. Klubi eesmärk on julgustada, toetada ja inspireerida sektori naisliidreid läbi koolituste, kogemuste jagamise ning tugivõrgustiku nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Loe edasi: PÕLLU- JA METSANDUSSEKTORISSE NAISJUHTIDE TOETAMISEKS ASUTATI EESTI MAANAISTE INNOVATSIOONI KLUBI

EESTI OMANIKE KESKLIIT: RIIK PEAB ISE LINNAHALLI KORDA TEGEMA

Tallinna Linnahall. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Omanike liidu hinnangul peab riik hakkama pöörama muinsuskaitse all olevate hoonete seisukorrale senisest suuremat tähelepanu, sh vajadusel neid turuhinnaga omandama, säilimiseks vajalikul määral toetama või riikliku kaitse alt vabastama.

Loe edasi: EESTI OMANIKE KESKLIIT: RIIK PEAB ISE LINNAHALLI KORDA TEGEMA

ETTEPANEK JAAN POSKA MEDALI OMISTAMISEKS HENN PÕLLUAASALE JA OSVALD SASKALE

Henn Põlluaas. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Vabahariduslik ühendus Petserimaa Suveülikool esitas 8. jaanuaril 2023 Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ettepaneku Jaan Poska medali omistamiseks Henn Põlluaasale ja Osvald Saskale.

Loe edasi: ETTEPANEK JAAN POSKA MEDALI OMISTAMISEKS HENN PÕLLUAASALE JA OSVALD SASKALE

TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

Märt Põder, kõrval Johanna Maria Tõugu, Janek Maat, Anna Aljanaki. Foto: Märt Põder

MTÜ Päästame Tartu Keskpargi esitas möödunud aasta 18. novembril Tartu halduskohtule kaebuse üldplaneeringu tühistamiseks Keskpargi hoonestamise osas, sest hoonestatava ala suurendamine 50% peale lähtus hageja teatel aegunud keskkonnamõjude hinnangust ega arvestanud tänapäevaste nõuetega elukeskkonnale, mida väljendavad linna erinevad arengudokumendid, sealhulgas mullu vastu võetud kliimakava.

Loe edasi: TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

MEEDIKUD JA TEADLASED JUHIVAD TÄHELEPANU NETS TEISE EELNÕU KÜSITAVUSTELE

Valitsuskabineti töölaud. Foto: Urmas Saard / Külauudised

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased saatsid 30. märtsil kõigile Riigikogu liikmetele, sotsiaalkomisjonile ja õiguskantslerile avaliku pöördumise seoses nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETSi) II eelnõu probleemidega.

Loe edasi: MEEDIKUD JA TEADLASED JUHIVAD TÄHELEPANU NETS TEISE EELNÕU KÜSITAVUSTELE

KODANIKEÜHENDUS ANDIS KOHTUSSE ÜLE SAJA LOODUSKAITSEALADELE VÄLJASTATUD RAIELOA

Tallinna Halduskohus

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis Tallinna Halduskohtusse kaebuse 111 raieloa vaidlustamiseks, mis ohustavad üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura loodusväärtuste seisundit.

Loe edasi: KODANIKEÜHENDUS ANDIS KOHTUSSE ÜLE SAJA LOODUSKAITSEALADELE VÄLJASTATUD RAIELOA

LOODUSVAENULIKU KULTUURIMINISTEERIUMI VASTU KOHTUSSE LÄINUD JÄGALA KALATEED VAJAB RAHALIST TOETUST

Linnamäe paisul. Foto: Marko Šorin

Mullu detsembris nimetas kultuuriminister Tõnis Lukas Harjumaal Jõelähtme vallas Linnamäe HEJ paisjärve kultuurimälestiste kaitse vööndisse ettekirjutusega, et igasuguste muudatuste tegemine on keelatud. Selle tulemusena muutus võimatuks Linnamäe paisu lõhedele rändeks avamine ja paisjärve alla laskmine.

Loe edasi: LOODUSVAENULIKU KULTUURIMINISTEERIUMI VASTU KOHTUSSE LÄINUD JÄGALA KALATEED VAJAB RAHALIST TOETUST

Paikuse osavalla elanikud asutavad mittetulundusühingu

Paikusel soovitakse ka Pärnu linna osana oma kodukandi arengus kaasa rääkida ja olla teadlikud neid puudutavatest linna arengukavadest ning otsustest. Uue kodanikeühenduse algatajate sõnul on täna selleks elanike koostöö olulisem kui kunagi varem.

Paikuse lipp. Foto Urmas Saard
Paikuse lipp. Foto Urmas Saard

[pullquote]Paikuse valla üks ülesandeid on kodanikuühiskonna arenguks soodsate eelduste loomine. Kaasav osalusühiskond, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks[/pullquote]Juba eeloleval pühapäeval, 31. märtsil koguneb asjast huvitatud osavalla piirkonna rahvas Paikuse osavallakeskuse majja, mis asub Paikuse alevis Pärnade pst 11. Algatuse eeskõneleja Anneli Vridolini teatel saab hakata omavahel tutvuma ja teed jooma kell 17:30, aga võib ka varem tulla, sest saali pääseb alates kell 17:00. Sisuline arutelu on plaanitud kolmele tunnile (18:00 – 21:00).

Kokkusaamisele võib tulla kogu perega. Lastele on olemas mänguasjad ja joonistusvahendid.

Päevakord on avatud mitmesugustele ettepanekutele.

Loe edasi: Paikuse osavalla elanikud asutavad mittetulundusühingu

Võrus tulemas kasulik koolitus

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt ja koostööpartner SA Võrumaa Arenguagentuur kutsuvad projekti „Teadlikkuse kasvatamine ja koostöövõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal“ raames moodulkoolitustele.

II moodul

Kohaliku omavalitsuse koostöö MTÜ-ga avalike teenuste delegeerimisel
8.–9. november 2011 kell 10-17.15, koolitaja Urmo Kübar

MTÜ võimaluste analüüsimine avalike teenuste pakkumiseks. Millised on MTÜ olemasolevad võimalused, oskused ja teadmised ning kuidas kasutada neid teenuste pakkumiseks? Näiteid kodanikeühenduste poolt pakutavatest avalikest teenustest; kohaliku omavalitsuse valmisolek avalike teenuste delegeerimiseks; kohaliku omavalitsuse ja MTÜde koostöö vajalikkusest ning raskuskohtadest, võimalikest lahendustes. Näiteid senistest praktikatest.
Koolitusmooduli hind 5 eurot.

III moodul

MTÜ võimete hindamine avalike teenuste pakkumiseks, teenuste finantsanalüüs
1.–2. detsember 2011 kell 10-17.15, koolitaja Saima Mänd

Teenuste ideed ja nende analüüs; teenuste finantsanalüüs – kuidas koostada planeeritud teenuste kohta finantsprognoose ja kuidas hinnata, milliseid teenuseid käivitada? Teenuste tasuvusarvestused; teenuste hinnakujundusest; äriplaani koostamise vajalikkusest ning protsessist; teenuste turustamisest.
Koolitusmooduli hind 5 eurot

Koolitused toimuvad Võrus, Jüri 27 Pächter House’is. Rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Info ja registreerimine: Helle Kivi, tel 54 52 1962 või lahedadlahedalt@gmail.com
Vaata ka siit.

Karlova päevad tutvustavad ehedat Tartut

Hetk Karlova päevadelt 2010. Foto: Marge Teder
16.-22. mail toimuvatel Karlova linnaosa päevadel Tartus saab kiigata linnaosa elanike kodudesse, avastada kirjanduslikku Karlovat, osaleda perega muinasjutuhommikul, arutada ettevõtliku Karlova tuleviku üle ning pidada aaretejahti. Esmakordselt tunnustatakse “Karlova ehe” tiitli väärilisi hooneid.

Esmaspäeval kell 18.00 oodatakse kõiki ettevõtlikke inimesi Anna Edasi kohvikusse (Tähe 20) osalema arutelul “Meie ettevõtjad”. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 19.00 algavad Anna Edasi kohviku eest ekskursioonid, kord saab tutvuda renoveeritud majadega nende elanike pilgu läbi, teinekord kaeda Karlovat läbi kirjandusprisma.

Mitmed üritused on mõeldud lastele. Näiteks saab kolmapäeval kell 10.30 vaadata Tartu Linnaraamatukogu nukuteatri etendust “Vahtramäe Emil” (Tehase 16) või osaleda neljapäeval kell 16.30 Karoliine lasteaia terviseteemalisel perepäeval (Kesk 6).

Kultuur tuuakse nädala jooksul mitmel korral värske õhu kätte. Neljapäeva õhtul alates kella 19.00 esitavad eharoosa maja aias (Eha 31) oma parimaid palasid Karlova kirjanikud ja muusikud. Reedel kell 21.30 algab Õpetajate seminari staadionil Salme tänaval YTNIGHT ehk tube-videode vaatamine suurelt ekraanilt. Loe edasi: Karlova päevad tutvustavad ehedat Tartut

Järvamaal pannakse inimesed akvaariumi

Täna toimuval Järvamaa kodanikeühenduse konverentsil pannakse inimesed piltlikult öeldes akvaariumi ning tavapärase konverentsi pidamise võtete asemel kasutatakse uut osalemistehnikat.

Miks inimesed käivad konverentsidel? Stormy Petersi uuring järgi lähevad inimesed konverentsile eelkõige selleks, et kohtuda tuttavate inimestega. Olulisuselt teisena nimetati kohtumist uute inimestega ning alles kolmas põhjus oli õppida juurde midagi uut.

Mittetulundusühingute inimesed peavad eriti palju koos käima, et mõista, kui oluline see on, mis nad teevad ning et enamik ajast vastuvoolu ujumine on täitsa okei.

Samas, kuna Kodukant Järvamaa, Järvamaa Arenduskeskus ja veel hulk ühinguid on alustanud sihtide seadmist kodanikeühenduste valdkonnas, siis pannakse kõik saadud mõtted peenelt kirja ja ehk valmib järgmise aasta kevadeks ka üks konkreetsem plaan, kuidas kodanikualgatust Järvamaal edasi aidata. Senimaani ükski maakondlik arengudokument kodanikuühiskonda paraku ei käsitle.

Loomulikult ei puudu konverentsilt asjalikud ja teravaks lihvitud ettekanded, veidi sööki, jooki, meelelahutust.

Kellele? Kodanikeühenduste konverents on kodanikualgatuse aastasündmus, mis on mõeldud kõigile neile inimestele, kes tegutsevad mittetulundusühingutes (sihtasutustes, seltsingutes jms) selleks, et kogukonnas ehk meie ümber asjad paremini käiksid.

Miks? Selleks et väärtustada seda tegevust. Kuulata tarku mõtteid siit ja sealtpoolt Eestimaa otsa. Jagada oma mõtteid ja kogemusi teistele. Saada inspiratsiooni ja inspireerida teisi.

Täpsem info: www.jarva.ee/konverents

Allikas: jarva.ee