Järvamaal pannakse inimesed akvaariumi

Täna toimuval Järvamaa kodanikeühenduse konverentsil pannakse inimesed piltlikult öeldes akvaariumi ning tavapärase konverentsi pidamise võtete asemel kasutatakse uut osalemistehnikat.

Miks inimesed käivad konverentsidel? Stormy Petersi uuring järgi lähevad inimesed konverentsile eelkõige selleks, et kohtuda tuttavate inimestega. Olulisuselt teisena nimetati kohtumist uute inimestega ning alles kolmas põhjus oli õppida juurde midagi uut.

Mittetulundusühingute inimesed peavad eriti palju koos käima, et mõista, kui oluline see on, mis nad teevad ning et enamik ajast vastuvoolu ujumine on täitsa okei.

Samas, kuna Kodukant Järvamaa, Järvamaa Arenduskeskus ja veel hulk ühinguid on alustanud sihtide seadmist kodanikeühenduste valdkonnas, siis pannakse kõik saadud mõtted peenelt kirja ja ehk valmib järgmise aasta kevadeks ka üks konkreetsem plaan, kuidas kodanikualgatust Järvamaal edasi aidata. Senimaani ükski maakondlik arengudokument kodanikuühiskonda paraku ei käsitle.

Loomulikult ei puudu konverentsilt asjalikud ja teravaks lihvitud ettekanded, veidi sööki, jooki, meelelahutust.

Kellele? Kodanikeühenduste konverents on kodanikualgatuse aastasündmus, mis on mõeldud kõigile neile inimestele, kes tegutsevad mittetulundusühingutes (sihtasutustes, seltsingutes jms) selleks, et kogukonnas ehk meie ümber asjad paremini käiksid.

Miks? Selleks et väärtustada seda tegevust. Kuulata tarku mõtteid siit ja sealtpoolt Eestimaa otsa. Jagada oma mõtteid ja kogemusi teistele. Saada inspiratsiooni ja inspireerida teisi.

Täpsem info: www.jarva.ee/konverents

Allikas: jarva.ee