ETTEPANEK JAAN POSKA MEDALI OMISTAMISEKS HENN PÕLLUAASALE JA OSVALD SASKALE

Henn Põlluaas. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Vabahariduslik ühendus Petserimaa Suveülikool esitas 8. jaanuaril 2023 Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ettepaneku Jaan Poska medali omistamiseks Henn Põlluaasale ja Osvald Saskale.

Osvald Sasko. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Henn Põlluaas on aastaid, eriti aga pärast Riigikokku valimist 2015. aastal pidevalt tegelnud Eesti ja Venemaa vahel 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingu põhimõtete kõrgetasemelise ja autoriteetse selgitajana ning selle väsimatu kaitsjana ajakirjanduses, raadios, televisioonis ja Riigikogu kõnetoolis. Ka valmis tal Tartu rahulepingu teemal 2010. aastal põhjalik monograafia „Ära andmine või äraandmine“. Kõik see on aidanud kaasa Eesti diplomaatia suurkuju Jaan Poska elutööna tuntud Tartu rahulepingu sisu tundmaõppimisele ja väärtustamisele kodu- ja välismaal ning Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse hoidmisele.

Osvald Saska on Ingerimaa eestlase ja Eesti Vabariigi kodanikuna pühendanud peaaegu kolmkümmend aastat oma elust Tartu rahulepingu põhimõtete eest võitlemisele ja Eesti territoriaalse terviklikkuse taastamisele. Ta on tuntud kõnemehena koos teemakohaste lippude ja loosungitega rahvuslikel üritustel Tartus Raekoja platsil, rahumaja juures, ülikooli aulas, Tallinnas Toompeal, Vabaduse väljakul, Rahvusraamatukogus, Petserimaal ja kus iganes isamaalisi üritusi peetakse. Kodanikuna ei saa ta rahumeeli pealt vaadata, kui Eesti Vabariigi põhiseadust rikkudes hoidutakse eemaldumast nn. uuest piirilepingust Venemaa Föderatsiooniga. Tema veendumuse kohaselt peaks sarnaselt Gruusia ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist taotledes sama tegema ka Eestilt anastatud maa-aladega. Need alad on enamus Petserimaast ja kogu Eesti Ingerimaa.

Petserimaa Suveülikooli nimel: Aldo Kals ja Priit Rajasaar

Samal teemal:

VABAHARIDUSLIKU ÜHENDUSE PETSERIMAA SUVEÜLIKOOLI KANDIDAADID JAAN POSKA MEDALILE

4 thoughts on “ETTEPANEK JAAN POSKA MEDALI OMISTAMISEKS HENN PÕLLUAASALE JA OSVALD SASKALE”

 1. Kindlasti väärivad need tublid mehed, kes on hästi võidelnud meie vaenlasele Eesti Vabariigi territooriumi loovutamise vastu, tunnustust ja Jaan Poska medalit.

 2. Eelpooltooduga 500% nõus!
  Samas meenub Tartu aukodaniku andmise halvastivarjatud tehnika.
  Aga laiemalt vaadates? Kas Paeda allkiri pugejalikul-loovutuslikul E-V piirilepingul, pedofiilist EV esindaja Marko Mihkelsoni sagedased-salapärased Moskva-visiidid või A.Tarandi-T.Kallase-Vähi-Meri-Kaljulaidi jpt. Tartu Rahu lahjendamise ja unustusse suunamise eestvõtjate ning EV-Vene piiritaristute rajamise sügavale Eestimaale initsiaatorid ning EV Kaitseväe otsesed ja meelega kahjustajad (J.Ligi jt.) jäävadki karistamata?
  Ja palun, kamraadid, ärge suunake-suruge mind meie reeturitest ja mölakatest lugu pidama. Imestan vist pärast surmagi, kui silmakirjalik, valelik ja alatu on tänapäevane EV poliitika. Üksikuid erandeid otsides jääksin nälga … Mõni tuhat poliitikut mõnekümne tuhande kaasajooksikuga juhivad eesti rahvast tumedasse tulevikku? Ja sajad tuhanded annavad selleks oma hääle?!
  Meie, vanad kännud, kaome varsti unustusse,- tühja sellest. Kurvaks läheb meel siis, kui pole näha massilise talude taastamise algust (kaasaegsemal tasemel) , põlvkondade tööharjumuslikku ja tööoskuslikku järjepidevust ja keegi ei istuta enam noori õunapuid. Tasuta pakkumisest rääkimata.

 3. Tere
  Täiesti nõus Aldo ja Priidu ettepanekuga.
  Osvald ja Henn on olnud vankumatud võitlejad Eesti Vabariigi terviklikkuse säilimise eest.

Kommenteerimine on suletud.