TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

Märt Põder, kõrval Johanna Maria Tõugu, Janek Maat, Anna Aljanaki. Foto: Märt Põder

MTÜ Päästame Tartu Keskpargi esitas möödunud aasta 18. novembril Tartu halduskohtule kaebuse üldplaneeringu tühistamiseks Keskpargi hoonestamise osas, sest hoonestatava ala suurendamine 50% peale lähtus hageja teatel aegunud keskkonnamõjude hinnangust ega arvestanud tänapäevaste nõuetega elukeskkonnale, mida väljendavad linna erinevad arengudokumendid, sealhulgas mullu vastu võetud kliimakava.

Ilmnes, et linna katsed põigelda kõrvale kultuurikeskuse asukoha ja kaasneva keskkonnamõju arutamise eest juriidiliste vahenditega said möödunud nädalal tagasilöögi Riigikohtus. Kohtuotsuse järgi oli pargikaitsjate kaebus esitatud õigeaegselt ja halduskohus on kohustatud üldplaneeringu puudujääke sisuliselt arutama. “Linnavõimu õigustused Keskpargi hoonestamisele on samasugustel savijalgadel nagu on olnud aasta jagu kestnud katsed põigelda arutelust pahausksete juriidiliste võtete abil,” ütles Päästame Tartu Keskpargi juhatuse liige Anna Aljanaki. “Teadsime algusest peale, et meil on õigus, ja kui linnarahvas meid edasises toetab, paneme õiguse samamoodi maksma ka Keskpargi küsimuses.”

Päästame Tartu Keskpargi liige Märt Põder ütles, et volikogus on viimasel ajal üha sagedamini kõlanud ettepanekud vähendada kultuurikeskuse mahtu ja ehitada see hoopis perspektiivikamasse Sadama kvartalisse. “Kui neid ja teisi mõistlikke ettepanekuid sisuliselt ei arutata ning eelistatakse avalikkuse jätkuvat eksitamist, oleme valmis kohtulahingutega lõpuni välja minema.”

Pargikaitsjad ootavad annetusi õigusabikulude katteks MTÜ Päästame Tartu Keskpargi pangaarvele EE547700771007068552. Ühing asutati 16. novembril 2021 samateemalise petitsiooni ümber koondunud aktiivsete linnakodanike poolt ja selle põhikirjaline eesmärk on tagada Tartu Keskpargi säilimine tervikliku pargi ja avalikult kasutatava rohealana ning esindada selleks linnaelanikke nende ühiste huvide kaitsel. Pargikaitsjate kinnitusel kasutatakse annetusi ühingus rangelt sihtotstarbeliselt.

KU päevatpimetaja