Paikuse osavalla elanikud asutavad mittetulundusühingu

Paikusel soovitakse ka Pärnu linna osana oma kodukandi arengus kaasa rääkida ja olla teadlikud neid puudutavatest linna arengukavadest ning otsustest. Uue kodanikeühenduse algatajate sõnul on täna selleks elanike koostöö olulisem kui kunagi varem.

Paikuse lipp. Foto Urmas Saard
Paikuse lipp. Foto Urmas Saard

[pullquote]Paikuse valla üks ülesandeid on kodanikuühiskonna arenguks soodsate eelduste loomine. Kaasav osalusühiskond, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks[/pullquote]Juba eeloleval pühapäeval, 31. märtsil koguneb asjast huvitatud osavalla piirkonna rahvas Paikuse osavallakeskuse majja, mis asub Paikuse alevis Pärnade pst 11. Algatuse eeskõneleja Anneli Vridolini teatel saab hakata omavahel tutvuma ja teed jooma kell 17:30, aga võib ka varem tulla, sest saali pääseb alates kell 17:00. Sisuline arutelu on plaanitud kolmele tunnile (18:00 – 21:00).

Kokkusaamisele võib tulla kogu perega. Lastele on olemas mänguasjad ja joonistusvahendid.

Päevakord on avatud mitmesugustele ettepanekutele.

• Saame tuttavaks ja joome teed.
• Vaba mikrofon (või kõva hääl) – vahetame infot ja mõtteid selle üle, mis Paikuse osavallas toimub, mis võiks toimuda ja millisena me oma kodukanti näha tahame.
• Ülevaade 21.märtsil toimunud Paikuse osavalla arengu päevast ja arutelu.
• Soovi korral antakse sõna Paikuse osavallas juba tegutsevatele MTÜ-dele ja seltsidele.
• Paikuse alevi keskuse areng – avalik ruum ja selle kasutus nii väikestele kui suurtele – sh suure alevikeskse roheala säilitamise ja kasutuse võimalused (nt. koerte jooksutamise ala, mänguväljakud, välijõusaal, jalgteed/rajad ja istepingid pargis) ja miks mitte siia ujula, restorani ja rahvamaja rajamine – unistama peab suurelt.
• Pärnu linna koostamisel olev üldplaneering ning sellesse ettepanekute tegemise arutamine.
• MTÜ loomine, mis koostöös kogukonna, teiste MTÜ-de ja seltside, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsusega seisaks siinse loodus- ja elukeskkonna läbimõelduma planeerimise ning Paikuse osavalla väärtuste ja eripära säilimise eest – põhikirja arutamine, kinnitamine, juhatuse valimine;
• Kokkuvõte

„Plaanid on suured ja neid saab ellu viia ühisel jõul,” ütleb Vridolin, kelle lühike tutvustus Paikuse inimeste algatusest on järelkuulatav Pärnu Tre Raadio hommikuintervjuuna (26.03.2019 Anneli Vridolin rääkis Paikusele loodavast MTÜst).

Kellel pole võimalik 31. märtsil kohale minna, võib anda oma mõtetest ja ettepanekutest märku telefonil 56 459028 või meiliga annelivridolin@hotmail.com

Inspiratsiooniks on Paikuse valla arengukavas (2015-2024) väärt mõtteid: „Paikuse valla üks ülesandeid on kodanikuühiskonna arenguks soodsate eelduste loomine. Kaasav osalusühiskond, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid ühendusi, võrgustikke ja institutsioone. /…/ Tugevad kogukonnasuhted ja aktiivne külaliikumine loob elanikele uusi võimalusi veeta sisukalt oma vaba aega. Üheks külaliikumise olulisemaks objektiks on ümbritseva keskkonna hoidmine.”

Urmas Saard