Põlvamaa Omavalitsuste Liit tähistas 20. juubelit

Foto peoõhtust. Autor: Riho Semm

Möödunud laupäeval, 15. veebruaril tähistas Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL) Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimunud balliga oma 20. tegevusaasta täitumist.

Peoõhtu avas POLi vastne esimees Kaido Kõiv: “Mul on väga hea meel, et saame kõik koos tähistada POLi 20. tegevusaasta täitumist. Tahan tänada kõiki neid, kes on rohkem või vähem selle 20 aasta jooksul Põlvamaa Omavalitsuste liidu tegevustesse panustanud. Kõigil teil on täna võimalus hetkeks peatuda ja mõelda tagasi muredele, tulistele vaidlustele, äpardustele, rõõmustavatele üllatustele ning edukatele koostöö momentidele.”

20 aasta tööst tegi kokkuvõtte Liidu endine tegevdirektor Hele Oidermaa, kes pani omavalitsusjuhtidele südamele, et väga oluline on jätkuvalt teha koostööd ja vaadata maakonda tervikuna. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ajaloost rääkides tõi Oidermaa välja mitmeid erinevusi võrreldes teiste omavalitsusliitudega: Põlvamaa oli viimane maakond, kus liit loodi, selle juhatusse kuuluvad kõigi Põlvamaa valdade omavalitsusjuhid ja Liidu juhatuses pole toimunud suuri vahetusi, kuna omavalitsuste eesotsas on pikka aega ametis olnud juhid.

Sõna said ka kõik varasemad esimehed, nende seas kolm Liidu asutajaliiget: Sirje Tobreluts, Lennart Liba ja Peeter Sibul. Lisaks neile on esimehe ametis olnud Aivar Luts (Kanepi endine vallavanem), Andrus Seeme (Kõlleste vallavanem) ja Raul Kudre (Värska vallavanem). Igaühel neist oli võimalus meenutada oma juhtimisaega – kirjeldada toonast olukorda ja tuua välja, mida head sai maakonnas ära tehtud.

Loe edasi: Põlvamaa Omavalitsuste Liit tähistas 20. juubelit

Põlva Omavalitsuste Liit näeb maavanemana Ulla Preedenit

Põlva maavanema kandidaat Ulla Preeden omavalitsusliidu üldkoosolekul. Fotol vasakul regionaalminister Siim Valmar Kiisler, paremal Räpina vallavanem Teet Helm. Foto: Reeli Kork

Kolmapäeval toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek Ulla Preedeni kandidatuuri Põlvamaa maavanema ametikohale.

Otsusele eelnenud arutelul rõhutas regionaalminister Siim Valmar Kiisler maavanema kui vahemehe rolli kohalike ja riiklike struktuuride vahel. Kiisler märkis, et maavanema puhul on oluline märksõna koostöövalmidus ning võime kokku viia erinevaid osapooli ja arvamusi.

Ennast esitledes tõi Preeden eelkõige välja hariduse ja tööhõivega seotud teemad. ”Tutvunud Põlvamaa arengudokumentide ja muude materjalidega, on mulle mitmes kohas silma jäänud soov senisest tõhusamalt teha koostööd – ja seda igas valdkonnas. Kindlasti soovin ma olla selles ametis hästi avatud nii koostöö kui suhtluse mõistes,” märkis Ulla Preeden. Maavanema koht tähendaks seda, et seni teadustööd teinud Preedenil tuleks see ilmselt mõneks ajaks kõrvale jätta.

Preeden on hõbemedaliga lõpetanud Räpina Gümnaasiumi ning jätkanud õpinguid Tartu Ülikoolis geoloogia erialal. Tema senine töökogemus on seotud peamiselt Tartu Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna ning sama ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudiga. Preeden on osalenud rahvusvahelistes noorteadlaste programmides, mis on talle toonud tunnustust ja stipendiume. Lisaks enda täiendamisele välismaal (Hispaanias, Taanis, Rootsis, Soomes  ja Itaalias), on Preeden viimastel aastatel pööranud tähelepanu sellele, kuidas loovalt rakendada teadmist õppimisest ja õpetamisest ülikoolis õpetades.

Eelmise Põlva maavanema Priit Sibula ametiaeg lõppes käesoleva aasta aprillis, kui ta asus tööle Riigikogus. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse seadusest nimetab maavanema regionaalministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus.

Allikas: polvamaa.ee