Põlva Omavalitsuste Liit näeb maavanemana Ulla Preedenit

Põlva maavanema kandidaat Ulla Preeden omavalitsusliidu üldkoosolekul. Fotol vasakul regionaalminister Siim Valmar Kiisler, paremal Räpina vallavanem Teet Helm. Foto: Reeli Kork

Kolmapäeval toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek Ulla Preedeni kandidatuuri Põlvamaa maavanema ametikohale.

Otsusele eelnenud arutelul rõhutas regionaalminister Siim Valmar Kiisler maavanema kui vahemehe rolli kohalike ja riiklike struktuuride vahel. Kiisler märkis, et maavanema puhul on oluline märksõna koostöövalmidus ning võime kokku viia erinevaid osapooli ja arvamusi.

Ennast esitledes tõi Preeden eelkõige välja hariduse ja tööhõivega seotud teemad. ”Tutvunud Põlvamaa arengudokumentide ja muude materjalidega, on mulle mitmes kohas silma jäänud soov senisest tõhusamalt teha koostööd – ja seda igas valdkonnas. Kindlasti soovin ma olla selles ametis hästi avatud nii koostöö kui suhtluse mõistes,” märkis Ulla Preeden. Maavanema koht tähendaks seda, et seni teadustööd teinud Preedenil tuleks see ilmselt mõneks ajaks kõrvale jätta.

Preeden on hõbemedaliga lõpetanud Räpina Gümnaasiumi ning jätkanud õpinguid Tartu Ülikoolis geoloogia erialal. Tema senine töökogemus on seotud peamiselt Tartu Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna ning sama ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudiga. Preeden on osalenud rahvusvahelistes noorteadlaste programmides, mis on talle toonud tunnustust ja stipendiume. Lisaks enda täiendamisele välismaal (Hispaanias, Taanis, Rootsis, Soomes  ja Itaalias), on Preeden viimastel aastatel pööranud tähelepanu sellele, kuidas loovalt rakendada teadmist õppimisest ja õpetamisest ülikoolis õpetades.

Eelmise Põlva maavanema Priit Sibula ametiaeg lõppes käesoleva aasta aprillis, kui ta asus tööle Riigikogus. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse seadusest nimetab maavanema regionaalministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus.

Allikas: polvamaa.ee