Põlvamaa Omavalitsuste Liit tähistas 20. juubelit

Foto peoõhtust. Autor: Riho Semm

Möödunud laupäeval, 15. veebruaril tähistas Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL) Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimunud balliga oma 20. tegevusaasta täitumist.

Peoõhtu avas POLi vastne esimees Kaido Kõiv: “Mul on väga hea meel, et saame kõik koos tähistada POLi 20. tegevusaasta täitumist. Tahan tänada kõiki neid, kes on rohkem või vähem selle 20 aasta jooksul Põlvamaa Omavalitsuste liidu tegevustesse panustanud. Kõigil teil on täna võimalus hetkeks peatuda ja mõelda tagasi muredele, tulistele vaidlustele, äpardustele, rõõmustavatele üllatustele ning edukatele koostöö momentidele.”

20 aasta tööst tegi kokkuvõtte Liidu endine tegevdirektor Hele Oidermaa, kes pani omavalitsusjuhtidele südamele, et väga oluline on jätkuvalt teha koostööd ja vaadata maakonda tervikuna. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ajaloost rääkides tõi Oidermaa välja mitmeid erinevusi võrreldes teiste omavalitsusliitudega: Põlvamaa oli viimane maakond, kus liit loodi, selle juhatusse kuuluvad kõigi Põlvamaa valdade omavalitsusjuhid ja Liidu juhatuses pole toimunud suuri vahetusi, kuna omavalitsuste eesotsas on pikka aega ametis olnud juhid.

Sõna said ka kõik varasemad esimehed, nende seas kolm Liidu asutajaliiget: Sirje Tobreluts, Lennart Liba ja Peeter Sibul. Lisaks neile on esimehe ametis olnud Aivar Luts (Kanepi endine vallavanem), Andrus Seeme (Kõlleste vallavanem) ja Raul Kudre (Värska vallavanem). Igaühel neist oli võimalus meenutada oma juhtimisaega – kirjeldada toonast olukorda ja tuua välja, mida head sai maakonnas ära tehtud.

Vestlusringi lõpetas praegune esimees, Valgjärve vallavanem, Kaido Kõiv, kes peatus kahel suuremal väljakutsel: rahvusvaheline koostöö (eelkõige Venemaa suunal) ja haldusreform. “Rääkides eesseisvatest väljakutsetest tahaksin näha meid tegemas enam koostööd rahvusvahelisel tasandil: Ukraina, Saksamaa aga eelkõige Venemaa suunal, kuna sealne turismipotentsiaal on suur ja samas suuresti kasutamata. Ma väga loodan, et koostöö Venemaaga saab olema edukas ja selle esimese suurema väljundina võiks 2015. aastast saada Põlvamaa aasta Peterburis. POL aitab sellele kindlasti igati kaasa – meil on kavas sõlmida igakülgse koostöö raamleping Pihkva oblasti rajoonide liidu ja Põlvamaa Omavalitsuste liidu vahel.”

20 aasta jooksul toimunut meenutavale vestlusringile järgnes omavalitsusliidu poolne tunnustamine. Meene ja tänukirjaga tänati pikaajalise ja tänuväärse koostöö eest tänaseni tegusaid asutajaliikmeid, varasemaid esimehi ja endist tegevdirektorit. Tänati ka koostööpartnereid, üleriigilisi organisatsioone ning naaberomavalitsusliite.

Oma tervitused, õnnitlused ja edusoovid edastasid Põlva maavanem Ulla Preeden, endine maavanem Kalev Kreegipuu, Ott Kasuri (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Agu Kabrits (Valgamaa Omavalitsuste Liit), Kalevi Kaur (Viljandimaa Omavalitsuste Liit), Peeter Sibul (Põlva maakonna Spordiliit), Tarmo Volt (Eestimaa Spordiliit Jõud), Hegri Narusk (Põlvamaa Arenduskeskus) ning Andy Karjus (Võrumaa Omavalitsuste Liit).

Muusikalised vahepalad esitasid Põlvamaa noored talendid Kristina Bianca Rantala, Kadri Niine ja Kristi Raias, keda saatis klaveril Riivo Jõgi. Kahe etteastega esines ka tantsuklubi Swingiring. Tantsuks mängis Tartu Ülikooli Akadeemiline puhkpilliorkester Popsid, kellega koos astus lavale ka balli üllatus – Gerli Padar. Õhtut juhtis Heido Sinivee.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit on mittetulundusühing, mis asutati 23. veebruaril 1994. aastal Põlva linnas. Selle peamisteks eesmärkideks on kaasa aidata maakonna tasakaalustatud arengule, edendada kultuuritraditsioone ja omavalitsustevahelist koostööd ning kaitsta maakondlikke huve nii Eesti siseselt kui rahvusvahelisel tasandil.

NB! POL on jälgitav ka Facebookis: PolvaOVLiit