Taldrikulennutajate konflikt maausulistega
hingedeaja palvusel

Discgolf või hiiemägi? Foto: A. Heinapuu.
Discgolf või hiiemägi? Foto: A. Heinapuu.

Eile saatis Maavalla Koda keskkonnaametile, Rapla maavanemale, muinsuskaitseametile, muudelegi asutustele ja Valtu spordimajale märgukirja konfliktist, mis tekkis 1. novembril Paluküla hiiemäel hingedeaja palvust pidanud maausuliste ja discgolfi harrastajate vahel.

Hiiemäele ebaseaduslikult paigaldatud discgolfirajale ilmus kaks rühma, kelle visatud ketas tabas ühe maausulise jalga, teine lendas väikese lapse peast napilt mööda. Tekkinud sõneluses arvasid mängijad, et kodalased segavad neid ja peaksid lahkuma, sest asuvat rajal. Agressiivsed mängijad lõhkusid ühe vihmavarju ning lõid jalaga elektroonilist aparatuuri sisaldavat pappkarpi.

Sellesarnaste konfliktide edaspidiseks vältimiseks soovitab Maavalla Koda peatada mistahes arendustööd Paluküla hiiemäel (üks arendajaist taotleb parasjagu Euroopa raha). Uute tehniliste rajatiste ehitamise puhul hiiemäele või selle lähedusse soovitakse sinna meelitada veel suuremaid rahvamasse. Sel juhul suureneb analoogsete konfliktide oht veelgi, lisaks suureneb kaitseala inimkoormus.

Kui klientidelt hakatakse mäe „sportliku“ kasutamise eest raha küsima (mis on äriplaanides), saavad nad veelgi suurema õiguse peletadamäelt neid, kelle jaoks see on püha. Tavalised suusatajad-kelgutajad ning tervisejooksjad maausulisi ega hiie pühadust ei ohusta.

Paluküla hiiemägi on juba üle 10 aasta olnud absurdsete arendusteobjektiks. Mäge pühaks pidavad inimesed on pidanud võitlema nii mäetõstukite kui ka kunstlumemasinate rajamise vastu kohtuskäimiseni välja. Oleks ometigi aeg jätta püha mägi rahule. Kõiki ilusaid kohti Eestis ei pea raha pärast ära rikkuma.

Loe edasi: Taldrikulennutajate konflikt maausulistega
hingedeaja palvusel

Virumaa maausulised valisid uue juhatuse

Laupäeval, 21. septembril Virumaal Sämi-Tagakülas toimunud Maausuliste Viru Koja korraline suurkogu valis koja uue juhatuse. Koja vardjaks sai Tallinnas rahvusliku käsitöö edendajana ning kutseõpetajana tegutsev Kairi Orav. Koja kirjutajaks valiti Kaja Toikka, kes on ka Maavalla koja juhatuse liige ning Lüganuse külaliikumise edendaja ja õpetaja. Koja vanemaks valiti Ülle Männik, kes tegutseb Rakveres üksikettevõtjana.

Koda korraldab rahvakalendri tähtpäevade tähistamist ning seisab looduslike pühapaikade hea käekäigu eest. Jätkuvad ka huvilistele avatud pärimussündmused. Iga-aastane hingedeaja püha korraldatakse tänavu 19. oktoobril Kunda hiiemäel. Järgmise aasta 8. juunil tähistatakse taas Mahu (Viru-Nigula) kihelkonna Tammealuse hiies suvistepüha. Samuti jätkatakse kodalaste ja huviliste nõustamist pärimuslike maausuliste kalendri-, varru-, pulma-, matuste- jm tavade järgimisel.

MTÜ Hea Metsanduse Koda liikmena osaletakse FSC säästva metsanduse rahvusliku standardi koostamises. Viru koja tegevusvaldkonnaks on seejuures põlisrahva huvide kaitsmine metsa majandamisel. Tänavu suvel pälvis avalikkuse tähelepanu Maausuliste Viru Koja karistamine pärimuslike hiietavade järgimise eest. Keskkonnainspektsioon määras kojale trahvi eelmise aasta sügisel Ebavere hiiemäel hingedeaja pühal süüdatud lõkke eest.

Viru koja lehekülg: www.maavald.ee

Maausuliste Viru Koda ühendab Viru- ja Vadjamaalt pärit ja/või seal elavaid põliselanikke. Koda asutati 2010. aastal Põhja-Maavalla maausulisi ühendavast Härjapea kojast jagunemise teel. Koja juhatuse esimene vanem aastatel 2010-2013 oli looduslike pühapaikade uurija ja kaitsja ning Maavalla koja vanem Ahto Kaasik.

 

Viru koda ajab Viru asja

Maausulised. Foto: maavald.ee

Laupäeval, 22. sügiskuul toimus Virumaal Torvastvere (Kadrina) kihelkonna Uuekülas Maausuliste Viru Koja korraline suurkogu. 

Virumaa maausulised ehk kohaliku pärimusliku loodususu järgijad kuulasid ära juhatuse tegevusaruande ning kinnitasid järgmise aasta tegevuskava.

Koda kavatseb jätkata viru keele ja elma väärtustamisele ja õpetamisele pühendatud ettevõtmistega. Juba sellel sügisel peaks algama
viru keele ja regilaulude kihelkondlike õhtute sari. Järgmiseks aastaks kavandatakse Virumaa ajaloole ja elmale (kultuurile) pühendatud loengusarja. Koda jätkab hiiepaikade uurimist ning hoiab silma peal nende käekäigul. Lisaks liikmetele mõeldud sündmustele korraldatakse hiiepaikades ka avalikke sündmusi näiteks Samma Tammealuse hiies ja Kuremäe hiiemäel. Järgmisena
on kavas korraldada porikuu viimasel pühapäeval (28.10.) Ebavere hiiemäel hingedeaja palvus.

Kojad on maausuliste vormilised ühendused ning nende peamine eesmärk on aidata ühistegevusega kaasa loodusliku, õigusliku, vaimse ja ainelise keskkonna loomisele, mis on vajalik maausu järgimiseks. Esivanemate maailmavaate ja tavade sisuline viljelemine on põliselt üksikisiku, perekonna ja külakogukonna pärusmaa. Nii soosib koda pärimuslike varrude, pulmade, matuste, kalendritähtpäevade jms järgimist oma liikmeskonna perekondades.  Loe edasi: Viru koda ajab Viru asja