Taldrikulennutajate konflikt maausulistega
hingedeaja palvusel

Discgolf või hiiemägi? Foto: A. Heinapuu.
Discgolf või hiiemägi? Foto: A. Heinapuu.

Eile saatis Maavalla Koda keskkonnaametile, Rapla maavanemale, muinsuskaitseametile, muudelegi asutustele ja Valtu spordimajale märgukirja konfliktist, mis tekkis 1. novembril Paluküla hiiemäel hingedeaja palvust pidanud maausuliste ja discgolfi harrastajate vahel.

Hiiemäele ebaseaduslikult paigaldatud discgolfirajale ilmus kaks rühma, kelle visatud ketas tabas ühe maausulise jalga, teine lendas väikese lapse peast napilt mööda. Tekkinud sõneluses arvasid mängijad, et kodalased segavad neid ja peaksid lahkuma, sest asuvat rajal. Agressiivsed mängijad lõhkusid ühe vihmavarju ning lõid jalaga elektroonilist aparatuuri sisaldavat pappkarpi.

Sellesarnaste konfliktide edaspidiseks vältimiseks soovitab Maavalla Koda peatada mistahes arendustööd Paluküla hiiemäel (üks arendajaist taotleb parasjagu Euroopa raha). Uute tehniliste rajatiste ehitamise puhul hiiemäele või selle lähedusse soovitakse sinna meelitada veel suuremaid rahvamasse. Sel juhul suureneb analoogsete konfliktide oht veelgi, lisaks suureneb kaitseala inimkoormus.

Kui klientidelt hakatakse mäe „sportliku“ kasutamise eest raha küsima (mis on äriplaanides), saavad nad veelgi suurema õiguse peletadamäelt neid, kelle jaoks see on püha. Tavalised suusatajad-kelgutajad ning tervisejooksjad maausulisi ega hiie pühadust ei ohusta.

Paluküla hiiemägi on juba üle 10 aasta olnud absurdsete arendusteobjektiks. Mäge pühaks pidavad inimesed on pidanud võitlema nii mäetõstukite kui ka kunstlumemasinate rajamise vastu kohtuskäimiseni välja. Oleks ometigi aeg jätta püha mägi rahule. Kõiki ilusaid kohti Eestis ei pea raha pärast ära rikkuma.

Andres Heinapuu,
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja kirjutaja

Vt ka: Palvusest TV3 seitsmestes uudistes:
http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2015/668018?autostart=true
(14:00)
Discgolfist:
http://palukyla.maavald.ee/uudised/5036-disc-golfi-rajatisi-pole-hiiemaelt-endiselt-ara-viidud-hoolimata-lubadustest
Paluküla saaga kogu ulatuses: http://palukyla.maavald.ee/

 

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja MÄRGUKIRI

04.11.2015

Tänavu 1. novembril toimus Raplamaal Kehtna vallas Paluküla Hiiemäel hingedeaja palvus. Maausuline palvus

toimus Maausuliste ja Taarausuliste Härjapea Koja eestvõtmisel, osales paarkümmend maausulist, sh Maavalla

Koja vanem. Palvus möödus viisipäraselt, kuid selle järel ilmus Hiiemäele ebaseaduslikult paigaldatud discgolfi

rajale kaks rühma, kelle visatud ketas tabas ühe maausulise jalga, teine lendas väikese lapse peast napilt

mööda. Tekkinud sõneluses arvasid mängijad, et kodalased segavad neid ja peaksid lahkuma, sest asuvat rajal.

Agressiivsed mängijad lõhkusid ühe vihmavarju ning lõid jalaga elektroonilist aparatuuri sisaldavat pappkarpi.

Hiiemäel olev discgolfi rada läbib muinsuskaitsealust ala ning vähemalt kolme korvi mahavõtmist soovivad nii

muinsuskaitseamet kui keskkonnaamet. Keskkonnaamet on teinud ettekirjutuse Hiiemäelt, kus on ühtlasi

kaitsealune niidu-elupaik, kõik discgolfi rajatised ära viia. Paraku pole selleks midagi siiani ette võetud, samas

kui nt Pirital on augusti lõpus maastikukaitsealadel discgolfi rada suletud.

Sellesarnaste konfliktide edaspidiseks vältimiseks soovitab Maavalla Koda peatada mistahes arendustööd

Paluküla hiiemäel, k.a Raplamaa piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse esitatud projekti

„Kõnnumaa külastuspiirkond“ Paluküla-osa. Uute tehniliste rajatiste ehitamise puhul hiiemäele või selle

lähedusse soovitakse sinna meelitada veel suuremaid rahvamasse. Sel juhul suureneb analoogsete konfliktide

oht veelgi, lisaks suureneb kaitseala inimkoormus. Suusatamise-kelgutamise ning tervisejooksu vastu Hiiemäel

Maavalla Koda ei ole.

Lisaks soovime, et uues Kõnnumaa looduskaitseala kaitse-eeskirjas kehtestataks Paluküla (hiiemäe) sihtkaitsevöönd (vastavalt eeskirja ekspertiisi soovitusele), mis kaitseks paremini hiiemäe vaimset ja looduslikku pärandit.

Madis Iganõmm (allkirjastatud digitaalselt)

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap