Europe Direct Põlvamaa teabekeskus jätkab tegevust ka aastail 2013-2017

Euroopa Komisjoni esindus Eestis valis välja asutused, kellel on õigus saada aastail 2013-2017 iga-aastast tegevustoetust Europe Direct teabevõrku kuuluva avaliku infopunkti haldamiseks. 2013. aastal on Eestis avatud üheksa teabekeskust: Hiiu- ja Saaremaa, Jõhvi, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa.

Europe Direct teabekeskused on ellu kutsutud Euroopa Komisjoni poolt 2005. aastal ning nad tegutsevad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Teabekeskuse eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes, jagada teavet Euroopa Liidu institutsioonide, seadusandluse, poliitika, programmide ja rahastamisvõimaluste kohta ning teadvustada üldisi Euroopa Liidu aluspõhimõtteid.

Põlva maavalitsuse maja esimesel korrusel alustab teist hooaega Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, kuhu on oodatud igaüks, kes soovib oma teadmisi Euroopa Liidu kohta täiendada või uurida, kuidas leida töökoht mõnes Euroopa riigis, samuti on kohapeal mitmeid Euroopa Liidu infomaterjale ja muid trükised, millega tutvuda. Teabekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 9:00-15:00.

Keskuse töötajad aitavad leida vastuseid Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele teabekeskuses kohapeal, telefoni või e-posti teel.

Väljaspool teabekeskuse lahtiolekuaegu on võimalus informatsiooni saada helistades Europe Direct tasuta eestikeelsele infotelefonile 0080067891011 või leida teabe- ja nõuandeteenistused aadressilt http://europa.eu/europedirect/index_et.htm

Teabekeskuse ametnike Arne Tilga ja Ingrid Lepassoni sõnul on Europe Direct programmi raames plaanis läbi viia mitmeid avalikke üritusi, raadiosaateid ja infopäevi, nii ettevõtjatele, noortele kui ka tööotsijatele. Lisainformatsiooni teabekeskusest ja selle tegemistest leiab Põlva maavalitsuse kodulehelt aadressil: http://polva.maavalitsus.ee/et/euroopa-liit-europe-direct

Teabekeskuste tegevust toetavad Euroopa Liit ja Riigikantselei.

Europe Direct Põlvamaa teabekeskus Põlva Maavalitsuse I korrusel, euroinfo@polvamaa.ee

Europe Direct teabekeskuse töötajad: Arne Tilk (kabinet 37, III korrus), Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, tel 799 8928, e-post arne.tilk@polvamaa.ee

Ingrid Lepasson (kabinet 38, III korrus), Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 799 8919, e-post ingrid.lepasson@polvamaa.ee

Kuressaare turuhoonesse rajatakse lambateabekeskus

TÜ Saaremaa Vill rajab rahvusvahelise projekti „Knowsheep” raames Kuressaare turuhoone teisele korrusele lambateabekeskuse, kirjutab ajaleht Saarte Hääl.

MTÜ Saaremaa Vill projektikoordinaator Tuuli Kotka ütles Saarte Häälele, et keskuse eesmärk on arendada lambakasvatajate koostööd ja teavitada inimesi Saaremaa suurest rikkusest – lambast.

Saaremaal karjatatakse küll kõige enam lambaid Eestis, kuid sektori tulukus on üsna madal ja mõnigi peab lambaid vaid toetuste pärast. Teabekeskuse ülesanne on ärgitada asjaosalisi koostööle, tutvustada lamba väärindamise võimalusi ja pakkuda ka sellekohast infot laiast maailmast.

Teabekeskusest saab kokkusaamiskoht kõigile valdkonna huvilistele: lambakasvatajatele, käsitöölistele ja turistidele. Sealt on võimalik saada teavet olemasolevate lambakasvatajate, toodete ja teenuste kohta.

Oluliseks väljundiks lambakasvatuse tulukuse tõstmisel kujuneb Salme valda rajatav villavabrik, sellele lisandub Leader-meetmest rahastatav tootearendusprojekt.

Teavituskeskuse töökorda seadmiseks tuleb turuhoone teine korrus osalt ümber ehitada ning rajada sinna kontor, seminariruum ja näitusesaal. Samuti kogutakse teemakohast kirjandust ja filmimaterjale, käsitööesemeid ja materjale praktilisteks töötubadeks.

Keskuse ruumid peaksid valmima juuniks. Ametlikult avatakse keskus sügisel villateemalise näitusega.