Algas eakatele suunatud keele- ja kultuuriseminaride sari

DSCF2246Europe Direct’i Võru teabekeskus koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ning Võru Pensionäride Päevakeskusega alustasid eakatele suunatud keele- ja kultuuriseminaride sarja “Keeled viivad Euroopasse”.

Seminaride korraldamisega soovitakse toetada Võrumaa eakate aktiivset vananemist ning õppimist vanemas eas.

Seminaride käigus avaneb umbes 20 Võrumaa eakal võimalus tundma õppida inglise keelt kõnelevate maade kultuuriruumi, keelt ja kombeid. Esimene grupp õpihimulisi eakaid alustas tööd Maila Vilu juhendamisel 2. märtsil ning lõpetab 15. aprillil. Teine õppegrupi kursus kestab 20. aprillist 27. maini, juhendajaks Airi Pilt. Kursusele registreerumine toimub Võru Pensionäride Päevakeskuse kaudu. Päevakeskuse juhataja Astrid Hurda sõnul jäid avaseminaril osalenud väga rahule ning ootavad huviga järgmist koosviibimist.

Seminaride korraldamise idee sai alguse Europe Direct’i Võru teabekeskuse varasematel aastatel korraldatud ürituste tagasisidest, kus selgus, et Võrumaa eakatel on suur soov ja tahe inglise keelt õppida, et rakendada seda igapäevaselt oma välismaal viibivate lapselaste ning muukeelsete sõprade-tuttavatega suhtlemisel, arvuti kasutamisel, erinevatest välisprojektidest osa saamisel ning võimaluse korral ringi reisimisel.

Eakate keele- ja kultuuriseminaride läbiviimist toetavad Euroopa Liit ja Võru Maavalitsus.

Tallinna Ülikoolis peetaval konverentsil vaagitakse rahvuskeelte vajalikkust teaduses ja kõrghariduses

Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus koos Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudiga korraldavad 29.-30. augustil rahvusvahelise teaduskeelte konverentsi “Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses”. Konverentsile järgneb eestikeelse terminoloogia ümarlaud „Raalinduse ja sidetehnika eesti oskussõnad“ 31. augustil.

Konverentsil arutletakse praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas saavutada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ja vahetatakse kogemusi eri rahvuskeelte seisundist teaduskeelena üleilmastuvas maailmas. Käsitletavaid keeli on poolteistkümmend, sh hiina, jaapani, katalaani, soome ja leedu.

Kahel päeval on kavas paarkümmend ettekannet ja vaatmikku. Esinejaid on lisaks Eestile ja lähiriikidele ka Belgiast, Iraanist, Rumeeniast, Suurbritanniast, USAst. Peaesinejateks on prof Kirsti Siitonen Turu Ülikoolist ja Jolanta Zabarskaitė Leedu Keele Instituudist.

Täpne kava!

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Mare hoone Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, M-218). Töökeeled on eesti ja inglise keel, töötavad tõlgid. Konverentsi toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

29. augustil kell 18 avatakse konverentsi osana Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst 10) näitus „Eesti keel teaduses ja kõrghariduses“ ning esitletakse kogumikku „Eesti teaduskeel ja terminikorrastus“.

Kolmapäeval, 31. augustil kell 10 toimub konverentsi jätkuna eestikeelse terminoloogia ümarlaud „Raalinduse ja sidetehnika eesti oskussõnad“. Nii tehnika kui tarkvara areng on väga kiire ja puudutab erialast olenemata kõiki. Ümarlaudkonnas arutavad eriala asjatundjad ülikoolidest ja mujalt senise terminiloome õnnestumisi-ebaõnnestumisi, standardite olukorda ja kasutatavust ning tulevikupürgimusi. Võrdluseks pakub ülevaate hollandikeelsete terminite olukorrast Jan Roukens. Ümarlaud toimub Mare hoone Riho Pätsi nimelises auditooriumis (Uus-Sadama 5, M-213).

Lisainformatsioon:
Peep Nemvalts
Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja
Telefon: 640 9337
E-post: peep.nemvalts@tlu.ee