HAUKA LAADA KORRALDAJAD LANGETASID OTSUSE

Hauka Laat 2019. Foto: Arvo Meeks

Tänase Antsla Tarbijate Ühistu teate kohaselt on Hauka Laada korraldajad jõudnud otsusele, et järgmine laat peetakse tuleva aasta 7.-8. augustil uuenenud Antsla linnas.

Selgituseks öeldakse, et Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute kohaselt võib alates 1. juulist korraldada avalikke üritusi välitingimustes kuni 1000 inimesele ja korraldaja peab tagama 2+2 reeglite järgimist. Sellest tulenevalt toimub järgmine Hauka Laat 2021. aastal.

“Tulenevalt kehtestatud piirangutest ja vastutustundest laada külaliste ja müüjate ees me sel aastal Hauka Laata ei korralda,” kinnitas Antsla Tarbijate Ühistu juhataja Roman Provotorov. „Lisaks on Antsla kesklinnas, kus laat tavaliselt lahti rullub, hetkel toimumas väga suured muudatused – pooleli on riigimaanteede rekonstrueerimine ning oleme alustanud uue kauplusehoone ehitustöödega – mis samuti suuremal või vähemal määral mõjutavad sujuvat laada korraldamise protsessi. Seepärast läheneme asjale pigem positiivselt ja tunneme head meelt selle üle, et kõik takistused on sattunud ühte aastasse ning järgmine Hauka Laat saab toimuda juba uue ja värske ilme saanud Antslas.“

Vana-Antsla mõisas hakati laatu pidama juba tsaariajal. Esmakordselt mainitakse ametlikus laadateates Vana-Antsla laata Hauka Laada nimetuse all 1903. aastal. Tänaseks päevaks on Hauka Laadast kujunenud kogu Antslat hõlmav suurüritus, kus põhieesmärgiks ei ole ainuüksi kaupade müük, vaid ka oma toodete ja teenuste tutvustamine. Laadaga kaasneb traditsiooniline meelelahutusprogramm tippesinejatega. Hauka Laata korraldab Antsla Tarbijate Ühistu, mis Eesti esimese tarbijate ühistuna alustas tegevust 1902. aastal Võrumaal.

Täpsem info Hauka Laada kohta uueneb jooksvalt kodulehel www.haukalaat.ee

KU päevatoimetaja