RAE VALLAS UNISTATAKSE VESINIKTRAMMIST

Rae vallas unistatakse Peetri-Tallinna vesiniktrammist. Foto: Urmas Saard / Külauudised

19. mail toimunud Rae vallavolikogu istungil anti roheline tuli innovatsioonikomisjoni loomiseks. Komisjoni algatajad on Rae vallavolikogu esimees Tõnis Kõiv ja endine Rae vallavanem ning praegune Riigikogu liige Mart Võrklaev.

Innovatsioonikomisjoni esimehe, aseesimehe valimine ning liikmete kinnitamine toimub juunikuisel volikogu istungil. Komisjon osaleb Rae valla arengukava koostamisel ja töötab välja Rae tegevussuunad Euroopa Komisjoni Roheleppe poliitikavaldkondade kaupa. Samuti kuuluvad tulevase komisjoni tööplaani sellised teemad nagu säästlik planeerimine ning ehitus ja renoveerimine, säästev liikuvus, puhas energia, kestlik tööstus, elurikkus, toidu jõudmine talust toidulauani, saaste vähendamine jm.

„Antud komisjoni näol on tegemist esimese omalaadsega Rae vallas. Kuna valla areng on äärmiselt kiire, siis peab vald seda omaltpoolt võimalikult hästi toetama ehk taolise tulevikku suunatud komisjoni moodustamine on hädavajalik. Rae valla territooriumist ligikaudu 1/3 suurusel alal loome me sisuliselt uut linnalist keskkonda. Äärmiselt oluline on uue elukeskkonna loomisel teha seda nutikalt, keskkonnasäästlikult ning selliselt, et me saaks pakkuda oma elanikele parimat elukeskkonda. Kuna valla kasv on kiire ja pidev, siis on meie eelis uusi suundi, ideid ja lahendusi kohe ka praktikas rakendada, ehk meie komisjoni tegevus ei ole kaunite unistuste ja pikaajaliste strateegiate sõnastamine vaid koos vallavalitsuse, arendajate ja elanikega kohe ka nende ellu rakendamine. Olgu selleks siis tarkade tänavate rajamine, isesõitvate busside kasutuselevõtt elamualade sees, valla olemasolevate ja uute hoonete päikeseenergiale üle viimine või Rae valla ja Tallinna vahele Eesti esimese vesiniktrammi käima panemine,” kommenteeris komisjoni loomise idee üks autor Mart Võrklaev.

„Kindlasti väärib eraldi märkimist, et lisaks poliitikutele kaasame komisjoni ka oma ala eksperte, et tuua valla arengusse olulist lisaväärtust just teadlaste, ettevõtjate ning meie visionääride poolt. Ootame komisjoni kaasa lööma inimesi, kes leiavad, et see teema kõnetab ja kes soovivad panustada Rae valla tulevikku. Aktiivset koostööd plaanime teha TalTechi juures tegevust alustanud targa linna tippkeskusega FINEST TWINS ning ühtlasi soovime osaleda nende poolt kureeritud targa linna pilootprojektide programmis,” lisas Võrklaev.

Innovatsioonikomisjoniga on lubanud aktiivselt kaasa lüüa ka Rae vallas tegutseva Estanci endine juht Mihkel Tammo. “Mul on ääretult hea meel, et innovatsiooniga tegelemine on Eestis jõudnud teooriast praktikasse. Veelgi enam, et innovatsiooni tähtsustab ja peab oluliseks üks Eesti eeskujulikumaid ja kiiremini arenevamaid valdasid, millega ise olen samuti igapäevaselt elukohapõhiselt seotud. Kui Rae valla innovatsioonikomisjon on oma tegevuses edukas, siis saavutame me midagi väga olulist. Loome valda juurde kõrgemat lisandväärtust ja läbi erinevate arenguvõimaluste nagu näiteks keskkonnasäästlike mõtteviiside rakendamise ja “targa linna” tehnoloogiliste arenguvõimaluste kasutamise kujundame Rae vallast parema elukeskkonna. See on miski, mille nimel tasub vaeva näha.”

KU päevatoimetaja