MUSTJALA PÄEVAKESKUSE ARHITEKTUURIKONKURSI VÕITIS IDEEKAVAND „ÖU”

Mustjala päevakeskuse arhitektuurikonkursi võitnud ideekavand „ÖU“

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas Mustjalas päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkursi, et leida eakatele ja erivajadusega inimestele parim elukeskkond nii hoone terviklahenduses kui ka õuealal.

Konkursižürii tunnistas parimaks Molumba OÜ ideekavandi „ÖU”, autorid Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan. Žürii esimees abivallavanemMarili Niitsi sõnul on võidutöö lahenduse tugevuseks ringliiklusega plaanilahendus, mis võimaldab antud hoonet kasutada maksimaalselt, andes seejuures võimaluse hiljem hoone sisu üle vaadata vastavalt piirkonna vajadustele. „Pansionaadi ruumid on avarad ja kodused, hoone sise- ja välisarhitektuur on omavahel heas kooskõlas,” sõnas Niits.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht lisas, et võidutöö on ideelahenduslikult julge ja omanäoline. „Kindlasti on see eristuv lahendus nii interjööri kui ka eksterjööri poolest, jäädes seejuures inimsõbralikuks ja inimmõõtmeliseks. Hästi on lahendatud erinevate privaatsusastmetega väli- ja sisealad. Ruumiprogramm on kõrgetasemeliselt komponeeritud.”

Žürii otsus oli võidutööde ja ergutuspreemia puhul üksmeelne. Suure hulga kõrgetasemeliste tööde tõttu otsustas žürii ergutuspreemia jagada kahe tugeva töö vahel.

Võistlusele laekus kokku 36 tööd, mis kõik esitati ideekonkursi žüriile hindamiseks. Žürii liikmed tutvusid võistlustöödega iseseisvalt ning hindasid ühiselt võistlustööde vastavust ideekonkursi hindamiskriteeriumidele: kavandi arhitektuurne kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus võistlusülesandele, ruumiprogrammile ning lõppkasutaja ootustele; maastikuarhitektuurne lahendus, sobivus ümbritsevasse keskkonda ning seotus olemasolevate hoonetega; eeldatavad ekspluatatsioonikulud, sh ehituslik ökonoomsus ja kulude suurus hoone elukaare jooksul ning kavandi eeldatav ehitusmaksumus.

Ideekonkursi žüriisse kuulusid: Saaremaa abivallavanem Marili Niits, Heli Ernesaks ja Marika Lõoke Eesti Arhitektide Liidust, Eeva Masso Eesti Sisearhitektide Liidust, Saaremaa valla Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter ning Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht.

Vald plaanib päevakeskus-pansionaadi avada 2021. aastal.

KU päevatoimetaja