Valmis Eesti esimene põhjalik poliitika ja valitsemise kõrgkooliõpik

Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi õppejõudude ühistööna on ilmunud esimene eestikeelne põhjalik poliitika ja valitsemise aluseid tutvustav kõrgkooliõpik, mis katab riigiteadusi Lääne õpikutes tavaks saanud viisil ja mõisteraamistikus. Õpiku esitlus toimub reedel, 9. detsembril algusega kell 14 Tallinna Ülikooli Mare õppehoone aatriumis (Uus-Sadama 5, III korrus).

Äsja raamatupoodidesse jõudunud „Poliitika ja valitsemise alused“ annab esmakordselt tervikliku ja tänapäevase ülevaate poliitika ja valitsemise võtmeteemadest ning tutvustab valdkonna üldmõisteid. Lisaks riigiteadustele sobib õpikut kasutada ka ülejäänud sotsiaalteadustes (sotsioloogia, õigus, majandus, kommunikatsioon jt) ning teistel erialadel, kus õppekavad sisaldavad poliitika ning valitsemise kursusi. See on hea käsiraamat õpetajatele, poliitikutele, juhtidele ja poliitikahuvilistele.

„Poliitika ja valitsemise aluste“ toimetajateks on Leif Kalev ja Anu Toots, autoriteks: Mari-Liis Jakobson, Leif Kalev, Ott Lumi, Rein Ruutsoo, Tõnis Saarts, Georg Sootla, Anu Toots ja Raivo Vetik. Õpik ilmus riikliku eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi raames.

„Iga kultuurrahvas vajab omakeelset sõnavara, et arutelud oma riigi poliitika ja valitsemise üle ei jääks vaid kitsa ekspertide ringi pärusmaaks,” toonitas õpiku üks toimetajatest, võrdleva halduspoliitika professor Anu Toots. „Kui me tahame olla ka vaimselt iseseisvad, ei saa me jääda lugema vaid angloameerika refleksioone demokraatia perspektiividest, me vajame ka kodumaiseid seletusi. Selles mõttes on eestikeelne õpik poliitikast ja valitsemist teedrajava kultuurilise tähendusega,“ selgitas Toots õpiku koostamise motiive.

„Riigiteadlaste väljakutseks on käsitleda poliitikat ja valitsemist laiemalt kui isiklikud maailmavaatelised eelistused,” märkis õpiku projektijuht ja üks toimetajatest, TLÜ Riigiteaduste Instituudi direktor Leif Kalev. “Õpikut kirjutades oleme seda arvestanud ning kasutanud eri lähenemisviise süstematiseerivaid seletusi. See võimaldab vältida nii poliitilise hetkeolustiku mõju kui ka mälumängu tüüpi faktilademeid ning täita kõrghariduse ja teaduse ülesannet kujundada maailma korrastatud mõistmise võime. Loodame, et õpik julgustab Eesti riigiteadlasi täiendama meie seni küllalt nappi poliitika ja valitsemise õppekirjanduse varamut,“ lisas ta.

Ligi 600-leheküljelist õpikut toetab ka pidevalt uuenev veebisõnastik, mis on kättesaadav võrgulehel http://riigiteadused.tlu.ee. Sõnastik valmis paralleelselt õpikuga ning Eesti Terminoloogia Ühingu toel.

Õpiku esitlus toimub 9. detsembril kell 14.00 Tallinna Ülikooli Mare õppehoone aatriumis (Uus-Sadama 5, III korrus). Kohal on õpiku autorid ning teised õpiku valmimisse panustanud inimesed. Kõrgkooliõpikute programmi koordineerinud SA Archimedese esindaja räägib eestikeelse kõrgkooliõpiku programmi käekäigust üldisemalt.

Allikas: Tallinna Ülikool, www.tlu.ee