Rakvere Teater tänab sallimeistreid

sallid7. detsembril jõuab Rakvere Teatri lavale seikluslik koguperelavastus “Hobune, kes kaotas prillid ära”.

Selle peategelaseks on üks eriline Hobune, kes ei ela tallis, vaid on üpris iseseisev ja otsib laias maailmas õnne. Sügisel palus hobune, et talle meisterdataks talveks salle ning nüüd teeb teater suure kniksu ja kraapsu kõigile suurtele ja väikestele meisterdajatele.

Salle jõudis Rakverre tohutul hulgal! Sallid on kõikvõimalikus tehnikas (viltimine, joonistamine, kudumine, heegeldamine, taaskasutus vanadest teksadest ja t-särkidest, õlgedest jne) ning neid saadeti kõikjalt üle Eesti. Meisterdatud oli nii üksi kui peredega, nii klassi- kui lasteaiarühmadega; kõige pikemad sallid üle kümne meetri ja kõige tillumad väikse atsi pikkused. Teater saadab üsna varsti kõikidele sallimeistritele teele tänukaardid ja loosib välja priipääsmed suvisele lastelavastusele, milleks on Sakari Pälsi “Mina olin veel väikene…”.

Väike osa neist sallidest leiab tee lavale, kuid kõik saabunud sallid jõuavad samuti tuhandete teatrisõpradeni, sest kogu see värvikirev sallimaailm riputatakse järgmisel nädalal Rakvere Teatrisse kerkivale jõulumaale silmailuks üles.

Tänusõnad Harju maavalitsusele

Harju maavalitsus külastas 10. jaanuaril MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu. Liigutav oli nendepoolne tunnustus MTÜs tehtud tööle, seda jäi meenutama tänukiri. Harju maavalitsuse töötajad annetasid omalt poolt sihtotstarbeliselt 234,21 eurot.

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit tänab Harju maavalitsust. Märkamisel ja tunnustamisel on väga suur väärtus!

Katerina Puusepp, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatuse esinaine

Laadal käidud!

Rõuge kooli ja lasteaia rahvas käis Võru jõululaadal. Tahame teatada, et meil läks seal väga-väga hästi.

Õnneloos läks ladusalt kaubaks ja rahvas oli siiralt rõõmus väärt asjade üle, mis loosiga nende omaks said. Jõulukohvik, kus pakuti kringlit, omatehtud leiba, putru ja veel muud maitsvat, võeti rahva poolt kenasti vastu. Elevust tekitasid ka
metsaelanikud, kes kohvikut pidasid ja laadalisi sõbralikult teenindasid. Ja muidugi oli meie seltsis ka üks ütlemata vahva jõuluvana, tänu kellele märkas Rõuge telki küll iga laadaline.

Heategevusfondidesse kogusime kokku 815€ (lasteaed 209€ ja kool 606€). Rõuge kooli ja lasteaia hoolekogud tänavad kõiki, kes laadalkäigule kaasa aitasid ning nõu ja jõuga toeks olid. Suur tänu Rõuge Pagarile maitsvate kringlite eest. Samuti täname kõiki, kes meid laadal üles leidsid ja meie juures oma ostud tegid ning seeläbi Rõuge valla abivajavaid lapsi aitasid. Aitäh kõigile, kellega oli võimalus aasta jooksul viljakat koostööd teha!

Soovime Rõuge rahvale rahulikku aasta lõppu ja õnnerikast uut aastat!

Rõuge kooli ja lasteaia hoolekogud

ELF tänas vabatahtlikke loodushoidjaid

Harivesilike talgud sel kevadel

Eestimaa Looduse Fond tänas vabatahtlikke. Heaks traditsiooniks kujunenud tänuüritusel tehti kokkuvõtteid lõppeva aasta tegemistest, vaadati loodusfilmi, nauditi mõnusat seltskonda ja head muusikat.

 
Seekordsel tänuõhtul vaadati Matsalu loodusfilmide festivali tänavust võidutööd, Saksamaa režissööri  Oliver Götzli filmi “Skandinaavia loodus – Soome”. Auhinnatud filmis on palju suurepäraseid kaadreid, sealhulgas erakordset materjali ELFi vapiloomast lendoravast. Kokkuvõtteid tehti ELFi vabatahtlike tegemistest nii talguprojekti kui naftaprojetki raames. Lõppev aasta oli ühtlasi ELFi 20. juubeli aasta ning üle-euroopaline vabatahtliku tegevuse aasta.

ELF kaasab oma tegemistesse vabatahtlikke juba alates tegevuse algusaastatest. Kõige suuremat rolli kannavad vabatahtlikud ELFi talgute ja naftaprojekti juures. ELFi naftaprojekti vabatahtlikud on löönud kaasa mitme reostuse tõrjes alates 2006. aasta Loode-Eesti naftareostusest, kus oli abiks üle 300 vabatahtliku. Järgnevate aastate jooksul on ELF koostöös Päästeametiga koolitanud päästetöödeks üle 500 vabatahtliku, kokku on andmebaasiga liitunud üle 1000 vabatahtliku. ELFi talgutel lööb igal aastal kaasa pool tuhat vabatahtlikku. Tänavu toimus ELFi korraldusel ja vabatahtlike abiga 40 talgut.

2011. aasta jooksul plaanis ELF taastada ja hooldada Natura 2000 aladel vähemalt 35 hektarit poollooduslikke kooslusi ja elupaiku vastavalt kaitsealade ja liikide kaitsekorralduskavadele. Kokku korraldatakse kahekümned 3-6päevased talgud erinevatel kaitsealadel üle Eesti.

Talgute korraldamisega on ELF järjepidevalt tegelenud alates 2000. aastast, tuues looduskaitse juurde aastas keksmiselt ligi 400 inimest 3000 töötunniga. Vabatahtliku tööjõu looduskaitselistesse töödesse kaasamine on olnud kasvavalt populaarne ning looduskaitses tulemuslik.

Kylauudis.ee tänab

Koolitusel osales ka koer Kofi. Foto: Elina Kononenko

Kylauudis.ee tegijad ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts tänavad kõiki, kes tulid tormisel laupäeval, 26. märtsil koos mõtteid mõlgutama, kuidas teha ühiselt paremini kodanikuajakirjandust.

Täname esinejaid Henn Sarve, Ragne Kõutsi, Sulev Valnerit ja Erkki Peetsalut ning kõiki kohalviibijaid huvitavate mõtetete eest!

Suur aitäh rõugelastele Kerli Kõivule ja Jaanus Margile, kes meile õdusa Rõuge noortekeskuse maja usaldasid ja seminari korraldada aitasid!

Viljandi maavalitsus tänas perearst Maire Lattikut

Maire Lattik. Foto: Viljandi maavalitsus
Viljandi maavanem Lembit Kruuse tänas maavalitsuse nimel täna endist Suislepa ja Kärstna perearsti Maire Lattikut piirkonna elanike tervise eest hoolitsemise eest. Maavanem avaldas lootust, et Soome tööle suunduv perearst tuleb mõne aja pärast tagasi Eestisse oma kutsetööd jätkama.

Maire Lattik on öelnud varem maakonnalehele „Sakala“, et tema piirkonda Kärstnas ja Suislepas on jäänud üksnes 1050 inimest, mis on arsti majanduslikuks toimetulekuks liiga väike arv. Ta otsis endale perearsti koha Kesk-Soomes Helsingist 450 kilomeetri põhja pool asuvas Nivalas, kus ta alustas tööd 17. jaanuarist. Perearsti sõnul ei ole aga Soome tööle siirdumine lõplik ning mingil ajal naaseb ta kindlasti Eestisse.

Tänavu esimeses kvartalis kõigi maavalitsuste koordinaatoriks olev Viljandi maavalitsus on otsustanud ühe teemana tõstatada ka perearstindusega, eeskätt just maapiirkondade elanikele arstiabi tagamise ja sealsete perearstide toimetulekuga seotud küsimused. Loe edasi: Viljandi maavalitsus tänas perearst Maire Lattikut