Viljandi maavalitsus tänas perearst Maire Lattikut

Maire Lattik. Foto: Viljandi maavalitsus
Viljandi maavanem Lembit Kruuse tänas maavalitsuse nimel täna endist Suislepa ja Kärstna perearsti Maire Lattikut piirkonna elanike tervise eest hoolitsemise eest. Maavanem avaldas lootust, et Soome tööle suunduv perearst tuleb mõne aja pärast tagasi Eestisse oma kutsetööd jätkama.

Maire Lattik on öelnud varem maakonnalehele „Sakala“, et tema piirkonda Kärstnas ja Suislepas on jäänud üksnes 1050 inimest, mis on arsti majanduslikuks toimetulekuks liiga väike arv. Ta otsis endale perearsti koha Kesk-Soomes Helsingist 450 kilomeetri põhja pool asuvas Nivalas, kus ta alustas tööd 17. jaanuarist. Perearsti sõnul ei ole aga Soome tööle siirdumine lõplik ning mingil ajal naaseb ta kindlasti Eestisse.

Tänavu esimeses kvartalis kõigi maavalitsuste koordinaatoriks olev Viljandi maavalitsus on otsustanud ühe teemana tõstatada ka perearstindusega, eeskätt just maapiirkondade elanikele arstiabi tagamise ja sealsete perearstide toimetulekuga seotud küsimused.

Maire Lattiku hinnangul on peamiseks probleemiks see, et maaperearst ei tule omadega välja. „Perearst peaks saama vähemalt sellist palka, mis on arstide puhul miinimumpalgaks kokku lepitud,“ ütles ta. „1200 inimesega nimistu puhul oleksin minagi ehk hakkama saanud, aga alla tuhande inimesega nimistu juures ei olnud see enam võimalik.“

Samuti on Maire Lattiku sõnul oluline, et mitmes kohas patsiente vastu võttes ei peaks seda tegema paari-kolme tunni kaupa, et siis juba järgmisse kohta kiirustada. Väga tähtsaks pidas perearst ka kohaliku omavalitsuse mõistvat suhtumist ning seda, et perearstil ja -õel oleks võimalik leida endale elamispind.

Maire Lattiku jutu järgi erineb linna- ja maaperearsti töö oma olemuselt väga palju. „Linnainimene läheb võimaluse korral rohkem eriarsti vastuvõtule, maainimene ei hakka aga pikka sõitu ette võtma ning külastab rohkem perearsti. Rääkimata sellest, et maal on piirkond palju suurem ning seetõttu näiteks koduvisiidid palju kaugemad.“

Ilmar Kütt avaldas arvamust, et n-ö territoriaalset printsiipi tuleks perearstinduses kindlasti praegusest rohkem arvestada. „Lähenemine perearstiabi küsimustele maal ja linnas võiks olla omavalitsuste lõikes ka seadusandlikult erinev, et tagada kõigi elanike takistusteta pääs arsti juurde.“

Maire Lattik on 25 aastat olnud Suislepa ja 16 aastat Kärstna kandi inimeste perearst. Seni tema hoole all olnud piirkonna võttis üle Tarvastu vallas samuti pikka aega töötanud perearst Elve Lillemägi.

Allikas: Viljandi maavalitsus