VIGADE TEGEMINE ON JÕUKOHANE KÕIGILE, VIGADE TUNNISTAMINE AGA VÄHESTELE

2018. aasta 1. mail tuli Sindi noortevolikogu oma lipuga Sindi linna tammeparki istutama. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Viga on elus sama oluline asjaolu kui tõde. Eksida oskame kõik, mis on ka inimlik, kuid vähesed suudavad seda tunnistada. Siinkohal jagunevadki inimesed kahte rühma. Targad tunnistavad oma vigu ja on valmis ka neid parandama, kuid rumalad inimesed peavad end eksimatuks.

Vaid mõni kuu tagasi toimus Tori valla noortevolikogu põhimääruse koostamine ja tuline arutelu selle sisu üle. Endised Sindi linna (hiljem ka kui Tori valla) noortevolikogu algatusrühma liikmed, kes on oma aktiivsust ja organiseerimisvõimet varasema tegevusega tõestanud, osalesid aruteludes aktiivselt. Nüüdseks aga noortevolikogusse neid Tori valla poolt ei oodata. Nimelt võttis vallavalitsus vastu otsuse määrata loodava Tori valla noortevolikogu vanuse ülempiiriks 21 eluaastat. Ehkki haridus- ja noorsookomisjoni koosolekul, kus osalesid ka Sindi noortevolikogu algatajad, otsustati 26. eluaasta ülempiiri kasuks, kinnitas volikogu vallavalitsuse tahte.

Liikudes edasi Tori valla arengukava juurde. Seal on selgelt kirjutatud, et planeeritakse toetada piirkondlike noortevolikogude tegevust, uuest loodavast Tori valla noortevolikogust pole sõnakesti kirjas. Siinjuures pole ka keegi esitanud muudatusettepanekut Tori valla arengukavasse, et hakata piirkondlike noortevolikogude toetamise asemel looma uut Tori valla noortevolikogu. Ilmselt ei oma see niivõrd suurt tähtsust vallavalitsuse arvates.

keegi noorsootöö aktiivne edendaja on volikogust suuremate volitustega

Tulles tagasi Tori valla noortevolikogu valimiste juurde, siis ehk keegi märkas uudist tulevase noortevolikogu kandideerimiseks avalduste esitamise tähtaja pikendamisest. Eelkõige tekib küsimus, kes seda otsustas? Noortevolikogu põhimääruses §6 (2) on öeldud järgnev: Noortevolikogu kandideerija esitab valimiskomisjonile kandideerimisavalduse hiljemalt 25.aprilliks. Selles paragrahvis pole sõnagi kandideerimiseks avalduste esitamise tähtaja pikendamisest. Sel juhul võib väita, et kuivõrd noortevolikogu põhimäärusest tulenevalt noortevolikogu põhimääruse kinnitab ja muudab vallavolikogu, siis keegi noorsootöö aktiivne edendaja on volikogust suuremate volitustega. Miks aga selline otsus kellegi salapärase isiku poolt vastu võeti, võib vaid oletada. Ilmselt tekitas aktiivsete ja tegusate Sindi noorte kõrvale tõrjumine situatsiooni, kus vähesed valla noored näitavad üles tahet kuuluda noortevolikokku.

Oleme seisukohal, et kandideerimise tähtaja pikendamine ei pruugi anda paremat lahendust olukorrale. Võib arvata, et selline teguviis on mõttetu, sest see ei tõsta inimeste aktiivsust. Inimest iseloomustavad tema teod, mitte sõnad. Sindi linna noortevolikogu algatajad näitasid üles initsiatiivi kaasahaaravaid üritusi korraldades, kuid seda ei suudetud hinnata. Panustati maksimaalselt kogukonna elu korraldamisse, kaasates ka teisi valla noori.

On väga kahju, et Tori valla juhid ei osanud üles näidata tarkust noorsootöö arendamise korraldamisel vallas. Ei suudetud hinnata Sindi noortevolikogu liikmete algatusvõimet ja kogemusi, vaid tõrjuti nad hoopis eemale, määrates vanuse ülempiiriks 21 eluaastat. 

Meie, kes me seaduse mõistes veel samuti noored oleme, ootame teilt professionaalsemat käitumist ja tõe rääkimist

Seejuures on meieni jõudnud vihjed, et noorte värbamisel Tori valla noortevolikogu liikmete kandidaatideks, on kasutatud üsna “huvitavaid” argumente. 22. aprillil oli  noortekeskuse juht helistanud ühele Sindi noorele, pakkumaks kandideerida Tori valla noortevolikokku. Räägiti, kui aktiivne noor ta on ning küsiti, kas keegi tahaks tema sõpradest veel kandideerida. Selle asemel, et rääkida noorele, mida üldse noortevolikogu endast kujutab, millised tööülesanded sellega kaasnevad, räägiti hoopis sellest, millised olid endised Sindi noortevolikogu algatusgrupi liikmed. Nimelt algatusgrupi liikmete poolt noortevolikogu ametlikuks tegemise ajal ei olnud teiste valla noorte kaasatust. Seejärel teatati, et nüüd tuleks noortevolikokku saata “õiged inimesed”, kes korraldaksid noortele suunatud üritusi. Lubati, et tulevased Tori valla noortevolikogu liikmed istuvad “rahapaja” otsas, kui korraldatakse mõned koosolekud, noortele suunatud üritused. See aga ei ole väärt teguviis.

Kallid Tori valla noorsootöötajad, kes te noortele sellist juttu räägite. Meie, kes me seaduse mõistes veel samuti noored oleme, ootame teilt professionaalsemat käitumist ja tõe rääkimist. Osta noori noortevolikogusse selliste lausetega, jätab noortele väga vale arusaama noortevolikogu tööst ja kindlasti ei aktiviseeri neid.

Kogemus on nimi, mille igaüks annab oma vigadele. Vigade tegemisele järgneb vigade parandus. Kas ka Tori vallavalitsus seda mõistab, eks seda näitab tulevik.

Chätlyn Parts, Georgina Ristoja, Raido Nazarov, Mirette Juurikas, Andro Seppi

Samal teemal:

KUIDAS VAHEL SIHIK PAIGAST NIHKUB EHK TÕRJUTUD NOORED

NOORTEVOLIKOGU ASUTAJAD TORI VALLAS