RAIL BALTICU PÕHILIINI EHITAMISEKS KUULUTATI VÄLJA ESIMENE KONSOLIDEERITUD MATERJALIHANGE

Rail Baltic. Pilt: Hendrikson & Ko

RB Rail AS kuulutas välja kaablimaterjalide tarnimiseks esimese avaliku konsolideeritud materjalide raamhanke esimese etapi, mille maksumus ulatub ligi 46 miljoni euroni. Hange hõlmab kaablimaterjalide ja -komponentide, sealhulgas kaablikaitsetorude, kaablikanalisatsiooni, kaablikaevude ja teiste tugimaterjalide tarnimist Rail Balticu raudtee põhiliini ehitamiseks Baltimaades.

RB Rail ASi programmijuht Mark Loader ütleb, et Rail Balticu mastaabiga projekt annab võimaluse saavutada suuri eeliseid korraldades konsolideeritud hanked materjalide ja komponentide kasutamiseks kogu raudtee 870 km ulatuses.

Rail Balticu globaalse projekti fookus on tänavu valmistuda suuremahulisteks ehitustöödeks Balti riikides. Lähiajal valmistatakse ette raudteematerjalide ja -komponentide hankeid, mis toetavad globaalse projekti edasi liikumist.

Enne hanke alustamist tegi RB Rail AS tarnijate turu-uuringu*, et saada ülevaade, milliseid komponente on kasulik osta keskselt ning seeläbi saavutada mastaabiefekt.

RB Rail ASi hangete osakonna juhataja Kristjan Piirsalu märgib: „See on märkimisväärne samm Rail Baltica projekti kiirelt edasi liikuvas läbiviimises, mis on osa 2021. aasta materjalide ja komponentide hankeprogrammist. Me ootame paljusid häid pakkumusi antud turusektorilt eri riikidest ning usume, et see on tarnijatele suurepärane võimalus, pakkudes vajalikku usaldust äritegevuse järjepidevusse praeguses raskes majanduskeskkonnas.”

KU päevatoimetaja