Sindi ujula on sintlaste vabaaja veetmise meelispaik

Püüan olla mõistev ja lugupidav Hans Solli seisukohtade suhtes, mida ta avaldas eelmise aasta sügisel ilmunud arvamusloos „Hans Soll: Sindi väliujula võimuhaaramine“ (Pärnu Postimees, 21. november 2017). Mõistan loodusest ja kalade heaolust hooliva vanahärra nördimust, kui Sindi paisu lammutamine ja kavandatud kärestiku rajamine ei toimu oodatud tempos. Samas tekitab Soll teema käsitlemisega küsimusi, mis kahandab oluliselt arvamusloo usaldusväärsust, kui esitab tegelikkust eiravalt lugejatele eksitavaid teateid.

Sindi ujulas puhastatakse jõe põhja Foto Urmas Saard
Sindi ujulas puhastatakse jõe põhja. Foto: Urmas Saard

„Ulatuslik töömaht, kulu ega risk pole vastavuses ujulaga kaasneva sotsiaalse hüvega (kui see üldse väärib hüve nimetust, sest möödunud suvel ei käinud ujulas keegi suplemas),“ väidab Soll, kelle kinnitusel on Sindi väliujula kasutatavus mõõdetav nulli lähedase numbriga. Vähemalt nii võib öeldust järeldada. Kust pärinevad sellised andmed? Kas loo autor on käinud ise kaunitel suvepäevadel olematuid suplejaid loendamas või lugenud vetelpääste teadetetahvlil väliujula külastatavuse arvude realt üksnes kõige viimast numbrit?

Põline sintlane Priit Kask on käinud Sindi ujulas ujumas kõigil aastatel alates aprilli lõpust kuni septembri lõpuni, kolm korda päevas. Tema sarnaseid suplejaid võib Sindis nimetada teisigi. Just need inimesed teavad öelda kõige täpsemalt kui palju on Sindi väliujulas tipphooajal veemõnude nautijaid. Ilusate ja keskpäraste suviste ilmade korral on külastatavus kindlasti kolmekohalise arvuga mõõdetav.

Pealegi ei minda ujulasse üksnes selleks, et ennast vees märjaks kasta. Seal asub välistele tingimustele vastav jõusaal, liivane palliplats võrk- ja jalgpalli mängimiseks. Pisut eemal paikneb korvpalli väljak. See on koht, mille läheduses jalutatakse looduses ja vaadatakse veelinde. Sindi ujulal on ajalooliselt olnud väikelinna jaoks tähtis osa. Seal on korraldatud üle-eestilisi võistlusi meistrite tiitlitele. Sindi ujulal on põliste sintlaste jaoks samasugune sümbolväärtus nagu Sindi paisulgi, mida oleks kaugeltvaatleja pilgul kohatu põlastusväärse hoolimatusega käsitelda.

Kolm ja pool kuud tagasi avaldatud arvamus meenus uuesti nüüd, kui veebruari lõpul teatas Keskkonnaamet Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja eesseisvast arutelu toimumisest. Usun, et asjaga edasiminekut ei tule käsitleda kui Sindi väliujula võimuhaaramist ja täiesti kontrollimatute andmete esitamine oli tookord kahetsusväärselt erandlik eksitus.

Urmas Saard

Samal teemal:

Sindi ujula 2017 aastal Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamisest

Sindi ujula veemõnusid nautimas Foto Urmas Saard

 

 

 

Algatati Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamine

Anu Luiga, Valgjärve valla Avatud Noortekeskuse juhataja, tänab ja kiidab Raido Nazarovit ja tema meeskonda Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi suplushooaeg avatud

Marko Šorin Sindi paisul Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi linnal on Sindi paisu lammutamisel oma nõudmised