Algatati Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamine

Keskkonnaamet teatab Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju  hindamise avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Sindi ujula veemõnusid nautimas Foto Urmas Saard
Sindi ujula veemõnusid nautimas. Foto: Urmas Saard

Kavandatava tegevuse arendaja on Keskkonnaagentuur, kes esitas Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Sindi linna ja Sauga valla territooriumidel asuvatel kinnistutel, Sindi paisust 550 meetrit ülesvoolu, Pärnu jõe põhja süvendi rajamiseks. Vee erikasutusloaga taotletakse Sindi linna väliujulas jõeala põhja süvendamist kõrguseni 0,5 m abs. See tähendab, et absoluutskaalas ehk meretaseme 0-st lähtudes jääks sealses paigas jõepõhi 0,5 m keskmisest merepinna tasemest kõrgemale. Süvendamise eesmärgiks on Sindi väliujula kasutatavuse tagamine ka pärast Sindi paisu muutmist kärestikuks. See saavutatakse süvendustööde mahus 46 000 m3.

Ujula piirkonnas on praegune jõe sügavus Sindi paisu minimaalse paisutustasemega ligikaudu 2,5 m (4,5 m abs). Sindi paisu kärestikuks muutmise järgselt alaneb veetase jões ca 1,5 meetrit. Sindi linnavalitsuse korralduse (23.02.2016 nr 54) kohaselt peab vee sügavus välisujulas olema vähemalt 2 m.

Valminud projekti kirjelduse kohaselt kavandatakse jõge süvendada 350 m pikkusel lõigul sisuliselt terve ristlõike ulatuses. Süvendi sügavaima osa maksimaalne pikkus on ligikaudu 180 m ja laius 70 m ning selle kuju ja nõlvus pärsivad ala kiiret täis settimist. Settimisvaru tagamiseks peab vee sügavus minimaalse veeseisu korral olema ujula piirkonnas 2,2 m ja selleks süvendatakse jõe põhi kõrguseni 0,50 m abs ehk ligikaudu 2 m sügavamaks võrreldes tänasega. Praegu on ujula piirkonnas jõe põhja kõrgus ca 2,4 m kuni 2,8 m abs. Normaalveetase jões on praegu 4,75 m abs. Paisu lammutamise järgselt langeb veetase ca 1,5 m, tasemele 3,25 m abs. Selle tulemusena nihkub veepiir jõe teljele lähemale.

Seetõttu peab vajaliku veesügavuse tagamiseks muutma ujuvsildade paigutust, suurendatakse ka sektsioonide arvu. Ujuvsildade ümbruses kaetakse suplusala põhi peenkruusast kattega.

Jõe vasakkallas on järsk ja ligipääs ehitusmasinatega raskendatud. Pinnasetööde tegemiseks liigutakse tööpiirkonda jõe paremalt kaldalt, mööda rajatavat juurdepääsu ning jõe kaldaid. Ujuvsildade paigaldamiseks kasutatakse juurdepääsu Supluse tänavalt.

Ujula süvendamine on võimalik peale veetaseme alandamist. Veetaseme alanemise järgselt on veesamba kõrgus ujula ristlõikes olenevalt jõe põhjaprofiilist sügavamas kohas 1 meeter, olles suurem vasaku kalda pool. Välisujula süvendustööd toimuvad paralleelselt kärestiku rajamisega. Ujula süvendustööd on planeeritud ellu viia ühe madalvee perioodiga. Normaalne tööaeg on argipäevadel vahemikus kl 07.00 – 19.00 (v.a nädalavahetused ja riiklikud pühad). Jõe vooluhulgad on tööde teostamisel kriitiliseks teguriks ja seetõttu pole välistatud töö tegemine väljaspool normaalset tööaega.

Keskkonnaametile saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 17. juulist kuni 11. augustini käesoleval aastal. Keskkonnamõju  hindamise programmi avalik arutelu toimub 16. augustil kell 15.00 Keskkonnaameti Pärnu kontori suures saalis, asukohaga Pärnus, Roheline 64 esimesel korrusel.

Urmas Saard

Samal teemal:

Marko Šorin Sindi paisul Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi linnal on Sindi paisu lammutamisel oma nõudmised

One thought on “Algatati Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamine”

  1. Mis on saanud Sindi linna teistest paisu lammutamisega seotud nõudmistest, mis projekteerijale poolteist aastat tagasi esitati ja tollase plaani järgi oleks pidanud eelmise aasta lõpuks ka projektis kajastuma?
    “Väga oluliseks peetakse rajatavaid juurdepääsuteesid, mis avavad jõe ja –kaldad taas linlastele, nagu see oli vanal ajal. Enne uue vabriku ehitamist pääses paisule ja jõe äärde otse linnasüdamest.”

Kommenteerimine on suletud.