Tallinna Ülikoolis peetaval konverentsil vaagitakse rahvuskeelte vajalikkust teaduses ja kõrghariduses

Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus koos Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudiga korraldavad 29.-30. augustil rahvusvahelise teaduskeelte konverentsi “Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses”. Konverentsile järgneb eestikeelse terminoloogia ümarlaud „Raalinduse ja sidetehnika eesti oskussõnad“ 31. augustil.

Konverentsil arutletakse praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas saavutada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ja vahetatakse kogemusi eri rahvuskeelte seisundist teaduskeelena üleilmastuvas maailmas. Käsitletavaid keeli on poolteistkümmend, sh hiina, jaapani, katalaani, soome ja leedu.

Kahel päeval on kavas paarkümmend ettekannet ja vaatmikku. Esinejaid on lisaks Eestile ja lähiriikidele ka Belgiast, Iraanist, Rumeeniast, Suurbritanniast, USAst. Peaesinejateks on prof Kirsti Siitonen Turu Ülikoolist ja Jolanta Zabarskaitė Leedu Keele Instituudist.

Täpne kava!

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Mare hoone Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, M-218). Töökeeled on eesti ja inglise keel, töötavad tõlgid. Konverentsi toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

29. augustil kell 18 avatakse konverentsi osana Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst 10) näitus „Eesti keel teaduses ja kõrghariduses“ ning esitletakse kogumikku „Eesti teaduskeel ja terminikorrastus“.

Kolmapäeval, 31. augustil kell 10 toimub konverentsi jätkuna eestikeelse terminoloogia ümarlaud „Raalinduse ja sidetehnika eesti oskussõnad“. Nii tehnika kui tarkvara areng on väga kiire ja puudutab erialast olenemata kõiki. Ümarlaudkonnas arutavad eriala asjatundjad ülikoolidest ja mujalt senise terminiloome õnnestumisi-ebaõnnestumisi, standardite olukorda ja kasutatavust ning tulevikupürgimusi. Võrdluseks pakub ülevaate hollandikeelsete terminite olukorrast Jan Roukens. Ümarlaud toimub Mare hoone Riho Pätsi nimelises auditooriumis (Uus-Sadama 5, M-213).

Lisainformatsioon:
Peep Nemvalts
Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja
Telefon: 640 9337
E-post: peep.nemvalts@tlu.ee

Sindi reoveed juhiti uude kanalisatsioonisüsteemi

Väljaehitatud Sindi linna reoveekanalisatsioonisüsteem hakkas tööle – öösel suunati Sindi reovesi uude survekanalisatsiooni kollektorisse. Osaühingu Sindi Vesi juhatuse liige Ants Tormilind andis teada, et nüüd võivad Sindi linna elanikud muretumad olla, sest senine vana kollektor, mis oli oma aja ära elanud ja üsna tihti purunes, enam ei tööta. Ööl vastu tänast ühendati väljaehitatud uus kanalisatsioonitorustik ning linna reoveed suunati Sindi-Pärnu survekollektorisse. Sindi ühiskanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisega viidi see vastavusse tänapäeva nõuetele ning reovee ümber suunamine uude kollektorisse võimaldab keskkonnariske minimiseerida. Uut süsteemi jääb opereerima ja hooldama OÜ Sindi Vesi.

Viktor Kaarneem
Sindi LV teabespetsialist

Olge sularahas arveldamisel ettevaatlikud

Lõuna Ringkonnaprokuratuur manitseb sularahaga arveldamisel olema ettevaatlik.

27. augustil toimub Jõgeva kesklinnas IV Küüslaugu Festival, kus külastajatele pakutakse kodumaist kaupa. Maksmine toimub peamiselt sularahas. Kuna kaks nädalat tagasi Võrumaal toimunud laadal avastati viis võltsimistunnustega rahatähte, palutakse müügimehi ja ostjaid sularahas arveldamisel ettevaatlik olla.

15. augustil pöördus Lõuna Prefektuuri kaks laadal kaubelnud meest, kes avaldasid, et kauba müügist saadud raha hulgas leiti viis võltsimistunnustega 50-eurost rahatähte. „Rahatähtedel oli ühine seerianumber X46522223219 ja puudusid turvaelemendid,“ kommenteeris Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Ruti Kilg ning lisas, et asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust. Kuigi laadal on reeglina palju külastajaid, tuleks müüjal leida aeg, et vastuvõtmisel kupüürid üle vaadata ja veenduda, et tegemist pole võltsinguga. Ning eriti sellistel juhtudel, kus suurema nimiväärtusega kupüüri eest tehakse väga väikene ost.

Prokurör soovitab ka euromündid üle kontrollida. Viimase nädala jooksul avastati Tartumaal võltsimistunnustega kaks 1-eurost ning üks 2-eurone münt. Igale müüjale on abiks euro pangatähtede ja -müntide turvaelemente tutvustav materjal, millega saab tutvuda SIIN. Samal lehel on materjali, kus saab ka tutvuda Eestis levitatud eurovõltsingutega.

Kui avastate võltsimistunnustega kupüüri, helistage koheselt politseisse tasuta lühinumbril 110 ning edastage valeraha andnud inimese välimuse detailne kirjeldus.

Misso vald tähistab 19. aastapäeva

10. septembril 2011. aastal tähistab Misso vald 19. aastapäeva. Selleks, et välja selgitada möödunud aasta silmapaistvamaid tegijaid ning tegusid, palub Misso Vallavalitsus kõikidel vallakodanikel hääletada tiitlite nime vääriva nominendi poolt. Misso valla 19. aastapäeva vallavanema vastuvõtt toimub 9. septembril algusega kell 17, kus antakse üle Aasta Tegu ja Aasta Tegija tiitlid Misso Rahvamajas. Oodatud on kõik Misso valla kodanikud!

Aasta Tegija 2010/2011 nominendid:
1. Lui Niilo (kogumike Tsiistre nuka värvid ja Misso kandi ajalugu koostaja)
2. Aarne Leima (Luhamaa külaseltsi eestvedaja)
3. Maiden Paljak (Tsiistre nuka kunsti– ja muusikafestivali korraldaja)

Aasta Tegu 2010/2011 nominendid:
1. “Kodutunne” saade Missos
2. Luhamaa külade viidastamine
3. Misso valla projekt “vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”
4. Misso valla projekt “Kultuurimaraton”
5. Misso laululava rekonstrueerimise II etapp

Misso valla lehes ilmunud hääletussedelid palutakse tuua Misso vallamaja II korrusel asuvasse hääletuskasti hiljemalt 5. septembriks. Hääletada saab ka saates oma valiku e-postiaadressil: kultuur@misso.ee
Anonüümseid hääletussedeleid/e-maile ei arvestata!

Allikas: Misso valla leht nr 7

Tsiistres võetakse ette võru keele õppimine

Kuigi paljude Võrumaale Tsiistre kanti elama asunud inimeste juured on suuremal või vähemal määral Lõuna-Eestiga seotud, ei tunne me end ühes asjas ometi kuigi kindlalt. See on võru keel. Ja tõele au andes ei võta ka paljud siin sündinud ning kasvanud inimesed enam kodukoha murrakut suhu, kuigi aru saavad kõigest. Omast käest tean, et see on ebakindlus, kindlasti ka vahepealsete aastate kihutustöö, mis meie emad, kui meie peamised vestluskaaslased, murrakust võõrutas. Kindlasti mitte noorte soovimatus või häbitunne võru keelt kõneleda (nagu kuulsin hiljuti bussis üht härrat juhile kurtmas). Ka kaugemalt Eestist siia kodu rajanud inimesed soovivad võru keelt igapäevaelus kasutavast naabrimehest esialgu vähemalt aru saada, mitte sundida teda kirjakeeles suhtlema, sest võru keel kõlab kõrvale kaunis.

Tsiistre selts teeb tihedat koostööd Tsiistre nukas Remmeskil tegutseva Prastuli seltsiga. Sügisest on viimase eestvedamisel Tsiistre Külakojas võimalik osaleda võru keelt- ja kultuuri tutvustavatel kursustel ning kangakudumise kursustel. Kursustega alustatakse oktoobris nädalavahetuseti. Samuti on kõigil huvilistel võimalik tegeleda keraamikaga. Veel selle aasta sees loodame võõrustada Külakojas Taarka Pärimusteatrit. Kindlasti lisandub veel põnevaid ajaveetmise võimalusi ja kosutust nii kehale kui vaimule. Täpsem info tegevuste toimumise kohta Tsiistre Külakojas ilmub kindlasti nii Misso valla kodulehel kui ka vallamaja ja rahvamaja infotahvlitel.

Maiden Paljak
Misso valla leht nr 7

Rakveres toimub seebikarpide suursõit

Käesoleva aasta 1. septembril toimub Rakveres seebikarbiralli, kus iseehitatud mootorita vähemalt kolmerattalised sõidukid võtavad omavahel mõõtu. Sõidukid peavad olema võimelised kaldteel liikuma ning neil peavad kindlasti olema nii töötav juhtimisseade (rool, lenks) kui ka toimivad pidurid.

Võistlused toimuvad 1. septembril 2011 Rakveres Tõusu teel, algusega kell 17. Laskumine toimub Vallikraavi tee suunal. Võistlusala on piiratud lindiga. Palutakse nii võistlejatel kui pealtvaatajatel järgida korraldajate juhtnööre.

Rakveres toimuval seebikarbirallil pole osavõtjate arv piiratud. Ühe sõidukiga võib sõita mitu inimest kui „seebikarbi” tehniline seisukord seda võimaldab. Iga osavõtja peab kandma kiivrit. Enne laskumisele lubamist läbib sõiduvahend turvakontrolli.

Seebikarbiralli eesmärgiks pole maksimaalne kiirus – võitjaks ei pruugi tulla sõiduvahend, mis läbis kõige kiiremini teelõigu stardist finisisse. Võistlustel hinnatakse autode ehitamisel kasutatud huvitavaid lahendusi, fantaasiarikkust ja loomingulisust. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi koolmeistri Mart Pitsneri sõnul on kogu „seebikarbinduse” mõte anda meie üsna rahavaesel ajal isadele-poegadele võimalus midagi huvitavat üheskoos meisterdada. „Seebikarpe saab teha peaaegu kõigest – ka vana plekkvann läheb selle tegevuse juures „kaubaks” ning lisaks käelisele tegevusele arendab see ka loomingulisust. Hea on ka see, et seebikarpe saab meisterdada-arendada ka kooli tööõpetuse tundides,” lisas Pitsner.

Vaata ka:

Vinni Pajusti Gümnaasiumi tehnikapäev.
Lasteaialapsed seebikarpidega tutvumas (Kedavtormike 2011)
Fotogalerii Vinni Pajusti Gümnaasiumi kodulehel

Võistlustele registreerumine toimub telefonil +372 5808 1829 või e-postiaadressil mart@surimuri.ee (Mart Pitsner), seebikarpide tehnilised küsimused +372 5554 0415 (Rein Leichter).

Muinastulede öö Lennusadamas

Suveõhtu Lennusadamas

Augustikuu viimasel laupäeval süüdatakse Lennusadamas iidse rannarahva traditsiooni järgi lõkked ning küünlad, et anda tulega märku meresõitjatele ja naabritele.

Muinastulede öö Lennusadamas toimub tuleval laupäeval, 27. augustil algusega kell 20.

Lisaks tulede süütamisele toimuvad Lennusadamas ühislaulmised ning maagiat lisab kaunis muusika – õhtu peaesineja on Tallinna Tornide festivalilt Kammerkoor Noored Eesti Hääled, dirigent Martin Sildosega eesotsas. Üheskoos süüdatakse Lennusadamas suur muinastuli ning saadetakse Tallinna kultuuripealinna muinastuli purjelaeval Blue Sirius Turu kultuuripealinna poole.

Meie esivanemad on Läänemere ääres elanud juba mitu tuhat aastat ning meresõitjatele tulega märguandmine on iidne traditsioon. Muistse traditsiooni meenutamiseks on inimesed aastaid kogunenud mere äärde, et saata ära suvi ja tähistada muinastulede ööd – sel aastal on iidse traditsiooni elluäratamiseks esmakordselt osa võtmas ka Lennusadam!

Tule väest osasaamiseks tule muinastulede ööl Lennusadamasse!

Lisainfo muinastulede öö kohta Lennusadama kodulehel!

Muinastulede öö on osa “Tallinn – kultuuripealinn 2011” programmist ning toimub koostöös Meremuuseumi, Tallinna 2011, Rannarahva Muuseumi, Tallinna Tornide Festivali ja kohalike inimestega Telliskivist ja Kalamajast.

Keelepesä teedüspäiv Võro instituudin

Iispäävä, 29. põimukuul 2011 kl 10-15 kõrraldas Võro instituut uman saalin keelepesä infopäävä, kon saa teedä’, miä om umakeeline latsiaiarühm ehk keelepesä ja kuis om keelepesä tüüd kõrraldõt Soomõ ja Vinnemaa sugurahvidõ man. Ummi kogõmuisi jagava’ ka võrokeelidse latsihoitmisõ iistvõtja’.

Ütenkuun arotõn piässi selges saama, kuis tetä’ võrokeelitsiid keelepesärühmi ja misjaos tuu hää om.

Miä om keelepesä?
Keelepesä om latsiaiarühm vai latsihoit, miä tüütäs õnnõ võro keeli ja kon opatas umma kultuuri inämb ku muial.

Miä sünnüs?
Keelepesä teedüspäiv om mõtõld muu ilma keelepessiga tutvas saamisõs ja arotamisõs, kuis sääntse saanu tetä’ ka Võromaalõ ja mille.

Kiä omma’ kutsudu’?
Kutsudu’ omma’ kõik vana Võromaa valdu vallavanõmba’, liinu liinapää’ ja kõik latsiaiadirektri’.

Kedä viil oodõtas?
Oodõtas kõiki, kiä omma’ huvitõdu’ võro keele alalõpüsümisest ja võrokeelitsest latsihoitmisõst.

Minkast kõnõldas?
Väega hää’ katskeelisüse- ja keelepesäspetsiälisti’ Soomõst kõnõlõsõ’ Soomõ ja Vinnemaa sugurahvidõ kogõmuisist keelepessi tegemise man. Päält tuu jaetas tsipakõsõ ka võrokeelidse latsihoitmisõ kogõmuisi.

Midä saia’ tahetas?
Arotõdas, kuimuudu saanu vanal Võromaal vallalõ tetä’ peris umakeelidse ja umameelidse latsiaiarühmä.

Kava
10.00 – 10.15 Alostusõsõna’. Kuuba Rainer, Võro Instituudi direktri
10.15 – 11.15 Mis jaos om inemisel vaia kattõ kiilt? Janne Saarikivi, Helsingi Ülikooli soomõ-ugri kiili profesri (ettekannõ’ om eesti keelen)
11.15 – 11.30 Kohvi- ja tsäiserpämine
11.30 – 13.00 Umakeelidse’ keelepesä’ Soomõn ja Vinnemaal. Annika Pasanen, Soomõ Akadeemiä keelepesäprojekti vidäjä; Helsingi Ülikooli doktorant (ettekannõ’ peetäs soomõ keelen, a tuu tõlgitas võro kiilde)
13.00 – 13.15 Kohvi- ja tsäiserpämine
13.15 – 13.45 Võro Instituudi keelepesäprojekt. Fastrõ Mariko, Võro Instituudi võro keele spetsialist
13.45 – 14.15 Kas võro kiilt mõistja lats jääs ullis? Katskeelitside latsi latsõvanõmba kogõmus. Jüvä Sullõv, Võro Instituudi tiidrü
14.15 – 15.00 Arotus

Oodami kõiki kullõma!

Teedüs:
Mariko Faster
mariko.faster@wi.ee
Tel: +372 782 8755, +372 5621 3177

Plaanil leiab aset maakivitööde koolitus-õpituba

Foto: Plaani karjamõis

MTÜ Plaani Mõis korraldab projekti “Plaani küla ajaloopärandi väärtustamine” raames 5-päevase maakivitööde koolituse.

Maakivitööde koolitus-õpituba

“Loodussõbralik ehitamine”

Toimumise aeg: 12.-16. september 2011

Foto: Plaani karjamõis

5-päevane maakivihoonete taastamisele ja säilitamisele suunatud koolitus viiakse läbi vanade Plaani karjamõisa maakivikeldrite näitel. Eesmärk on keldrid taastada ja tagada nende säilimine aastateks. Täpne ajakava selgub kursuse lähenedes.

Kursusel osalemise tasu 10 €.

Info ja registreerimine: tel +372 5560 3989, plaanimois@gmail.com

Korraldab: MTÜ Plaani Mõis
Projekti toetab: Leader programm


 

Vinni-Paljustil toimub piirkondlik spordipäev

Pühapäeval, 4. septembril 2011 toimub Vinni-Pajusti staadionil piirkonna sportlik päev.

Kutsutakse külade võistkondi sõitma skaikidega (rulluiskude ja -suuskade hübriidid) ca 1 km pikkusel distantsil. Start ja finiš staadioni parklas ringiga ümber perekodu. Ajavõtt paremusjärjestuse selgitamiseks. Kuna 4 paari võistlusvahendeid, siis võistkonnas 4 liiget: 2 jalanumbriga kuni 37 ja 2 üle 37 ehk siis kaks täiskasvanumat ja kaks lapseohtu liiget.

Ajakava:

Kell 11 – mängudepäeva algus.
Kell 11.15 – I tuur.
Kell 11.30 – lauatennise võistlus staadionil (vihma korral siseruumis).
Kell 12 – jalgpallimurul:
1) Täpsuslöögid värava sektoritesse, mis annavad erineval hulgal punkte ja täpsussööt distantsilt mängumannekeenile. Osavõtt individuaalne ja võistkondlik.
2) Individuaalne võistlus löögiga jalgpalli kõige kauem õhus hoidmiseks. Ajavõtt.
Kell 12 –  speedminton (sulgpallimäng).
Kell 12 – noolemäng.
Kell 13 – II tuur.

Paralleelselt toimuvad täpsusvise, frisbee (plastist lendavate taldrikute viskamine püüdurisse erinevatelt vahemaadelt), reketimängud, softpall mudilastele ja erinevad mängud-võistlused, et kaasa haarata ealiselt nooremad, tütarlapsed ning lastega kaasa tulnud vanemad või vanavanemad.
Mängudepäeva lõpp jalgpallimänguga orienteeruvalt kell 16.

Kohaletoomiseks bussiliin Roela – Viru-Jaagupi – Kadila – Inju – Vana-Vinni -Vinni. Eriliin Tudu – Vinni.

Koostööd teeme MTÜ Tudu Haridus- ja Kultuuriseltsiga, Alpi Suusaklubiga, MTÜga Vinni Valla Noored, Vinni Perekoduga. Asumitest osalevad Vinni, Pajusti, Kakumäe, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu, Kadila ja Vana-Vinni.

Täpsem info:
Gustav Saar
Mängudepäeva läbiviija; tel +372 504 4116
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed juhatuse liige

Tartu loomemajanduskeskus kaardistas külaliskunstnike vastuvõtmise võimalused Tartus

Homme, 26. augustil kell 11 esitletakse Tartu loomemajanduskeskuse seminariruumis uuringut „TAiR – Tartu Artist in Residence Programme“, mille koostajaks on Soome Instituudi toel Tartu loomemajanduskeskuse juures tööl olnud Julia Heikkinen. Uuring kaardistab külaliskunstnike vastuvõtmise võimalused Tartus ja pakub välja põhimõtted, kuidas külaliskunstnike vastuvõtmine võiks Tartu linnas tervikuna toimida.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Raul Oreškini sõnul on loomemajanduskeskuse kontseptsiooni väljatöötamisel juba algusest peale planeeritud ühe tegevusena külaliskunstnike ja loovettevõtjate vastuvõtu korraldamine, et tagada keskuse arenguks vajalike rahvusvaheliste spetsialistide, ekspertide, loomeinimeste või vabatahtlike kaasamine keskuse töösse. „Saime üpris kiiresti aru, et peaksime vaatama Tartut tervikuna ja kaardistama hetkeolukorra, et üldse aru saada, kes mida pakub, millised on organisatsioonide vajadused ja kuidas peaksime edasi liikuma,“ sõnas Oreškin. „Koostatud ühtse programmi eeliseks ja eesmärgiks on ka see, et erinevate valdkondade loojad ja potentsiaalsed residendid saavad kogu info ühest kohast kätte. Meil on tekkinud parem platvorm ühisturunduse korraldamiseks, mis on kasulik kõikidele organisatsioonidele, kes külaliseksperte Tartusse kutsuvad.“

Oreškini sõnul ei tähenda valminud programm veel seda, et asjad hakkavad iseenesest toimima. „Koostöö partneritega jätkub, tuleks leida ühised võimalused külaliskunstnike ja loovettevõtjate vastuvõtmise koordineerimiseks.“

Julia Heikkineni sõnul sai programmi koostamiseks kokku kutsutud ka teised organisatsioonid, keda välisekspertide ja -kunstnike vastuvõtmine Tartus puudutab ja huvitab. TAiR programm sai koostatud nende organisatsioonidega toimunud  aruteludele ja intervjuude põhjal. Aruteludel osalesid lisaks Tartu loomemajanduskeskusele Antoniuse Gild, Kirjanike Liit, Kunstnike Liit, Noor-Eesti Loomekeskus, Tampere Maja, Tartu Muusikafestival  ja Tartu Uus Teater.

Ka Tartu Loomemajanduskeskusel on üks külaliskorter, mis asub vastrenoveeritud Kalevi 15-s ja mis on mõeldud koolitajate, spetsialistide, loomeinimeste ja vabatahtlike vastuvõtmiseks. Vt täpsemalt:  http://www.lmk.ee/korter

TAiR programmi esitlusele tulekust palutakse teada anda julia.heikkinen@lmk.ee või 5597 7156.
Esitluse leiab aadressilt: http://www.lmk.ee/uuringud

Lisainfo: Julia Heikkinen, julia.heikkinen@lmk.ee, 5597 7156, SA Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Oreškin, raul@lmk.ee, tel 5564 7803.

Lukinid said Vagula järvest elu suurima kala

Valli Lukin kaheksakilose hauega.

4. augusti õhtupoolikul jäi Võrumaal Järveres elaval abielupaaril Valli ja Jüri Lukinil Vagula järvel kalasta­des võrku kaheksakilone haug.

Kalal oli pikkust üks meeter ja kuus sentimeetrit.

«Minust natuke lühem!» naljatab Valli.

See on suurim kala, mis abielupaar on oma elu jooksul välja püüdnud.

Järveasukast jätkus oma peres pannile ja purki, seda sai ka sõpradele antud.

Valli ja Jüri kodust on Vagula järve äärde peaaegu kiviga visata. Osalt ka seepärast on kalapüügist neile meelepärane hobi kujunenud.

Võrguluba kehtib Lukinitel novembrini ning Valli arvab, et viimased kalad jõuavad sügavkülmikust ka jõululauale.

Liina Valper

Homme esilinastub uus Lotte film

Homme esilinastub Eesti kinodes uus film armastatud koeratüdruk Lottest  – kogupere animatsioon “Lotte ja kuukivi saladus”.

Seekordses Lotte loos ootab koeratüdrukut ja tema sõpru ees terve hulk põnevaid rännakuid ja seiklusi. Nagu varasemates Lotte filmides, toimub ka “Lotte ja kuukivi salduse” tegevus sõbralikus ja vägivallavabas maailmas, mis sobib vaatamiseks ka pere kõige väiksematele.

Film jutustab sellest, kuidas ühel ööl juhtub Leiutajatekülas midagi ootamaut – kaks salapärast tundmatut hiilivad küll ja otsivad läbi vana rännukoer Klausi kohvri. Klaus ja Lotte asuvad asja uurima. Peagi saab selgeks, et otsitakse taga kolme salapärast kuukivi, mida Klaus oma viimaselt matkalt mägedes leidis. Klaus ja Lotte otsustavad külastada Klausi rännukaaslasi, kelle kätte jäid kaks ülejäänud kivi. Varsti selgub, et leidub veel teisigi, kes ihaldavad endale kolme müstilist kuukivi.

Filmi režissöörideks on Janno Põldma ja Heiki Ernits. Stsenaristideks peale nende kahe veel ka Andrus Kivirähk.

Filmi tegelastele on hääled andnud Evelin Võigemast, Margus Tabor, Mait Malmsten, Tõnu Oja, Priit Võigemast, Tõnu Kark, Lembit Ulfsak, Tiit Sukk, Merle Palmiste, Anu Lamp jt.