Sindi reoveed juhiti uude kanalisatsioonisüsteemi

Väljaehitatud Sindi linna reoveekanalisatsioonisüsteem hakkas tööle – öösel suunati Sindi reovesi uude survekanalisatsiooni kollektorisse. Osaühingu Sindi Vesi juhatuse liige Ants Tormilind andis teada, et nüüd võivad Sindi linna elanikud muretumad olla, sest senine vana kollektor, mis oli oma aja ära elanud ja üsna tihti purunes, enam ei tööta. Ööl vastu tänast ühendati väljaehitatud uus kanalisatsioonitorustik ning linna reoveed suunati Sindi-Pärnu survekollektorisse. Sindi ühiskanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisega viidi see vastavusse tänapäeva nõuetele ning reovee ümber suunamine uude kollektorisse võimaldab keskkonnariske minimiseerida. Uut süsteemi jääb opereerima ja hooldama OÜ Sindi Vesi.

Viktor Kaarneem
Sindi LV teabespetsialist