Koolitus kultuuriinimestele

Harrastuskollektiivides osalejad, kultuuri-, huvi- ja noortekeskuste juures tegutsevad inimesed, seltside ja MTÜ-de liikmed, gümnaasiumiõpilased ja teised videohuvilised saavad omandada audiovisuaalset kirjaoskust, mis võimaldaks jäädvustada sündmusi, inimeste mälestusi ja tegevusi, samuti süstematiseerida ja arhiveerida filmitud materjali tänapäevaste salvestusvahendite abil.
Koolitus toimub maist septembrini 2011 ja sisaldab loenguid, praktilisi tunde ja individuaalset e-õpet õpetaja juhendamisel. Koolitaja on meediaprojektide juht ja režissöör Jüri Tallinn.
Esimene koolituspäev on 31.mail Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses Tallinnas, Vilmsi t 55. Lisainformatsioon aadressil www.rahvakultuur.ee.

Parima talumetsamajandaja konkurss

Eesti Erametsaliit kuulutab välja konkursi parimate talumetsamajandajate leidmiseks, keda autasustatakse juuli lõpus toimuvatel Jäneda Talupäevadel.
Parima talumetsamajandaja konkurss on Eesti Erametsaliidul kujunenud pikaajaliseks traditsiooniks – tänavu toimub see juba 18. korda. Osalejalt oodatakse, et ta oleks mõne metsaühistu liige ja osaleks aktiivselt kohaliku elu-olu arendamises.
Eeliseks on see, kui metsaomanik on seotud PEFC rühmasertifikaadiga või andnud oma metsale lisandväärtusi (nt puhkerajatised, loodussaaduste varumine, loodusmatkade võimaluse loomine jne). Eesti parima talumetsamajandaja valib maakondade parimate seast välja Eesti Erametsaliidu komisjon, mis külastab kõiki konkursil osalevaid metsaomanikke.
Talumetsamajandajate konkursil hinnatakse:
* raietööde kvaliteeti ja metsamajandamise kavas planeeritu täitmist, uuendusraietele seemnepuude jätmist, elujõulise järelkasvu säilitamist, raiejäätmete koristamist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks vajalike nõuete täitmist;
* metsa taastamisel raielankide uuendamist ja metsamajandamise kavas planeeritud hooldamistööde kvaliteeti;
* metsaparandamisel kuivendamist, teede korrashoidu ja kraavide puhastamist;
* majandamisel varutud puidu kvaliteeti ja üldist tulukust.
Piirkondlikud tugiisikud koos maakonna kohalike organisatsioonidega valivad välja piirkondade parimad, keda omakorda hindab Eesti Erametsaliidu moodustatud komisjon. Esimese kolme kandidaadi hulgast valitakse konkursi võitja.
Erametsaliit ootab täidetud ankeete 27. maiks k.a. e-posti aadressil: kristel.arukask@erametsaliit.ee või kirja teel: Eesti Erametsaliit Mustamäe tee 50, 10621Tallinn.

Võru vanim elanik sai 102-aastaseks

Täna, 26. aprillil tähistas Võru linna vanim elanik Salme Tikman oma 102. sünnipäeva.
Vanaprouat käisid kõrge ea puhul õnnitlemas Võru linnapea Jüri Kaver, abilinnapea Tarmo Piirmann ja Võru maavanem Andres Kõiv.
1909. aastal sündinud Salme on üles kasvatanud ühe tütre, tal on kaks lapselast, üks lapselapselaps ja üks lapselapselapselaps.
Kogu elu on Salme töötanud Võru Tarbijate Ühistu kohvikus, kus ta veel 80-aastaseltki toimetas.
Nii pika ea saladuseks peab naine tervislikku toitumist ning söögikordadest kinnipidamist. Salme on hea tervise juures ning paljud kodused toimetusedki saab veel ise tehtud.

Maaülikooli roheline filmiõhtu

Üle tüki aja kutsub Maaülikool taas kõiki huvilisi rohelisele filmiõhtule. Filmiõhtu algab 3. mail kell 17 Maaülikooli aulas Tartus Kreutzwaldi 1a. Vaadatakse filmi “Zeitgeist: Edasiminek”, mida näidati avalikult erinevates kohtades rohkem kui 60 riigis selle aasta jaanuaris.
Film juhib tähelepanu rahandusühiskonnamudeli põhjustele ja tagajärgedele pakkudes välja alternatiivse lahenduse levinumatele probleemidele tänapäeva ühiskonnas.
Film on inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega. Pärast filmi väike arutelu vaatajate vahel. Filmiõhtu on tasuta.

Tantsuklubis Lauri Õunapuu ja Tarmo Noormaa

Homme, kolmapäeval kell 20 toimub Tartus Tiigi seltsimajas järjekordne tantsuklubi.
Seekord on Tartu tantsuklubis musitseerimas Lauri Õunapuu (kandled, laul) ja Tarmo Noormaa (lõõtspillid, laul). Tavapärasest rohkem on kõlamas erinevaid tantsulaule ja uuemaid rahvalaule. Mängitakse 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse lorilaule ja külapidude tantsumuusikat. Tantsuklubisse oodatud nii tantsu- ja laulusõbrad kui ka kõik need rahvamuusikud, kel on soovi üheskoos musitseerida.
Palutakse kaasa võtta külakosti teelauale ja vahetusjalanõud.
Pilet maksab 2 eurot; osalemine on tasuta pillimängijatele, lastele ja rahvarõivastes külastajatele.
Lisateave: 5560 2102, triinu.nutt@gmail.com.

Otepääl esineb täna õhtul Gourmet Duo

Gourmet Duo
Täna astub Jazzkaare raames Otepää kultuurikeskuses kl 19.00 publiku ette Gourmet Duo, kelle muusikaline gurmee on maitsev ja rikkalik.

Pianist ja laulja Yvetta Uustalu ning bassist Tõnis Tüür on sõbrad juba ajast, mil nad õppisid Georg Otsa nimelises muusikakoolis – Yvetta klassikalist klaverit ja Tõnis kontrabassi. Kaua kestnud tutvusele vaatamata pole nad ometi palju koos musitseerinud. Gourmet Duo parandab selle vea.

Gourmet Duo muusikaline gurmee on mitmekesine, maitsev ja rikkalik. 2010. aasta novembris ilmunud debüütalbum annab väga hea ülevaate duo laia haardega repertuaarist. Mõlemad muusikud ammutavad inspiratsiooni nii džässist, popist kui ka klassikalisest muusikast. Nõnda sisaldabki plaat tuntud ja vähem tuttavaid laenulugusid, mis kõlavad eesti, hispaania, inglise ja vene keeles. Omamoodi kingitus eesti muusikale on spetsiaalselt selle plaadi tarbeks loodud eestikeelsed sõnad Stingi lauludele “Kuni peatub aeg”, “Kord hell, kord julm” ja “Me kahe salaliit” (kaks viimast Leelo Tungla sulest) ning Yvetta Uustalu ja Kai-Mai Olbri koostöös sündinud “Ütle, lind (Pärandus)”. Loe edasi: Otepääl esineb täna õhtul Gourmet Duo

Pärnumaal edendatakse Läänemere-äärset koostööd

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koos partneritega Lätist, Soomest, Eestist ning Rootsist kutsub Pärnumaa ettevõtteid osalema rahvusvahelises projektis BASIS, mille üks eesmärke on kaasa aidata ettevõtete rahvusvahelistumisele Läänemere piirkonnas.
Projektis osaleval ettevõttel on võimalus:
– saada koolitust ja konsultatsiooni rahvusvahelistumise osas Läti, Soome ja Rootsi ettevõtluskonsultantidelt;
– osaleda seminaridel, kontaktüritustel ja luua uusi ärikontakte Lätis, Soomes, Eestis ning Rootsis.
Seminaridel osalemise transpordi- ja ööbimiskulud kaetakse BASIS projekti poolt.
Osalev ettevõte peab vastama järgnevatele tingimustele:
– ettevõte kuulub väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulka (vähem kui 250 töötajat, käive on alla 50 milj euro või bilansi maht on alla 43 milj euro);
– projektis osalejal on hea inglise keele oskus;
– ettevõte soovib kasvada ja on huvitatud rahvusvaheliste ärisuhete loomisest Lätis, Soomes või Rootsis;
– ettevõtte äritegevus toimub Pärnu maakonnas.
Täiendavat infot BASIS projekti, ettevõtete võimaluste ja osalemise tingimuste kohta leiate meie koduleheküljelt www.peak.ee/basis. Projektis osalemiseks palume Teil täita põhjalikult „Company Profile“ taotlus (leiate selle meie koduleheküljelt  www.peak.ee/basis) ja saata see hiljemalt 02.05.2011 aadressil peeter@peak.ee.
Täiendav informatsioon: Peeter Strikholm Tel: 44 55 555 Mob: 53 409 409

Allikas: www.peak.ee

Võrumaal Kirumpääl peetakse nädala lõpus ajalooline lahing

Parksepa Keskkooli ajaloo-aasta raames toimub reedel, 29. aprillil ülekooliline ajalooline sõjamäng Kirumpää linnuses, mis viib osalejad tagasi 14. sajandisse. Kogunemine kostümeeritult kooli juures kell 18.30. Ühine rongkäik Kirumpää linnuse juurde kestab ca 1 tund. Sõjamäng Kirumpää linnuses, kus osalevad 5.-12.kl õpilased algab kell 20.00. 1.-4. klassi õpilased osalevad koos vanematega sõjamängu publikuna. Ürituse lõpp orienteeruvalt kell 21.00. Peale sõjamängu toimub rongkäik linnusest Parksepa Keskkooli juurde tagasi.

Allikas: Parksepa Keskkool

Foto: histrodamus.ee

Ümarlaud kutsub kõiki rõngulasi kaasa mõtlema

Selleaastase kodukandipäeva raames 21. mail toimub Rõngu külade ümarlaua eestvedamisel valla visioonikonverents “Kuhu lähed, Rõngu?” Konverentsile on kutsutud ja esinema palutud endised rõngulased ning Rõnguga seotud nimekad kultuuritegelased Mati Hint, Mats Traat, Agu Sisask ning endised ja praegused tippametnikud Tõnis Blank, Viljar Peep ja Jaan Tamm. Niisugune koduvallast pärit inimestega tuttavaks saamine võiks kujuneda heaks traditsiooniks ja aitaks meil kõigil väljuda igapäevamelust ning vaadata natuke avarama pilguga ennast ja oma kodukohta. Nii hea on ju öelda austusväärse inimese kohta: „Ta on ju meie oma inimene!“

Mati Hint on tuntud keelemees ja kunagise vallavanema Oskar Hindi poeg, kunagiste Rõngu seltside eestvedaja ja Ülpre talu peremees. Kirjanik ja luuletaja Mats Traat on sündinud Palupera vallas, kuid ta mäletab aega, mil nõukogude võim tegi Kõverast Kõrtsist masina-traktorijaama. Jaapani keele ja kultuuri tundja Agu Sisaski isa Richard on olnud sõjajärgsel perioodil Rõngu kirikuõpetaja. Tõnis Blank on olnud Rapla maavanem ja tuntud kui ühistulise liikumise edendaja Eestis, ajaloodoktor Viljar Peep on Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Praegune Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm on olnud Eesti lennunduse ajaloos pikka aega tippametnik. Nii Tõnis, Viljar kui ka Jaan on Rõngu 8-klassilise kooli vilistlased. Loe edasi: Ümarlaud kutsub kõiki rõngulasi kaasa mõtlema