Pärnumaal edendatakse Läänemere-äärset koostööd

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koos partneritega Lätist, Soomest, Eestist ning Rootsist kutsub Pärnumaa ettevõtteid osalema rahvusvahelises projektis BASIS, mille üks eesmärke on kaasa aidata ettevõtete rahvusvahelistumisele Läänemere piirkonnas.
Projektis osaleval ettevõttel on võimalus:
– saada koolitust ja konsultatsiooni rahvusvahelistumise osas Läti, Soome ja Rootsi ettevõtluskonsultantidelt;
– osaleda seminaridel, kontaktüritustel ja luua uusi ärikontakte Lätis, Soomes, Eestis ning Rootsis.
Seminaridel osalemise transpordi- ja ööbimiskulud kaetakse BASIS projekti poolt.
Osalev ettevõte peab vastama järgnevatele tingimustele:
– ettevõte kuulub väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulka (vähem kui 250 töötajat, käive on alla 50 milj euro või bilansi maht on alla 43 milj euro);
– projektis osalejal on hea inglise keele oskus;
– ettevõte soovib kasvada ja on huvitatud rahvusvaheliste ärisuhete loomisest Lätis, Soomes või Rootsis;
– ettevõtte äritegevus toimub Pärnu maakonnas.
Täiendavat infot BASIS projekti, ettevõtete võimaluste ja osalemise tingimuste kohta leiate meie koduleheküljelt www.peak.ee/basis. Projektis osalemiseks palume Teil täita põhjalikult „Company Profile“ taotlus (leiate selle meie koduleheküljelt  www.peak.ee/basis) ja saata see hiljemalt 02.05.2011 aadressil peeter@peak.ee.
Täiendav informatsioon: Peeter Strikholm Tel: 44 55 555 Mob: 53 409 409

Allikas: www.peak.ee