Ümarlaud kutsub kõiki rõngulasi kaasa mõtlema

Selleaastase kodukandipäeva raames 21. mail toimub Rõngu külade ümarlaua eestvedamisel valla visioonikonverents “Kuhu lähed, Rõngu?” Konverentsile on kutsutud ja esinema palutud endised rõngulased ning Rõnguga seotud nimekad kultuuritegelased Mati Hint, Mats Traat, Agu Sisask ning endised ja praegused tippametnikud Tõnis Blank, Viljar Peep ja Jaan Tamm. Niisugune koduvallast pärit inimestega tuttavaks saamine võiks kujuneda heaks traditsiooniks ja aitaks meil kõigil väljuda igapäevamelust ning vaadata natuke avarama pilguga ennast ja oma kodukohta. Nii hea on ju öelda austusväärse inimese kohta: „Ta on ju meie oma inimene!“

Mati Hint on tuntud keelemees ja kunagise vallavanema Oskar Hindi poeg, kunagiste Rõngu seltside eestvedaja ja Ülpre talu peremees. Kirjanik ja luuletaja Mats Traat on sündinud Palupera vallas, kuid ta mäletab aega, mil nõukogude võim tegi Kõverast Kõrtsist masina-traktorijaama. Jaapani keele ja kultuuri tundja Agu Sisaski isa Richard on olnud sõjajärgsel perioodil Rõngu kirikuõpetaja. Tõnis Blank on olnud Rapla maavanem ja tuntud kui ühistulise liikumise edendaja Eestis, ajaloodoktor Viljar Peep on Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Praegune Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm on olnud Eesti lennunduse ajaloos pikka aega tippametnik. Nii Tõnis, Viljar kui ka Jaan on Rõngu 8-klassilise kooli vilistlased.

Tammsaare on öelnud, et elu ongi üks mälestuste mälestus, aga kestmiseks on tarvis mäletada, siduda olnu olevaga ja hoida ennast, oma kodu ja kultuuri. Kindlasti ei ole täna puudus vaid rahast, vaid puudus on ka mäletamisest ja ausast mõtlemisest. Otsime ju ennekõike häid mõtteid kuulates iseennast, pidepunkte, tulevikuvisiooni ja edasiminekujõudu. Kuidas saaksime kõik kaasa aidata sellele, et Rõngu kihelkonna ja valla rahvas saaks julgelt vaadata tulevikku, kus lastel oleksid mängumaad, lasteaiad ja koolid, täisealistel töökohad ja eakatel väärikas elupaik, kus oleksid ilusad kodud, lahked inimesed ja külalistel mõnus olla. Selle üle arutletaksegi kodukandipäeval Rõngu keskkoolis. Oodatud on kõik alevite ja külade elanikud põlvepikkustest lastest eakateni. Tulge kohale, teie kaasalöömine on väga oluline!
Ümarlaua tegemistest saab rohkem teada kodulehelt http://www.ymarlaud.eu/

Üleskutse sõnastas Anu Laas

Allikas: Rõngu vald

Share via
Copy link
Powered by Social Snap