Võrumaal Nogopalus plaanitakse uut kruusakarjääri

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et on valminud Nogopalu V (Taudsa küla, Kruusa maaüksus) kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edasi KMH) programm.

KMH peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kas lähtuvalt sotsiaalsetest aspektidest ja piirkonnas esinevatest loodusväärtustest, keskkonnatingimustest jt teguritest on võimalik avada Nogopalu V kruusakarjäär; võimalusel leida kavandatavaks tegevuseks sobivaimad lahendusvariandid; töötada välja leevendavad meetmed ning koostada seireprogramm.

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda kuni 3. jaanuarini 2011: 1) Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kontorites; 2) Rõuge vallavalitsuses; 3) internetis Keskkonnaameti koduleheküljel http://www.keskkonnaamet.ee (Ameti teated – Keskkonnamõju hindamised) ja Rõuge valla kodulehel http://www.rauge.ee.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel kuni 3. jaanuarini 2011. KMH programmi avalik arutelu toimub 4. jaanuaril kell 16 Rõuge vallamajas.