Võrumaal Nogopalus plaanitakse uut kruusakarjääri

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et on valminud Nogopalu V (Taudsa küla, Kruusa maaüksus) kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edasi KMH) programm.

KMH peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kas lähtuvalt sotsiaalsetest aspektidest ja piirkonnas esinevatest loodusväärtustest, keskkonnatingimustest jt teguritest on võimalik avada Nogopalu V kruusakarjäär; võimalusel leida kavandatavaks tegevuseks sobivaimad lahendusvariandid; töötada välja leevendavad meetmed ning koostada seireprogramm.

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda kuni 3. jaanuarini 2011: 1) Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kontorites; 2) Rõuge vallavalitsuses; 3) internetis Keskkonnaameti koduleheküljel http://www.keskkonnaamet.ee (Ameti teated – Keskkonnamõju hindamised) ja Rõuge valla kodulehel http://www.rauge.ee.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel kuni 3. jaanuarini 2011. KMH programmi avalik arutelu toimub 4. jaanuaril kell 16 Rõuge vallamajas.

Võrumaal uuendatakse kümnekilomeetrine teelõik

Teelõik Võru- ja Põlvamaa piirist kuni Navi ristmikuni saab 22 miljoni krooni eest uue ja senisest tugevama asfaltkatte.

Tööd kümnekilomeetrisel teelõigul algasid sellel nädalal. Selleks, et parandada tee kandevõimet ja kaotada kattesse tekkinud pikirööpad, kaetakse olemasolev teekate uue asfaldikihiga. „Töövõtja tegeleb asfalteerimisega, kuni ilm lubab,“ rääkis Lõuna Regionaalse Maanteeameti ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski selle aasta plaanidest ja nimetas, et lisaks katte uuendamisele ehitatakse senisest laiemaks Navi ja Osula ristmikud.

Liikluse sulgemist remont Lužetski sõnul kaasa ei too, küll aga peavad sõidukijuhid arvestama liikumiskiiruse piiranguga. 

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kümnekilomeetrise teelõigu remondi tellis Lõuna Regionaalne Maanteeamet, töövõtja on AS Teede REV-2.

Maanteeamet