ESMANE ÕIGUSNÕUSTAMINE KUI ÕIGUSABI TULEMÜÜR

Eesti Puuetega Inimeste Koja illustratsioon

Eesti Puuetega Inimeste Koja värskes Ajakiri Sinuga talvenumbris on artikkel puuetega inimestele mõeldud tasuta esmasest õigusnõustamise teenusest. Mida varasemas etapis inimene õigusalase mure korral nõu ja abi saab, seda suurem võimalus on murele lahendus leida, sh ka võlgade korral.

Loe edasi: ESMANE ÕIGUSNÕUSTAMINE KUI ÕIGUSABI TULEMÜÜR

Perede tasuta õigusnõustamine jõuab Skype’i teel Hiiumaale

Hiiumaa pered saavad alates märtsist tasuta õigusnõustamist ka Skype’i vahendusel.LL värviline logo-page-001

«Kuna kümnendi alguses käisid mandri advokaadid õigusküsimustes Hiiumaal nõustamas, siis tekkis advokatuuril mõte proovida Hiiumaal ka pereõiguse projektiga. Nii leitigi lahendus, mis lubab vahetult anda õigusnõu, kuid mida ei sega näiteks Tallinna advokaatide ning Hiiumaa inimeste geograafiline vahemaa,» ütles advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Lahendusega tulid välja Eesti Advokatuur, MTÜ Lastekaitse Liit ning Hiiumaa Lastekaitse Ühing projekti «Hea nõu lastega peredele».

Advokatuur on otsinud erinevaid võimalusi, kuidas 2010. aastal alanud perede õigusnõustamist mujale Eestisse laiendada.

Nõustamine hakkab toimuma Kärdlas asuvas Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses (HUPS) aadressil Uus tn 2b. Kuna vestlusteks on vaja privaatsust ja täielikku konfidentsiaalsust, on olemas eraldi ruum koos vajaliku arvuti, internetiühenduse ja Skype’iga. Nõustamine toimub kolmapäeviti kell 15.00 – 18.00 ja ühe nõustatava tarbeks eraldatakse 45 minutit. Probleeme arvuti või interneti kasutamisega nõustab kohapealne töötaja. Lisaks tutvustatakse nõustamisel ka riigi õigusabi olemust ning abi saab ka asjakohaste abitaotluste vormistamisel.

Perenõustamises on kolm põhilist probleemide kategooriat Loe edasi: Perede tasuta õigusnõustamine jõuab Skype’i teel Hiiumaale

Juristide Liit korraldab õigusmessi

Neljapäeval, 10. märtsil  korraldab Eesti Juristide Liit Tallinna Vene Kultuurikeskuses ÕIGUSMESSI 2011.

Õigusmess toimub esmakordselt, on heategevuslik, tasuta ja suunatud kõikidele huvilistele üle kogu Eesti. Õigusmessil osutatavad teenused:

1) Tasuta õigusabi kvalifitseeritud juristidelt: notarid, advokaadid, võlanõustajad, kohtutäiturid, tööõiguse spetsialistid.

2) Eesti Töötukassalt teavet täiend- ja ümberõppe võimaluste kohta.

3) EAS-i spetsialistidelt nõustamisteenust ettevõtlusega alustamise küsimustes ja juristide liidu liikmetelt nõu ettevõtte põhikirja ja asutamisdokumentide koostamisel.

4) Soome Ehitustöötajate Ametiühingu juristid annavad nõu töötamise erisustest Soomes- töölepingute koostamine, sotsiaalsed garantiid, vaidlustus mehhanism.

5) Tallinn Aitab teenused ja tooted töötutele ja tööotsijatele.

6) Eesti ülikoolid tutvustavad õigusteaduskondade õpivõimalusi.

Täpsem info www.juristideliit.ee.

Krista Paal,

Eesti Juristide Liidu direktor

Advokaadid tulevad mandrilt Hiiumaale õigusabi osutama

Alates oktoobrikuust on advokaaditeenused Hiiumaal jälle kättesaadavad, kirjutas Hiiumaa.ee.

Advokatuur esitas oma liikmetele üleskutse hakata Hiiumaal õigusabi pakkuma. Tänaseks on kümmekond advokaati Tallinnast, Pärnust ja Haapsalust valmis Hiiumaa rahvale abi osutama. Praeguse seisuga on kaetud kõik peamised õigusabi valdkonnad, kaasa arvatud riigi õigusabi vähekindlustatud isikutele.

Advokatuur sai kokkuleppele Sihtasutusega Tuuru, kes andis advokatuuri kasutusse ruumi Kärdlas, Vabrikuväljak 1, kus advokaat kord nädalas abivajajaid vastu võtab.