Perede tasuta õigusnõustamine jõuab Skype’i teel Hiiumaale

Hiiumaa pered saavad alates märtsist tasuta õigusnõustamist ka Skype’i vahendusel.LL värviline logo-page-001

«Kuna kümnendi alguses käisid mandri advokaadid õigusküsimustes Hiiumaal nõustamas, siis tekkis advokatuuril mõte proovida Hiiumaal ka pereõiguse projektiga. Nii leitigi lahendus, mis lubab vahetult anda õigusnõu, kuid mida ei sega näiteks Tallinna advokaatide ning Hiiumaa inimeste geograafiline vahemaa,» ütles advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Lahendusega tulid välja Eesti Advokatuur, MTÜ Lastekaitse Liit ning Hiiumaa Lastekaitse Ühing projekti «Hea nõu lastega peredele».

Advokatuur on otsinud erinevaid võimalusi, kuidas 2010. aastal alanud perede õigusnõustamist mujale Eestisse laiendada.

Nõustamine hakkab toimuma Kärdlas asuvas Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses (HUPS) aadressil Uus tn 2b. Kuna vestlusteks on vaja privaatsust ja täielikku konfidentsiaalsust, on olemas eraldi ruum koos vajaliku arvuti, internetiühenduse ja Skype’iga. Nõustamine toimub kolmapäeviti kell 15.00 – 18.00 ja ühe nõustatava tarbeks eraldatakse 45 minutit. Probleeme arvuti või interneti kasutamisega nõustab kohapealne töötaja. Lisaks tutvustatakse nõustamisel ka riigi õigusabi olemust ning abi saab ka asjakohaste abitaotluste vormistamisel.

Perenõustamises on kolm põhilist probleemide kategooriat

Advokatuuri andmetel saab valdava enamuse nõustatavate probleemidest kolme suuremasse rühma. Esiteks, laste ülalpidamisega seotud küsimused olukorras, kus vanemate kooselu on lõppenud ja laps elab koos ainult ühe vanemaga. Siin on põhilisteks murekohtadeks elatise suurus ja selle sisu, samuti lahus elavalt vanemalt elatise sissenõudmisega seotud probleemid. Teiseks oluliseks valdkonnaks on lahus elava vanema edaspidine suhtlemine oma lapsega, kuidas seda korraldada ja millised on lahus elava vanema õigused ja võimalused. Kolmandaks on kindlasti laste hooldusõigusega seotud küsimused, sealhulgas millisel juhul on põhjendatud taotleda vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamist ja ainuhooldusõiguse üleandmist ühele vanemale.

Nõustamisele on vajalik registreerimine.

Seda saab teha aadressil lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee või telefonil  524 5 029. Kolmapäeviti Tallinnas Lastekaitse Liidu büroos toimuvale nõustamisele on võimalik registreeruda Lastekaitse Liidu telefonil  631 1128. Hiiumaa nõustamistega hakkavad kevadel esimestena tegelema vandeadvokaadid Ene Ahas, Katrin Kahn, Helina Luksepp ja vandeadvokaadi vanemabi Helen-Lumelille Tomberg.

Alates 2010. aastast on Eesti Advokatuur koostöös MTÜ-ga Lastekaitse Liit nõustanud peamiselt Tallinnas pereõiguse vallas üle 450 abivajaja.