Metsaomanikud kutsuvad metsaõhtule

MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud kutsub metsaõhtule “Kuidas pihlakas rändrahnu pooleks murdis ja teeservast mahasaetud kuusepoeg surnust üles tõusis” ehk pilke puudele ja metsale Eesti külavaheteedelt.

Aastatel 2005-2009 kõndisid fotograaf Ingmar Muusikus ja bioloog Juhani Püttsepp kaks korda Eesti ühest otsast teise tehes reportaaže ajakirjale Loodusesõber. Ingmar pildistas, Juhani kirjutas.

Eesti on pisike, siiski annab tükk maad tema pinnal astuda, kui otsejoones püüda minna. Eesti on ilus, sellest saad päriselt aimu siis, kui kõnnid metsaradu ja põlluteid pidi.

Mis jäi Loodusesõbra retkedel silma metsa ja puude maailmast? Seda saab vaadata 14. novembril 2013 kell 16.00 Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 64 kaldauditooriumis. Pilte näitavad ja nähtu üle arutavad koos teiega Juhani Püttsepp ja metsateadlane Veiko Uri.

Meeleavaldus lageraiete vastu koduakende all

Metsatee Põhja-Kõrvemaal. Foto: Wikipedia

Sel pühapäeval kell 13.00 kogunevad Kõrvemaa külade elanikud Mustjõele, et avaldada meelt koduakende alla ulatuvate metsa lageraiete vastu. 

Hajaasustatud piirkonnas elavatele inimestele on jäänud mulje, et suures rahaahnuses unustab RMK viimasel ajal metsa langetates kõik muu – nii metsamajanduse head tavad kui ka kohalike elanike heaolu.

Mõistame, et lageraided on odavaim viis puidu kättesaamiseks, kuid kodudega külgnevatel aladel tuleks siiski inimeste elukeskkonna säilimiseks lageraiest loobuda ning jätta näiteks 100m laiune turvatsoon, kus kasutatakse muid raievõtteid.

Olukorras, kus RMK kinnistutel paiknevad teed on kogu piirkonnas väga halvas seisukorras ja kohati läbimatud, jääb mulje, et RMK soovib riigi vaikival nõusolekul hävitada elu metsakülades – pole inimesi, pole probleemi.

Järjekordne lageraie on plaanitud 350m ulatuses vastu ajaloolise Mustjõe kõrtsitalu piiri hoonete vahtus läheduses, küla sissesõidutee ääres. Külarahvas on korduvalt pöördunud RMK poole palvega leida mõni väiksema keskkonnamõjuga viis sellel 2,5ha suurusel alal metsa majandamiseks, kuid RMK ei arvesta kohalike elanike arvamust selles küsimuses ning lageraiest loobuda ei kavatse.

Meeleavaldus toimub Mustjõe külas Mustjõe kõrtsitalu juures kell 13.00.

Meeleavaldust toetab muuhulgas Tallinna Metsaomanike Selts.

Põlva Metsaomanike Selts ostis büroohoone

MTÜ Põlva Metsaomanike Selts ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid eile Põlva linnas Kase tn 2 asuva hoonestatud kinnistu ostu-müügi lepingu.

Varem ARK Põlvale kuulunud kinnistul asuvad 196 m2 netopinnaga büroohoone, kõrvalhoone koos varjualusega ja 600 m2 suurune parklana kasutatav asfaltplats. Kinnistu omandati RKAS korraldatud avalikul enampakkumisel, tehingut finantseeriti seltsi omavahenditest.

Uute bürooruumide soetamise eesmärk oli metsaomanikele mugavama ja kvaliteetsema teenuse pakkumise võimaldamine ja seltsi edasiseks arenguks ning töökohtade loomiseks vajaliku pinna olemasolu tagamine.

„Uue büroohoone ostmise vajaduse tingis viimasel kolmel aastal kolmekordistunud liikmete hulk, mistõttu muutus olemasolev pind metsaomanikele kvaliteetse teenuse pakkumiseks liiga kitsaks. Praegu on alanud esimesed kolimiseelsed toimingud ja soetatud büroopinna ümberkujundamine seltsi vajadustele vastavaks. Uksed avatakse uues kohas tuleva aasta alguses,“ lausus Põlva Metsaomanike Seltsi juhatuse Liige Tarmo Lees.

Põlva Metsaomanike Selts on vabariigi suurima liikmeskonnaga metsaühistu, kelle 450 liikmele kuulub 20703 ha metsamaad. Seltsi põhitegevuseks on oma liikmetele ning maakonna metsaomanikele metsmajandusliku individuaalnõuande, koolituste ja infopäevade korraldamine, toetuste taotlemine, metsamajanduslike tööde (s.h. metsa uuendamine, raiete) korraldamine, kasvava metsa raieõiguste võõrandamiste ning metsakinnistute müügi enampakkumiste korraldamine ja läbiviimine.

Põlva Metsaomanike Selts ootab kõiki metsaomanikke ühistegevusest kasu saama ja seltsiga liituma.