Põlva Metsaomanike Selts ostis büroohoone

MTÜ Põlva Metsaomanike Selts ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid eile Põlva linnas Kase tn 2 asuva hoonestatud kinnistu ostu-müügi lepingu.

Varem ARK Põlvale kuulunud kinnistul asuvad 196 m2 netopinnaga büroohoone, kõrvalhoone koos varjualusega ja 600 m2 suurune parklana kasutatav asfaltplats. Kinnistu omandati RKAS korraldatud avalikul enampakkumisel, tehingut finantseeriti seltsi omavahenditest.

Uute bürooruumide soetamise eesmärk oli metsaomanikele mugavama ja kvaliteetsema teenuse pakkumise võimaldamine ja seltsi edasiseks arenguks ning töökohtade loomiseks vajaliku pinna olemasolu tagamine.

„Uue büroohoone ostmise vajaduse tingis viimasel kolmel aastal kolmekordistunud liikmete hulk, mistõttu muutus olemasolev pind metsaomanikele kvaliteetse teenuse pakkumiseks liiga kitsaks. Praegu on alanud esimesed kolimiseelsed toimingud ja soetatud büroopinna ümberkujundamine seltsi vajadustele vastavaks. Uksed avatakse uues kohas tuleva aasta alguses,“ lausus Põlva Metsaomanike Seltsi juhatuse Liige Tarmo Lees.

Põlva Metsaomanike Selts on vabariigi suurima liikmeskonnaga metsaühistu, kelle 450 liikmele kuulub 20703 ha metsamaad. Seltsi põhitegevuseks on oma liikmetele ning maakonna metsaomanikele metsmajandusliku individuaalnõuande, koolituste ja infopäevade korraldamine, toetuste taotlemine, metsamajanduslike tööde (s.h. metsa uuendamine, raiete) korraldamine, kasvava metsa raieõiguste võõrandamiste ning metsakinnistute müügi enampakkumiste korraldamine ja läbiviimine.

Põlva Metsaomanike Selts ootab kõiki metsaomanikke ühistegevusest kasu saama ja seltsiga liituma.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap