TALLINNA KÜLJE ALLA SÜNNIB KAUA OODATUD SÕRVE LOODUSKAITSEALA

Händkaku poeg. Foto: Marko Poolamets

Tallinna vahetus läheduses paiknev 2257,5 hektari suurune ala on piirkonna ainus terviklikult säilinud kompaktne loodusmassiiv, mis omab erakordset roll loodusliku mitmekesisuse püsimisel ning Harjumaa elanikele puhkevõimaluste ja loodushariduse pakkumisel.

Sõrve looduskaitseala loomise algatas Harku vald juba 2006. aastal ja kogu pikka protsessi on saatnud suur avalik huvi.

Nimetatud ala asub Harju maakonnas Harku vallas Ilmandu, Liikva, Muraste, Rannamõisa, Sõrve, Vahi ja Viti külas ning Saue vallas Vatsla külas. Piirkonda iseloomustab väga mitmekesine ja hästi säilinud loodusmaastik. Põhjaosas leidub looduslikus seisus loometsi, liigirikkaid looniite ja rabakooslusi, lõunaosas laiuvad luitemännikud ning edelapiiril Vääna jõe äärsed lamminiidud koos vanajõgedega. Suur osa piirkonnast on kaetud metsaga, kus leidub kaitsealuste liikide elupaiku ja kasvukohti. I kaitsekategooria liikidest pesitsevad tulevasel kaitsealal näiteks merikotkas ja kassikakk. Lisaks aga pakub Sõrve kaitset näiteks kanakullile, laanerähnile, soomurakale ja mitmetele orhideelistele. Väärtust lisab see, et kuigi kaitseala paikneb Tallinna lähistel tiheasustuspiirkondade vahel, on seal võrdlemisi suurel ja kompaktsel alal säilinud looduslikuna Eestile tüüpilisi metsa-, niidu- ja sookooslusi. Lisaks on tulevane looduskaitseala oluline rohekoridor muuhulgas ka pea kõigile meie suurimetajatele.

Et piirkonnas olulise ala loodusväärtused säiliksid, otsustas kliimaminister Kristen Michal kooskõlastusringile saata Sõrve looduskaitseala moodustamise eelnõu.

„Loodusväärtused vajavad kaitset, otsustajatel tuleb ühte või teistpidi otsus teha. Oleme maavarade saadavust hinnanud ning saame öelda, et sellel alal kaevandamist ei tule,” lausus Michal, kelle sõnul saavad vähemalt tuhat looma- ja taimeliiki kaitseala loomisega püsiva ja kindla elukeskkonna. Sõrve looduskaitseala tagab igale tallinlasele, pealinna lähivaldade elanikule või õpilasele linnalähedase puhke- ja matkapaiga ning loodusharidust pakkuva koha, kus tõeliselt mitmekesiste ökosüsteemidega tutvuda.

Sõrve kaitseala all asub osa Harku maardla lubjakivivarudest, mille kasutusvõimaluste arutelu taha on kaitseala loomine varasemalt korduvalt takerdunud. „Oleme nüüd olukorda põhjalikult analüüsinud ja saanud kinnitust, et loodusväärtused sellel alal on kõrgema väärtusega ja asendamatumad, kui siinsed maavarad,“ ütles kliimaminister. “Võib-olla tulevased põlved tahavad oma valikuid teha, nüüd jääb neilegi see võimalus – maavarad jäävad kaitseala all ju alles.“ Michali kinnitusel otsitakse ka pärast looduskaitseala loomist edasi võimalusi tagada ehituslubjakivi varustuskindlust. Harju maakonna maavarade teemaplaneeringuga töötatakse juba selles suunas, et leida koostöös kõikide osapooltega sobivad alad maavarade uurimiseks ja kaevandamiseks, tagamaks võimalused ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. Teemaplaneering määrab kindlaks perspektiivsete uuringualade ja kaevandamisalade paiknemise ning olemasolevate alade laiendamise võimalused. Lisaks antakse üldised suunised kaevandamisega kaasnevate mõjude ja häiringute leevendamiseks ning kaevandatud alade korrastamiseks.

KU päevatoimetaja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga