EESTI II ELUJÕU KONGRESSI KOKKUKUTSUMISE PÕHIMÕTETEST JA ÜLDKORRALDUSEST

Rõõmsad inimesed Tartus Maarja kiriku peasissekäigul.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Toompea Haridusseminari teine infokiri 24.09.2023

Kongress on vajalik avalikkuse kaasabil kriitiliste muutuste kindlakstegemiseks ja nende korrigeerimiseks lahendusteede otsimisel ühiskonnas. Tuleb taotleda, et Kongressi suunised oleksid teenäitajaks tulevikku. Vaja on panna piir eesti rahva kidumisele, seda vajavad nii kristlased kui ilmikud. Lasteta Eesti on nagu hääletu kevad.

Kongressi, mis kavandatakse 2024. aasta suvel Tartus Maarja kirikus, kordaminekuks on vaja käivitada teemaseminarid ca kümnes valdkonnas. Nendes töötatakse välja ja üldistatakse ühel kuni kolmel lehel seisukohad, milleni jõuti. Need kokkuvõtted edastatakse teistele teemaseminaridele kokku häälestamiseks. Teemaseminaride tulemused tehakse kättesaadavaks kogumikus enne Kongressi ja need on aluseks Kongressi pöördumisele.

Kongressi õhkkond võiks olla nagu esimene ristikogudus Johan Kõpu sõnul (1917) „täiesti vaba inimeste ühendus ilma ametliku iseloomuta, ilma välise võimu tundemärkideta“. Nii alustada kui lõpetada Kongressi kavatsetakse muusika saatel.

Kuivõrd 24 aastat tagasi osales Kongressil ca 300 inimest, siis kavandame umbes sama palju nüüdki, neist pooled on volitatud kohalike omavalitsuste poolt. Tuleb pingutada selle nimel, et kaasata Kongressil noori inimesi, kes jätkaks senist tööd Eesti ülesehitamisel. Osalema kutsutakse teiste Eestis elavate rahvuste ühendusi.

Ei ole kavas seoses Kongressiga moodustada uusi struktuure, vaid kasutada olemasolevaid ühendusi töögruppidena Kongressile eelneval ajal. Kongress oleks ühepäevane ja teemaseminarid tuleks käivitada koheselt.

Lasteta Eesti on nagu hääletu kevad

Kongressi kulud minimiseeritakse. Teemaseminarid saaksid töötada omavahenditest nagu seda on tehtud Toompea Haridusseminaris alates 1996. aastast. Siiski oletatavad väljaminekud oleks: konverentsi kogumik, helisalvestus, toolide muretsemine, tee/kohv, lõunaks supp jne. Seepärast sponsoreerimine on vajalik, selle ülejäägid võiksid minna kiriku taastamisele.

Kongressi toimkond ehk juhtkomitee koosneb teemaseminaride funktsionääridest, seal on ka Tartu Maarja koguduse ja Toompea Haridusseminari esindajad. Otsustused on konsensuslikud.

Töös tuleb eelistada sõnumite edastamist telefonitsi, meilidega ja netikonverentside teel.

Iga teemaseminari töö kokkuvõttes tuleks välja tuua sündimuse kui rahva tervise tähtsaima näitaja seosed teemaga, koos ettepanekutega.

Kongress ei pretendeeri uute poliitikate väljatöötamisele, kuid siiski loodab anda tõuke poliitilise kultuuri parandamisele.

Jaak Uibu, meditsiinidoktor. Foto: erakogu Jaak Uibu. Foto erakogust

Arvamusi, täiendusi ja parandusi oodatakse aadressil jaak.uibu@mail.ee

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

VAJALIK ON EESTI II ELUJÕU KONGRESSI KOKKUKUTSUMINE TARTUS