TOOMAS KANDIMA KINKIS SINDI GÜMNAASIUMILE RAHAVOO LAUAMÄNGU

Georgina Ristoja, ettevõtlusõppe õpetaja ja ettevõtliku õppe koordinaator, võtab Toomas Kandima poolt koolile tehtud kingituse vastu. Foto: Kaur Kasemaa

Sindi Gümnaasium sai alanud õppeaastal hoo sisse ja kuna on ühinetud Ettevõtliku Kooli programmiga, siis keskendub kool tänavu rahatarkuse õpetamisele ning ettevõtlikkusele.

Sellega seoses toimuvad 1.-6. klasside õpilastel kord nädalas rahatarkuse tunnid. 7. – 9. klassis lõimime rahatarkuse ettevõtlikku õppe tunniga ja gümnaasiumi õpilased saavad rahatarkuse õppeaine valida valikkursuste seast. Rahatarkuse eestvedajateks on õpetajad Evelyn Sillaots ja Georgina Ristoja.

Õppeaine aluseks on riiklikus õppekavas välja toodud ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine.

Ettevõtliku õppe kaudu saavad õpilased luua ideid, seada eesmärke ja neid ellu viia, korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest, reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

Cashflow pole keskpärane finantskirjaoskuse mäng

Rahatarkuse õpetamiseks ja ettevõtliku hoiaku kujundamiseks andis oma panuse Sindi Gümnaasiumi hoolekogu esimees Toomas Kandima, kes kinkis koolile Cashflow (rahavoog) mängu, et laste rahatarkuse õpetamine oleks veelgi edukam.

Toomas andis mängu üle sõnadega: “Algamas on uus kooliaasta ja olen ammu tahtnud Sindi Gümnaasiumile üle anda ühe rahatarkust õpetava mängu, et te saaksite tutvuda ja harjutada natuke orienteerumist rahaasjades. Georgina on seda mängu juba proovinud ja ma loodan, et teisedki võtavad mängu mängimisest osa. Õpite endale üht-teist kasulikku.”

Cashflow on hariv lauamäng, mis on üles ehitatud New York Times menuki „Rikas isa, vaene isa” õppetundidele. Väljakutseid pakkuvas ja mõtlemapanevas raamatus selgitab selle autor Robert Kiyosaki, mida rikkad õpetavad oma lastele raha kohta ja mida vaesed ja keskklass ei õpeta.

Kuna Cashflow töötati välja kõigi aegade enim müüdud isikliku rahanduse raamatu põhjal, siis sellest on saanud üks parimaid investeerimismänge, mis kunagi loodud.

Cashflow pole keskpärane finantskirjaoskuse mäng. Auhinnatud isikliku rahanduse mäng õpetab parimaid teadmisi aktsiatesse investeerimisest, ettevõtte kasvatamisest ja kinnisvarasse investeerimisest. Mängu kasutatakse ettevõtliku õppe tundides ja kui õpilastel on soov mängida väljaspool tundi, saab sobiva aja ja koha selleks kokku leppida.

Sindi Gümnaasiumi meediatiim

Samal teemal:

Investeerimiskoolitus Pärnu Koidula gümnaasiumis