VÄIKE-MAARJA NOORTEVOLIKOGU VALLASISENE JA -VÄLINE KOOSTÖÖ

Väike-Maarja noortevolikogu 2021. aasta koosseis. Foto: Inna Marsalova

Täpselt enne pühadeaega, kohtusid virtuaalselt Väike-Maarja valla noortevolikogu juhatus ning valla koolide õpilasesinduste juhid ja huvijuhid. Samal ajal toimus ka teine veebikoosolek, kus osalesid kõikide Lääne-Virumaa osaluskogude esindajad.

Mullu 18. detsembril kohtusid veebi vahendusel mitmed noorte heaoluga tegelevad inimesed, et arutada peamiselt koolinoorte elu parendamist meie vallas. Sellelt koosolekult võtsid osa Väike-Maarja valla noortevolikogu juhatus ning valla kõigi koolide õpilasesinduste esindajad. Kaasatud olid ka huvijuhid ning noortekeskuse juhataja. Koosviibimine koosnes kahest osast: koolitusest, mille viis läbi Eesti Noorteühenduste Liidu endine esimees Roger Tibar ning aruteluringist, kus keskenduti peamiselt võimalikele koostöövõimalustele noortevolikogu ja õpilasesinduste vahel. Kohtumine oli edukas, kuna lisaks enda arendamisele said kirja nii mitmedki ideed, kuidas saavad noorteorganisatsioonid tulevikus enda tööd ühendada.

Samaaegselt vallasisese koostöö edendamise koosolekule, toimus teises veebikeskkonnas Väike-Maarja valla noortevolikogu poolt algatatud üritus. See keskendus peamiselt Lääne-Virumaal asuvate osaluskogude koostööle ning seda juhatas Väike-Maarja valla noortevolikogu mentor Maris Praats. Veebipõhine koosviibimine toimus esmakordselt Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse arendamise projekti raames ning selle ametlikuks nimeks on Lääne-Virumaa noortevolikogude regionaalse koostöö kohtumine. Kohal oli osalejaid kõikidest noorte osaluskogudest. Kohtumise peamine eesmärk oli tutvuda noorte osaluskogude tegevustega ning leida võimalusi koostöö tegemiseks. Kohtumisel tutvustasid kõik osaluskogud enda tegevusi ning rõõme ja muresid. Eesti Noorteühenduste Liidust Doris Lisett Dudnevs tegi tutvustuse noortevolikogu rollist ning tähtsusest kohalikus omavalitsuses ning seejärel toimus ajurünnak, et leida sobivad koostööprojektid ning teemad, mida võiks veel arutada. Lääne-Virumaa noortevolikogude regionaalse koostöökohtumised hakkavad toimuma iga kuu ning plaanis on ka talvekool noortevolikogudele.

Eliis Mätas

Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees