RÕUGE PRIITAHTLIKE PRITSIMEESTE ÜLESKUTSE

Rõuge priitahtlikud pritsimehed

Hää rahvas lähemal ja kaugemal! Head ettevõtjad ja teised, kellele läheb korda vabatahtlike päästjate valmisolek aidata ligimesi Rõuges ja Võrumaal! Kuulutame välja annetuste kogumise vabatahtlikele pritsimeestele uue päästedepoo ehitamiseks Rõugesse.

Selge on see, et ainuüksi annetuste toel pole mõeldud hoonet püsti saada. Selleks vajame abi nii riigilt, Päästeametilt, omavalitsuselt kui fondidelt. Samas on südamega tehtud annetus see kõige magusam. Nii, et iga panus on oluline ja väärtuslik ning väikseimgi summa loeb.

Uue päästedepoo rajamist Rõugesse saad toetada, tehes ülekandeMTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767. Selgitusse palun märkida „Rõuge päästedepoo ehituseks“ ja lisada soovi korral annetaja(te) nimed. Kõik vähemalt 50 euroga toetajad saavad soovi korral ära märgitud tänutahvlil, mis hakkab asuma depoohoone seinal, mäletamaks seda ajaloolist hetke. Rõuge pritsimehed ei anna alla ja liiguvad oma unistuse suunas vapralt edasi. Et meie heal vallarahval ja naabritel oleks turvalisem ning abi jõuaks vajadusel veelgi kiiremini kohale. Just selle pärast me uue päästehoone rajamisega alustamegi!

Aastal 1905 asutati Rõuges vabatahtliku tuletõrje selts. Tolleaegsesse juhatusse kuulus esimehena pastor Hollmann, peameheks oli parun Samson von Himmelstjern. Abina oli kirjas kihelkonnakooli juhataja Adolf Assor, kes oli pritsimeeste seltsi tegelik algataja ja juht. Esimesse juhatusse kuulus veel ridamisi tublisid kohalikke alustades rätsepa, möldri ja kaupmehega ning lõpetades tisleri, aedniku ja õllevabriku keldriülemaga. Tuletõrjeriistade jaoks andis mõisnik aida, seltsimajaks sepikoja, mille ümbritsesid iluaiaga kihelkonnakooli poisid. Vabatahtlik tuletõrje oli tollal ka kultuuriseltsiks. Harjutati koorilaulu, õpiti näitemängu ja luuletuste lugemist. Esineti rahvapidudel ning piletimüügist saadud raha kulus tuletõrjevarustuse soetamiseks.

Rõuges on pritsimehed ikka au sees olnud. Aastad on läinud, Rõugest on üle käinud sõda, sohvoosikord ja ärkamisaeg, aga tuletõrje on jäänud ning olnud vajalik igal ajal. 2008. aastal registreeritud MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed tegutses juba mitu aastat enne ametlikku vormistamist.

Enam kui viiskümmend meest on valmis teile kõigile vajadusel appi tõttama, kusjuures vabatahtlikult, ilma töötasu saamata. Meie tehnikapark on saanud täiendust. Räpina riiklikus komandos teeninud Scania, kes sai ristitud Miinaks, on nüüd Rõuge pritsimeeste kindlates kätes. Rõuge priitahtlikud võivad praegu rõõmu ja rahuloluga vaadata, kuidas kümmekond aastat tagasi Rõuge pritsukuurist alguse saanud „kodud tuleohutuks“ idee on meie eestvõttel kasvanud kogu Eestit hõlmavaks Päästeameti suurprojektiks.

Meie tegemisi on märgatud. Oleme võitnud oma meeskonnaga vabariigi vabatahtliku päästekomando tiitli. Meid on tunnustatud kui parimaid ennetustöö tegijad ning oleme aastate jooksul saanud hulgaliselt au- ja tänukirju.

Vabatahtlike päästjate noorteringi poisid on tegusad. Kuna me punast kukke ei salli, siis on ennetustöö väga oluline. Kodukülastused, lahtiste uste päevad, õppepäevad kooli- ja lasteaialastele. Paneme rõhku enda harimisele, osaledes erinevatel päästjatele mõeldud koolitustel. Korraldame kogukonnas üritusi. Vähe on neid, kes pole kuulnud augusti alguses Rõuge pargis toimuvast pritsimeeste kärajast – kogupereüritusest, kuhu tullakse nii võistlema kui lõõgastuma. Ühistel õppereisidel piiri taha oleme loonud sidemed Soome, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Valgevene, Ukraina ja Moldova päästjatega. Vahetame üksteisega kogemusi ja laiendame seeläbi silmaringi, et meil kõigil oleks turvalisem elu. Loomulikult on meil palju sõpru tekkinud ka oma kallil kodumaal, nii vabatahtlike kui kutseliste päästekomandode seas.

Kuna tegemist on jõudsalt tegutseva vabaühendusega, jäävad olemasolevad kohandatud ruumid endises sohvoosi töökojas meile kitsaks ning ei vasta enam arenguvajadustele. On tarvis teha koolitusi, õppepäevi, hooldada ja garazeerida päästetehnikat ning hoida muud varustust. Naabruskonnas on päästjatele kerkinud järjest uued ja vajalikud hooned. Vastseliina riiklik päästekomando hoone on pärjatud lausa Aasta puitehitis 2018 tiitliga. Meie oma valla Misso vabatahtlikud kolisid uutesse ruumidesse 2018. aasta lõpus. Rõuge piirkond vajab samuti uut päästedepoo hoonet ja seda päris kindlasti.

Et uue depoohoone rajamisega saaks algust teha, on meil olemas maalapp Tehnika tänaval, Rõuge korrusmajade katlamaja läheduses. Detailplaneeringu protsess on lõppenud ja planeering vallavolikogu poolt kinnitatud. Esimesed mõtted on meil juba paberile saanud. Peagi alustame vajaduste täpsustamise ja hoone projekteerimisega. Samuti otsime kõiki võimalusi rahastamiseks.

Meie kõigi turvalisuse heaks! Teid südamest tänades Rõuge pritsimehed, need priitahtlikud.