TORI VALLAS KOGUSID LAPSED JA NOORED LIGI 13 TONNI VANAPABERIT

Tori vallas 2020. aastal korraldatud võistluse “Vanapaber pole praht” esikoha võitnud Tammiste lasteaia lapsed. Foto: Urmas Saard / Külauudised

„Aitäh!“ oli sõna, mis kõlas Tori vallas korraldatud vanapaberikampaanias osalejaid tänades. Sauga avatud noortekeskuse, Tori valla raamatukogu ja OÜ Paikre koostööna 25. septembrist 2. oktoobrini läbiviidud projektis „Vanapaber pole praht“ osales seitse Tori valla kooli-lasteaeda: Jänesselja lasteaed, Tammiste lasteaed, Tori lasteaed, Sindi lasteaed, Sindi gümnaasium, Are kool ja Sauga põhikool.

Ettevõtmise eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust jäätmete sorteerimisest ning vältida paberi, papi sattumist olmejäätmete sekka.

Tunnustasime iga lasteasutuse tublimat korjajat, klassi või rühma ja üldvõitjat. Parima klassi või rühma väljaselgitamisel võtsime arvestuse aluseks kogutud kilogrammid lapse kohta. Kokku kogusid Tori valla lapsed ja noored 12 868 kg vanapaberit.

Üldvõitjaks ja karikaomanikuks osutus Tammiste lasteaed, teise koha saavutas Are kool ning kolmanda tulemuse tegi Sindi lasteaed. Rutmar Sepp Tammiste lasteaiast kogus kampaania käigus 960 kilo vanapaberit.

Rutmar Sepp Tammiste lasteaiast kogus kampaania käigus 960 kilo vanapaberit. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Kõikidele osalejatele jäid kampaanias osalemist meenutama vastava sümboolikaga meened, rääkimata maitsvatest üllatusauhindadest OÜ Paikre poolt.

Kindlasti kutsume kampaania uuesti ellu ka sügisel 2021.

Reelika Rüütli, Sauga avatud noortekeskuse juhataja

Ene Michelis, Tori valla raamatukogu direktor