1882. AASTAL ASUTATUD SINDI RAAMATUKOGU SAI PÄRIS OMA MAJA

Külalised sisenevad äsja pidulikult avatud Sindi raamatukokku. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Teadmistepäeval, 1. septembril avati Pärnumaal pidulikult „kingipakki” sõlmitud Sindi raamatukogu, mis jäi koroonapuhangu tõttu kevadel tegemata.

Tori Valla Raamatukogu direktor Ene Michelis ütles, et 2004. a 20. veebruaril oli tal võimalus kohaliku ajalehe Sindi Sõnumid toimetajana viibida vastselt valminud majas Sindi postkontori avamisel. „Aga igal asjal on oma aeg ja elu toob uuendusi.” Kui postiteenindus pidas vajalikuks siirduda väiksemale pinnale, võttis ruumid rendile kohvikupidaja. Haldusreformiga loodi Tori vald, mille tegusad mehed otsustasid Eesti Postilt maja ära osta ja anda selle Sindi raamatukogu kasutusse. Pärast hoone remonti tõi tänavu märtsis Sindi raamatukogu seltsimajast oma kogu Pärnu maantee 55a hoonesse. Algselt taheti hoone avada 1. mail, aga koroona tõttu tehti seda pidulikus meeleolus neli kuud hiljem.

„Kuna tegemist on kingitusega Sindi linna ja kogu Tori valla rahvale, siis me otsustasime piduliku lindi läbilõikamise asemel hoopis avada kingitusepaki,” selgitas Michelis. Laia punase lindi sõlme avasid valla volikogu esimees Enn Kuslap, abivallavanem Jana Malõh, raamatukogu juhataja Rita Raudsepp ja Ene Michelis.

Lindi valla päästmise järel sisenesid külalised peauksest majja ja raamaturiiulite vahelt läbi jalutades väljuti tagauksest avarale õuele.

Raudsepp rääkis Sindi raamatukogu ajaloost selle põhjal, mida on kirja pannud tuntud Eesti raamatukoguteadlane Kaljo-Olev Veskimägi ja Torist pärit Adu Must raamatus „Sindi linn ja 1. detsembri nimeline vabrik”. Sindi raamatukogu on kuulunud Sindi vabrikule, Sindi Eesti karskuse seltsile ja Sõpruse seltsile, mis kujutas endast juba laiema profiiliga kultuurhariduslikku seltsi Sindi linnale ja Tori vallale. Raamatukogu on kuulunud ka Sindi linnale.

Raamatuid laenutati vastavalt paksusele tasuga üks kuni kolm kopikat. Arvestades tollase töölise töötasu, oli maksumus küllaltki kõrge. 1912. aastal kirjutas ajaleht Postimees, et Sindi raamatukogu tellis üheksat erinevat ajalehte. 1933. aastal andis Pärnu Päewaleht teada, et Sindi raamatukogus on 2230 raamatut. Augusti lõpu seisuga on 17 289 raamatut ja 733 raamatukogu kasutajat, neist 292 last.

Varem on raamatukogu asunud vabrikus, vanas ja uues seltsimajas, raekojas, praeguses sotsiaaltöö keskuses ja Pärnu mnt 54 majas.

Urmas Saard