PÄRNU LINN VÕIMALDAB VÄIKEETTEVÕTETELE TOETUSTE TAOTLEMIST

Kärgmajakesi tootev OÜ Kodu Kuubis – üks neljast, kes saanud tänavu Pärnu linnalt ettevõtlustoetust. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linn avas ettevõtlustoetuse sügisvooru. Taotlusi toetuse saamiseks saavad ettevõtted esitada kuni 30. septembrini (kaasa arvatud).

Ettevõtlustoetuse eesmärk on suurendada Pärnu linnas tegutsevate väikeettevõtete konkurentsivõimet ning arendada seeläbi kohalikku ettevõtlust.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, eksperdi kaasamiseks tehnoloogiaalaseks nõustamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetussumma alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema ette nähtud ka omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest ning toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.

Ettevõtlustoetuse sügisvooru saab taotlusi esitada 30. septembrini. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 30. oktoobriks.

Toetuste hindamisel lähtub ekspertkomisjon kolmest põhimõttest: töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; ettevõtte terviklik ja pikaajaline strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava jätkusuutliku ja kasvupotentsisaaliga ärimudeliga. Ärimudel peab olema skaleeritav ning eelistatud on ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Ettevõtlustoetust on Pärnu linn välja andnud alates aastast 2012. Toetusvoorud toimuvad kolm korda aastas: kevadel, suvel ja sügisel.

2020. aastal on linn määranud ettevõtlustoetust neljale ettevõttele (Toppi Plast OÜ, Kodu Kuubis OÜ, Pärnu Graniit OÜ ja AS Adrem Pärnu) kokku summas 10 950 eurot.

Tänavu kevad- ja suvevoorus toetust saanud ettevõtted kasutavad toetusraha välismessidel ja/või koolitustel osalemiseks.

Täpsemat infot Pärnu linna ettevõtlustoetuse kohta leiab Pärnu linna veebilehelt.

KU päevatoimetaja