PÄRNU TAHAB OMAVALITSUSTE LIIDUST VÄLJUDA

Pärnu linnavalitsuse hoone. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku Pärnumaa Omavalitsuste Liidust (POL) välja astuda ja hakata maakondlikku koostööd tegema sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) kaudu.

Linnavalitsuse hinnangul on omavalitsuste koostööorganid POL ja SAPA omavahel sisuliselt kattuvate rollidega, kuid nende juriidiline vorm on erinev: POL on mittetulundusühing ja SAPA sihtasutus. Kahe sarnaseid ülesandeid täitva koostööorgani säilitamine on ebamõistlik, toob kaasa killustumise ja nende tegevus tuleks ühendada.

Pärnu linnavolikogu otsustas POList välja astuda juba 2017. aasta suvel, kuid siis jäi väljaastumine lõpule viimata, sest haldusreformi käigus Pärnu linn ning Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ühinesid ja moodustus uus omavalitsusüksus. Linnavalitsuse arvates tuleks nüüd maakondliku omavalitsusliidu ja maakondliku arenduskeskuse juriidiline vorm ühtlustada ja hakata koostööd tegema SAPA kaudu. POL on oma rolli täitnud ja võiks passiivselt edasi eksisteerida pooleliolevate projektide lõpetamiseni.

Volikogu arutab POList väljaastumise kavatsust 17. septembril toimuval istungil.

KU päevatoimetaja