Lastefond jagab Jõhvis teadmisi autismist ja oma tegevusest

Kolmapäeval, 27. mail korraldab SA TÜ Kliinikumi Lastefond Jõhvis tasuta teabepäeva “Räägime autismist”, mis tutvustab osalejatele autismi kõrval ka Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise kabineti ja Lastefondi tegevust.

Jõhvi vallavalitsuse hoones toimuva teabepäevaga soovitakse pöörata tähelepanu autismile ning tuua kokku kõik teemaga kokku puutuvad Ida-Virumaa spetsialistid, et jagada muu hulgas teadmisi ka Lastefondi tegevuse ja toetusvõimaluste kohta.

Teabepäeval räägivad oma kogemustest autistlike laste õpetamisel Tartu Herbert Masingu kooli direktor ja õpetaja Tiina Kallavus ning autistliku lapse kasvatamisel lapsevanem Kaja Leppik. Elu võimalikkuse üle täiskasvanud autisti kõrval arutleb ning esitleb raamatut “Autism. Meie laste lood 2” Eesti Autismiühingu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. Lisaks antakse ülevaade Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise kabineti tööst ning viiakse läbi aruteluring Ida-Virumaa hetkeolukorra ja lähituleviku vajaduste teemal. Päev lõpetatakse külaskäiguga Jõhvi Puuetega Laste Tugikodusse “Päikesekiir”.

Ürituse korraldamist finantseerib SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskus Norra toetuste programmist “Rahvatervis” ning sotsiaalministeeriumi ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kaastoel. “Tänu vaimse tervise keskuse projektile ning nimetatud partnerite rahastusele on meil olnud võimalus suurendada teadlikkust lastel ja noorukitel esinevatest vaimse tervise probleemidest, sealhulgas autismist. Autistlike laste puhul on oluline õppida tundma konkreetse lapse eripärasid ning nendega arvestama. Oluline on last juhendada ja õpetada, et ta mõistaks paremini, kuidas sotsiaalsetes olukordades toime tulla ning mis peitub teiste inimeste käitumise taga. Kõigest sellest saab autismipäeval kuulda,” räägib vaimse tervise keskuse projektijuht Aneth Tuurmaa.

Ürituse täpse päevakavaga saab tutvuda Lastefondi kodulehel.