Tallinnas räägitakse maaelust ja põllumajandusest

Täna toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis rahvusvaheline ümarlaua-arutelu teemal “Innovatsiooni ja heade tavade juurutamine, tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus maapiirkondades”.

Arutelust võtavad osa põllumajanduse ja maaelu spetsialistid Eestist ning delegatsioonid Bulgaariast, Maltalt, Portugalist ja Euroopa Komisjonist Brüsselist.

Ümarlaud on kutsutud Eestisse kokku osana ürituste sarjast, mis tähistab 50 aasta möödumist Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) algusest. 1960-ndate alguses turukorralduse alusel loodud ÜPP ei tähendanud tollal ainult esimesi määrusi, mis kindlustasid Euroopa kodanike toiduga varustamist, vaid sellega kaasnes Euroopa Komisjonile suur vastutus uue poliitika juurutamise eest.

Hiljutisest Euroopa Parlamendi uuringust „Kuidas parandada Euroopa Liidu põllumajandussektori jätkusuutlikku konkurentsivõimet ja innovatsiooni“ selgub aga, et hetkel kehtivad ÜPP eeskirjad ei ole enam piisavalt tulemuslikud vaid vajavad reformimist. Võtmeteguritena on toodud välja kohalikele oludele kohandatud strateegiliste meetmepakettide suurem kasutamine, parem nõustamine ja stiimulid innovatsiooniks. Täna aset leidev ümarlaud julgustab asjaosalisi arutama reformidega kaasnevaid arenguid. 

“Oluline on reformitav ühine põllumajanduspoliitika viia kooskõlla Euroopa 2020 eesmärkidega, mille märksõnadeks on arukas majanduskasv, innovatsiooniahela tugevdamine alusuuringutest kuni turustamiseni ja säästlik areng,” ütles arutelu moderaator, Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor Kaul Nurm enne seminari.

Ümarlaua teine eesmärk on aidata kaasa poliitiliselt orienteeritud diskussioonile teemal „ÜPP teine sammas – Eesti arengupoliitika“. Täpsemalt loodetakse välja selgitada, millised innovatiivsed praktikad ja head tavad Eesti maapiirkondades on osutunud efektiivseteks ja jätkusuutlikeks. Millistel on potentsiaal genereerida sisemist kasvu ja mida tuleks seetõttu edendada teadmus- ning partnerlusvõrgustike kaudu.

“Ühise põllumajanduspoliitika reformi keskmesse Eestis on tõstetud otsetoetuste ühtlustamine, kuid just maaelu arengu meetmete oskuslik kavandamine annab võimaluse maaelu ja põllumajanduse arengut suunata innovatiivses ja keskkonda säästvas suunas,” kommenteeris ümarlaual osalev Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna nõunik Sigmar Suu.

Ümarlaua-arutelu on osa Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kaasrahastamisel tänavu elluviidavast infokampaaniast “ÜPP: tagasipöördumine tulevikku” (Re:turn to the Future). In Nomine aitab kampaania peakorraldajal, Bulgaaria agentuuril Strategma, viia kampaania tegevusi ellu Eestis.