Esimesest eestikeelsest maakeskkooli avamisest möödub 105 aastat

6.oktoobril tähistab Otepää Gümnaasium oma tegutsemise 105. aastapäeva juubeliüritustega. Tegemist ei ole ainult kooli juubeliga, 3.oktoobril möödub ka 105 aastat esimese eestikeelse maakeskkooli asutamisest.

Esimene eestikeelne keskkool, praegune Miina Härma Gümnaasium, asutati 1906. aastal Tartus. Esimese eestikeelse maagümnaasiumina alustas 03.oktoobril 1907 tegevust Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakool, kus tollal õppis 42 õpilast.

Hariduselu minevik Otepääl ulatub aga hoopis kaugemale – seda B.G.Forseliuse seminarini välja, mil üks seminari kasvandik tuli Otepääle vaimuvalgust jagama. Teada on, et 1688. aastal lõpetas kooli 31 last. 1905. aasta pöördelised sündmused tegid võimalikuks Vene impeeriumi territooriumil asutada erakoole, kus õpetada võis ka emakeeles. Seda võimalust kasutati kohe ära Tartus ja Pärnus.

Ka Otepää tuntud luuletaja ja aktiivne ühiskondliku elu tegelane Gustav Wulff-Õis algatas mõtte, et Nuustakule on vaja eestikeelset progümnaasiumi. Alustati üüritud ruumides, kuid 1909.aastal suudeti ehitada oma koolimaja. Kooli algus oli vaevaline  – Nuustakut peeti liiga väikeseks, et tagada kvalifitseeritud õpetajate kaader, kuid ometi saadi pärast läbirääkimisi luba gümnaasiumiklasside järk-järguliseks avamiseks. 

Raskete majanduslike tingimuste tõttu tuli koolil 1930. aastatel tegutseda jälle progümnaasiumina, kuid 30-ndate lõpul suudeti gümnaasiumiosa siiski taastada.

Otepää Keskkooli nime all tegutses kool alates 1944. kuni 1997.aastani, alates 1997.aastast kannab kool taas Otepää Gümnaasiumi nime. Uus koolimaja valmis 1961.aastal.

“Otepää Gümnaasium on olnud esimeste seas mitte ainult Valgamaal, vaid ka kogu Lõuna-Eestis, seda tänu meie õpilastele ja õpetajatele,” sõnas Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema. “Otepää hariduselu on aga järjepidevalt hoitud ja arendatud juba Forseliuse õpilase Ignatsi Jaagu aegadest alates.”

Õpilasi on Otepää Gümnaasiumis tänaseks 411, õpetajaid 43. Tegutsevad mitmed huviringid, koolimuuseum, meediaklass, kunstikodu, koolil on oma õpilaskodu. Gümnaasiumi esimeses, 1909. aastal valminud hoones, tegutseb Otepää Muusikakool. 2010. aastal renoveeriti põhjalikult koolihoone põhikorpus. Otepää Gümnaasium on aastaid on olnud eksamitulemuste pingereas Valgamaa parim kool. Sellel aastal oli gümnaasium 44. kohal, olles sellega lisaks ka Lõuna-Eesti maakoolide hulgas esireas.

“Nii vallavolikogu kui ka vallavalitsus on alati pidanud haridusvaldkonda üheks prioriteediks, panustades nii eelkooliharidusse, põhi- ja gümnaasiumiõppesse, kui ka huviharidusse,” ütles Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol. “Meie panus haridusse loob valla lastele head eeldused edukalt tegeleda õppe- ja huvitegevusega.”

6. oktoobril toimuvate kooli juubeliüritustega on võimalik tutvuda siin.

Monika Otrakova